SEPA
SEPA

SEPA står for Single Euro Payments Area og er et felles betalingsmarked/regelverk for alle betalinger i Europa innenfor EU- og EØS-området. SEPA ble etablert av rådet for den europeiske union, for å effektivisere betalingssystemer innenfor Europa. Med SEPA kan banktransaksjoner lett gjøres mellom to kontoer hvor som helst innenfor dette området. SEPA Direct Debit gjør det enkelt å trekke gjentakende betalinger automatisk.

Disse landene og territoriene tilhører SEPA-området: