Behandlingsgebyr for Kredittkort

Enten du selger produkter eller tjenester på nettet eller opererer fra en fysisk butikk, må du samarbeide med en behandlingstjeneste for kredittkort for å kunne tillate transaksjoner med kredittkort. Mange småbedriftseiere oppdager at gebyrene for bruk av kredittkort koster mer enn hva de var klar over.

Ifølge bransjeanalytikere varierer de gjennomsnittlige gebyrene for å behandle kredittkort i butikk fra 1,5 prosent til 3,5 prosent av hver transaksjon, selv om den endelige prosentandelen avhenger av en rekke faktorer. Vær også oppmerksom på at behandlingsgebyrene for kredittkortene er svært forskjellig fra gebyrene forbrukere betaler for å bruke det samme kredittkortet.

Hvis du er en bedrift som ønsker å støtte kredittkort som betalingsmetode, bør du gjøre alt du kan for å forstå og minimere behandlingsgebyrene for bruken av kredittkort.

Hvem bestemmer behandlingsgebyrene for kredittkortene?

Generelt sett er det tre parter involvert i kredittkortbehandling, i form av kortutstederen, kortnettverket og betalingsbehandleren.

Kortutsteder er banken eller finansinstitusjonen som utsteder kortene direkte til forbrukerne. Kortutstederne samarbeider med nettverk som Visa og Mastercard når det kommer til både kreditt- og debetkort. For hver korttransaksjon belaster kortutstederen forhandleren en andel penger for muligheten til å akseptere kortet. Dette er vanligvis en prosentandel av transaksjonsbeløpet pluss en fast avgift.

Betalingsprosessoren er finansinstitusjonen som jobber i bakgrunnen for å behandle og fullføre kreditt- eller debetkorttransaksjon på en trygg måte. For å få til dette har betalingsbehandlerne vanligvis et samarbeid med andre selskaper eller merkevarer som jobber direkte med forbrukerne og selgerne. I likhet med kortutstedere belaster betalingsbehandlere vanligvis en prosentandel av transaksjonsbeløpet pluss en fast avgift for hvert kjøp gjennomført med kreditt- eller debetkortene.

Gjennomsnittlig behandlingsgebyr for kredittkort

Mange nye bedriftseiere oppdager raskt at behandlingsgebyrene på kredittkortene utgjør mye mer penger, enn de tidligere hadde trodd. Mens prosentandelen varierer avhengig av en rekke faktorer, varierer den gjennomsnittlige behandlingsgebyret på kredittkort fra 1,5 til 3,5 prosent per transaksjon.

Ulike typer behandlingsgebyrer på kredittkort

Denne delen av artikkelen skisserer noen vanlige praksiser fra betalingsbehandlere, som du må være klar over før du begynner å handle.

Diskonteringsrente

Diskonteringsrenter er prosentandelen av et salg som går til å betale behandlingsgebyrer for kredittkortene. Diskonteringsrenten består av formidlingsgebyrer, tjenestegebyrer og tilegg fra betalingsbehandlerne.
Formidlingsgebyrer

Den største andelen av gebyrene du betaler består av formidlingsgebyrer, noe som kreves inn av kredittkortutstedere. Disse gebyrene presenteres ofte som en viss prosentandel pluss et ekstra fast beløp. Formidlingsgebyrene varierer mye basert på en rekke faktorer, inkludert kredittkortnettverket (eksempelvis Visa eller Mastercard), om kortet er et debet- eller kredittkort, samt hvordan betalingen behandles og bransjekoden på bedriften du betaler til.

Risikoer som påvirker formidlingsgebyrene

Formidlingsgebyret bidrar til å dekke risikoen for svindel og håndteringskostnader ved bruken av kredittkortet. De følgende risikoene vil påvirke størrelsen på formidlingsgebyrene dine.

Kredittkort eller debetkort?

