Hva er en økonomirådgiver?

Hva tenker du på når du hører noen si «økonomirådgiver?»

Mange vil kanskje tenke at det er en erfaren ekspert som kan gi råd om økonomi, kanskje spesielt om investering. Og det er jo et godt sted å starte, men det er ikke det eneste de gjør. Disse rådgiverne kan hjelpe folk med en rekke målsettinger for økonomien deres.

Hva er en økonomirådgiver?

En økonomirådgiver hjelper deg med å lage strategier for å redusere risiko og bygge opp rikdom på lengre sikt. De kan hjelpe deg med en plan, som gjør at du kan komme nærmere de økonomiske målene dine.

Økonomirådgivere er på ingen måte like. De kan ha forskjellige utdannelser og kvalifikasjoner. De kan komme fra forskjellige bakgrunner og tilby mange typer tjenester. Og siden det er en så sammensatt gruppe, er det mulig å få hjelp til mye mer enn bare å velge hvilket fond du skal plassere pengene dine i.

Enkelt forklart kan økonomirådgivere hjelpe deg med å planlegge alle deler av privatøkonomien din. De kan hjelpe deg med alt fra pensjonssparing til hvordan du kan håndtere arv.

«Økonomirådgiver» er et samlebegrep for mange yrkesgrupper innen økonomi og finans. Det er som med leger, de er alle leger, men har spesialisert seg innen forskjellige felt.

Dette er noen av de forskjellige økonomiske rådgiverne du kanskje støter på:

 • Investeringsrådgivere
 • Skatterådgivere
 • Formue rådgivere
 • Økonomiplanleggere
Trenger økonomi- og gjeldsrådgivning

Hva gjør økonomirådgivere?

Økonomirådgivere kan hjelpe deg med alt som har med privatøkonomien å gjøre alt fra pensjonssparing, planlegging av arv, til sparing og investering. De gjør mer enn bare å foreslå hvor du kan investere pengene dine eller selge finansprodukter. De gjør en helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen din, ser på hva du ønsker å oppnå, og lager en egen plan for hvordan du kan nå disse målene. De kan hjelpe deg med å redusere skattebyrden og øke avkastningen på det du har av aktiva.

Økonomirådgiveren kan ta mange roller

En økonomirådgiver er en sparrepartner du kan diskutere privatøkonomien din med. Tenk deg for eksempel at du ønsker å gå av med pensjon om 20 år, og ønsker å hjelpe barnet ditt med å studere på en privatskole i utlandet. For å kunne spare opp nok penger til å realisere planene vil du kanskje trenge en profesjonell rådgiver med riktig kompetanse som kan hjelpe deg med å ta de riktige valgene. Det er nettopp dette økonomirådgivere kan gjøre.

Du kan diskutere mange temaer med økonomirådgiveren, som hvor mye penger du bør spare, hvilke typer kontoer du trenger, hvilken type forsikringer du trenger, planlegging av arv og skifte, og skatteplanlegging.

En økonomirådgiver er en ekspert som kan gi deg kunnskapen du trenger. En del av oppgaven er å hjelpe deg til å forstå hva som kreves for å realisere planene dine. De kan bruke tid på å forklare deg ting, så du kan ta bedre avgjørelser basert på kunnskap. I begynnelsen vil det kanskje handle mest om budsjettering og sparing. Etter hvert som du bygger opp mer kunnskap vil rådgiveren kunne hjelpe deg til å forstå mer komplekse temaer innen investering, forsikring, og beskatning.

Hva slags type råd kan du få av en økonomirådgiver?

Det vil variere, og folk ser også etter forskjellig type råd. Noen vil ha behov for å få en mer helhetlig forståelse av privatøkonomien. Andre vil kanskje kun ha behov for råd innen spesifikke områder.

Økonomirådgivere kan tilby rådgivning innen en rekke områder, alt fra strategier fokusert på et spesifikt tema, til mer omfattende løsninger og komplekse strategier. Når du tar en samtale med en økonomirådgiver vil du få råd tilpasset din personlige situasjon, som tar i betraktning dine mål, tidshorisont, og toleranse for risiko, bare for å nevne noe.

Hva gjør en økonomirådgiver?

