BIC og IBAN
BIC og IBAN

Når du skal overføre penger til utlandet må du bruke BIC- og IBAN-koder. Disse kodene gjør at betalinger på tvers av landegrenser blir mer effektive og billigere.

Hva er BIC?

Enhver bank har sin egen Bank Identifier Code (BIC) som er bankens egen identifikasjonskode. Lengden på BIC-koden er alltid 8 eller 11 tegn. De første seks tegnene er bokstaver og resten er bokstaver og/eller tall.

Denne koden forsikrer at internasjonale pengeoverføringer kommer fram til riktig bank. BIC-koden kan også kalles SWIFT adresse eller SWIFT-kode. For å motta penger fra utlandet inn på kontoen din vil du av og til bli bedt om bankens adresse.

Hva er IBAN?

International Bank Account Number (IBAN) er koden som identifiserer hver kontoinnehaver, inkludert hvilken bank det er og hvilket land man bor i. Det unike IBAN-nummeret gjør det mulig for banker å behandle betalinger helt automatisk, uten å be om tilleggsinformasjon. Derfor er det helt nødvendig at kontoinformasjonen på en faktura viser korrekt IBAN.

Påbudt

Fra 1 januar 2007 ble det påbudt med bruk av BIC og IBAN ved overføringer mellom land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Det er et resultat av regler utarbeidet for europeiske banker. Du kan kun få oppgitt en korrekt IBAN- og BIC-kode i mottakerbanken. Uten disse IBAN- og BIC-kodene kan en utenlandsk bank nekte å gjøre en overføring og pengene vil bli returnert etter at ekstra kostnader er trukket fra. Ved vanlige overføringer innenfor grensene er BIC-koden automatisk fylt ut av banken din. Ved internasjonale overføringer i resten av verden må du få tak i korrekt IBAN og BIC fra mottakerbanken.

IBAN / BIC for din egen konto

Din egen konto har også en egen IBAN- og BIC-kode. IBAN-koden er basert på ditt eget kontonummer, og i tillegg til dette kommer bankens kode, en landkode og et kontrollsiffer.

Et eksempel på en korrekt IBAN-kode er:

IBAN koden består av en kode for landet, som er etterfulgt av et kontrollsiffer. I eksempelet over er dette 20 og en bankkode. Så er det koden til banken din. Og til slutt kommer kontonummeret ditt (ti siffer totalt, med null først hvis det er nødvendig)

Hva er en “filialkode”?

Noen land ber om en kode for å identifisere bankfilialen også. Dersom det er kode for bankfilialen er tre tegn lagt til BIC-koden så den utgjør 11 tegn. Dette er helt vanlig med banker i Tyskland, Storbritannia og Frankrike. For å utjevne summen av tegn i BIC er det mulig å legge til XXX. Så for en betaling til en konto i DNB vil BIC koden bli DNBANOKKXXX.

Tips

For betalinger innen EØS* vil du dra nytte av de lave gebyrene innenfor området ved Europabetaling. Men dette er kun hvis du bruker IBAN- og BIC-koder når du utfører betalingen, og der man krysser av for at kostnader i Norge betales av avsender og kostnader i utlandet betales av mottaker.

  • Du bør nevne IBAN og BIC på brevpapiret ditt og på fakturaer. På denne måten kan utenlandske kontakter bruke IBAN for overføringer. Det kan være noe å tenke på neste gang du skal bestille trykksaker.

FAQ

Er det mulig å gjøre betalinger uten IBAN?

Betalinger til land innenfor EU og EØS kan ikke gjøres uten IBAN. Det er ansvaret til avsenderbanken å avvise betalinger dersom kunden ikke oppgir den nødvendige informasjonen. Betalinger sendt fra din bank må alltid ha en IBAN kode uansett hvilken valuta det er. Det forsikrer at det ikke blir ekstra kostnader dersom betalingen blir returnert fra utlandet.

Hvordan skal man taste inn IBAN og BIC når man utfører betalinger?

IBAN er alltid uten mellomrom, og uten ordet IBAN.