Kredittkort har høyere risiko enn debetkort med sikkerhetskode (PIN), derfor vil du måtte betale høyere formidlingsgebyrer for transaksjoner gjort med kredittkort. Videre behandles debetkort som krever en signatur ved betaling på lik linje som et kredittkort. Avslutningsvis vil et kredittkort som fungerer som et belønningskort (eksempelvis med reisebonuser og lignende) også kunne ha en høyere formidlingsgebyr.

Transaksjoner på stedet eller uten å være til stede?

Transaksjoner gjort på stedet kan ha lavere utvekslingskurs enn transaksjoner du gjør uten å være fysisk tilstede når betalingen gjennomføres. Dette kan eksempelvis være transaksjoner gjort på internett, på telefon, via faktura eller postordre.

Belastningsbeløp

Hvis virksomheten din har et stort antall transaksjoner bestående av små beløp, kan du forhandle deg frem til lavere formidlingsgebyrer for å øke fortjenesten.

Slik minimerer du kostnadene for behandling av kredittkort

Små bedrifter kan kutte ned behandlingskostnadene sine tilknyttet bruken av kredittkort, ved å iverksette noen få transaksjonsregler.

1. Angi et minimumsbeløp for transaksjoner med kredittkort

Behandlingskostnadene for transaksjoner gjort med kredittkort kan bli store hvis du selger mange rimelige varer, spesielt på salg under 100 kroner.

2. Minimer mengden tilbakebetalinger

Hvis virksomheten din har mange tilbakebetalinger, anser finansinstitusjoner bedriften din automatisk som forbundet med høy risiko, og kan derfor øke behandlingsgebyrene.
For å redusere risikoen for tilbakeføringer, bruk et kredittkortautorisasjonsskjema. Når en kunde signerer dette skjemaet, kan du belaste kortet fortløpende. Å ha dette dokumentet i hånden når en tilbakeføringssak er reist kan gi deg overtaket.

3. Øk mengden transaksjoner hvor kunden er fysisk tilstede

Nå som mengden netttransaksjoner er på vei oppover, vil det også være en økning i mengde svindel. Å godta betalinger ved fysisk oppmøte, kan bidra til å redusere denne risikoen og redusere de totale behandlingsgebyrene dine.

Hvordan forhandle om behandlingsgebyrene på kredittkort

Husk at du kan forhandle om gebyrene som pålegges av de som kontroller bedriften din. Du kan imidlertid ikke forhandle om formidlingsgebyrene.

Generelt sett har selgere med høyt transaksjonsvolum vanligvis bedre hell med å få avslag på betalingsgebyrene som pålegges. Hva du forhandler om bør avhenge av typen salg du gjør.

Hvis du har store salg i kroner per gjennomsnittlige kunde

Her vil det lønne seg å forhandle på prosentandelen i stedet for det faste gebyret per transaksjon. For eksempel, hvis behandlingsgebyret er 0,3 %+1 krone, kan du spare mye ved å få den ned til 0,2 %+1 krone.

Hvis du da har en transaksjon på 250 kroner, resulterer endringen i en besparelse på 0,25 kroner. Dette blir mye på sikt, da det hoper seg opp ved mange transaksjoner.

Hvis du har mindre salg i kroner per gjennomsnittlig kunde

Her vil det ha større innvirkning å forhandle om det faste behandlingsgebyret per transaksjon. For eksempel, hvis gebyret er 0,3 %+1 krone, vil du spare 5 øre for hver transaksjon ved å få den ned til 0,3 % +95 øre.

Konklusjon

For å være en vellykket bedriftseier, er det nødvendig å kunne akseptere kjøp med kredittkort. Du bør imidlertid velge leverandøren din med omhu. Hvis du ikke forstår strukturen på gebyrene deres, still spørsmål.
Sammenlign selskapene med faste formidlingsgebyrer og selskapene som tilbyr gebyrer per transaksjon, samt månedlig. Først da vil du kunne ta en avgjørelse som fungerer best for din bedrift.
Og ikke glem å spørre om gebyrer for tidlig avslutning av kontrakt eller leie av utstyr.

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.