Dette er noe av hva en økonomirådgiver gjør:

 • De møter kunden og hjelper dem med å finne ut hvilke behov og mål de har for privatøkonomien deres.
 • De lager en plan basert på disse behovene og målene, og hjelper kunden med å sette planen i live.
 • De tilbyr råd når investorer har spørsmål eller er bekymret, og hjelper dem å ta riktige beslutninger når det er uroligheter i markedet.
 • De holder seg oppdatert på nye lover og regler, og endringer i markedet, som kan påvirke kundens planer.
 • De samarbeider med andre spesialister som kan tilby råd og veiledning innen spesielle områder som skatteplanlegging eller juridiske spørsmål.
 • De markedsfører tjenestene sine for å finne nye kunder.
 • De kan videreutdanne seg og holde kompetansen oppdatert med kurs for å kunne tilby bedre tjenester.

Trenger jeg en økonomirådgiver?

Nå som du vet litt mer om hva en økonomirådgiver faktisk gjør, og hvilke typer rådgivere som fins, vet du kanskje også om det kan være nyttig for deg eller ikke.

Uansett hvilken økonomisk situasjon du er i nå, finnes det passende tjenester som kan tilby råd tilpasset din situasjon. Det neste steget er å gjøre litt undersøkelser, og vurdere hvilke alternativer du har, og hvordan det kan hjelpe deg.

Engasjert og dedikert økonomirådgiver

Tegn på at du kanskje trenger en rådgiver

Alle kan jobbe med en økonomirådgiver uansett alder og livsfase. Du trenger ikke å være rik, du trenger bare å finne en rådgiver som passer til din situasjon.

Ingen av sparepengene dine er investert og du vet ikke hvordan du skal investere

Inflasjonen er høy, og pengene du har som kontanter eller på en vanlig konto vil synke i verdi for hvert år som går. Den eneste måten å få pengene til å vokse på er å investere de smart.

Du har investert, men pengene synker hele tiden i verdi

Selv de beste investorene vil tape penger når markedet går nedover, eller når de tar en avgjørelse som ikke går slik de ønsket. Men i det store og hele vil investering føre til at formuen din øker i verdi. Hvis det ikke er tilfelle, bør du finne en økonomirådgiver som kan hjelpe deg med å finne ut hva du gjør galt, og hvordan du kan fikse på det før det er for sent.

Du har ikke lagt planer for arv og skifte

En økonomirådgiver kan også hjelpe med å planlegge arven, slik at alt vil bli ordnet slik du ønsker det etter at du har gått bort. Og hvis du ikke har gode nok forsikringer kan en rådgiver hjelpe deg med det også. Rådgivere som ikke jobber på kommisjon, vil også kunne være mer objektive enn en forsikringsagent vil være.

Hvor mye koster det å bruke en økonomirådgiver

Før du går i gang med å finne deg en økonomirådgiver bør du vite hva du faktisk betaler for. Prisen disse rådgiverne tar kommer helt an på hvordan de jobber, om det er kommisjon eller timebetaling eller en annen form.

Kommisjon

Noen rådgivere tar betalt i form av kommisjon, altså en del av pengene du investerer. Hvis du kommer med 10 000kr som du vil investere, og rådgiveren anbefaler et fond som tar 5% i kommisjon, må du betale 500kr i kommisjon og de resterende 9500kr blir investert.

Honorar

Det finnes mange måter en rådgiver kan ta honorar på. Noen vil ta en timepris, kanskje mellom 1000kr og 3000kr timen, basert på hvor mye tid de bruker på å jobbe med deg. Noen kan også ha en flat struktur med priser på forskjellige tjenester de tilbyr.

Noen rådgivere kan også ta et forskuddshonorar, basert på pengesummen de hjelper deg med å forvalte, kanskje mellom 0.5% og 2%.

Andre typer betalingsformer

Noen rådgivere kan ta betalt i form av en kombinasjon av kommisjon og honorar. Det kan være timebetaling for å sitte sammen med deg og diskutere løsninger tilpasset din situasjon, og kommisjon basert på hvilke fond de anbefaler.

Dette skal du tenke på

Det kan være lurt å finne en økonomirådgiver som kan hjelpe deg på vei mot å oppnå det du ønsker med privatøkonomien, både på kort og lang sikt. Du bør alltid gjøre litt forarbeid og se hvilke alternativer som finnes og stille spørsmål om tjenestene og hvordan de tar betalt.

Det kan også være lurt å undersøke bakgrunnen og ryktet til økonomirådgiver før du går i gang med samarbeidet.

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.