Ulemper med banklån
Ulemper med banklån

Banklån er tilgjengelige for å finansiere innkjøp av inventar og utstyr, i tillegg til å skaffe driftskapital og midler til å utvide virksomheten. Disse lånene er vanlige og en sikker måte å finansiere en liten bedrift på, men banker foretrekker å finansiere bedrifter som kan stille med større sikkerhet for lånet, og som har vært operative lenge. Vilkårene for lånet kan også være ganske strenge. Bedriftseiere bør se på fordelene og ulempene ved banklån og sammenligne med andre alternative finansieringsmetoder.

Hva er egentlig banklån?

Banklån er tidsbestemte lån som banken gir for at bedriften skal kunne dekke finansielle behov. Banken tar renter på den utestående lånesummen, og lånet betales tilbake etter en fastsatt nedbetalingsplan.

For å kunne søke om et lån må du normalt kunne stille eiendom eller utstyr som sikkerhet. Dersom bedriften skulle misligholde lånet, vil banken ta over eiendelene og sende de til tvangssalg for å dekke tapet.

Hvordan fungerer banklån?

Prosessen med å få tildelt et kommersielt banklån starter med et søknadskjema, og visse dokumenter som kan underbygge den økonomiske situasjonen til bedriften.

På basis av dokumentene og informasjonen gjør banken en kredittvurdering av bedriften, der de ser på en rekke faktorer for å bestemme om de ønsker å utstede et lån eller ikke.

De vil se nøye gjennom regnskapet, kontantstrømmen, forretningsplanen, likviditeten, betalingshistorikk og andre faktorer.

Dersom søknaden blir godkjent, vil banken overføre lånesummen, som skal tilbakebetales med renter i henhold til avtalen.

Vanligvis må bedriften stille med sikkerhet i form av fast eiendom, eller pant i driftstilbehør, varelager og kundefordringer, slik at banken kan overta eiendeler for å dekke tap dersom det skulle trenges.

Banker har vært viktige for å finansiere tradisjonelle bedrifter.

Men banklån er ikke alltid passende for nye, innovative gründervirksomheter som vokser raskt. Tenk for eksempel på internettselskaper, eller andre små oppstartsbedrifter. Det er fordi nyetablerte bedrifter vanligvis ikke har nok eiendeler som kan stilles som sikkerhet for et lån, og dermed blir de regnet som å ha høyere risiko.

Slike oppstartsbedrifter kan få vanskeligheter med å kvalifisere seg for vanlige lån, og nå opp til kravene som stilles av tradisjonelle banker.

Fordelene med banklån

Lave renter: Vanligvis vil banker gi lån med lavere renter enn andre alternativer. Du vil ende opp med å betale mindre enn hva et høyrentelån fra et VC-firma vil utgjøre.
Fleksibilitet: Når du får et banklån, vil ikke banken gi detaljerte instrukser for hvordan pengene skal brukes. Noen VC-firmaer og investorer vil sette begrensninger for hva du kan gjøre med pengene, men et banklån vil gi deg mye mer fleksibilitet til å bruke pengene på det du mener er viktig. Enten du trenger kapital til å kjøpe nytt utstyr, gå inn i et nytt marked, eller sette i gang en markedsføringkampanje, er det mulig å bruke pengene fra et banklån.
Behold kontrollen: Du trenger ikke å gi slipp på eierandeler i bedriften for å få et banklån. VC-firmaer og investorer vil vanligvis kreve eierandeler eller en viss bestemmelsesrett i selskapet for å gi deg et lån. Men selvfølgelig, det gjelder bare hvis du klarer å betale tilbake banklånet i tide.

Tilfør kapital til normal drift

Bankene har egne lån for å hjelpe bedrifter med å ha nok likviditet til å håndtere normale driftsutgifter. Slike lån kan gi rom for fleksibilitet slik at bedriftene kan fokusere på driften, og holde seg innenfor rammene av låneavtalene.

Fordeler knyttet til regnskap og beskatning

Du får vanligvis fradrag for alle renter du har betalt i løpet av inntektsåret. Disse skattebesparelsene er en fordel for låntakeren. Det er også en fordel med fastsatte terminbeløp, som gjør det enklere og mer oversiktlig med budsjettering og planlegging. Spesielt lån med fastrenter er forutsigbare, selv om det også lar seg gjøre å planlegge godt hvis man har flytende renter.

» Les videre: Ta kontroll over dine penger, lær hva er rente.

Ulempene med banklån

Krever god lønnsomhet: Noen VC-firmaer og investorer er gjerne villige til å ta risiko ved å investere i bedrifter som ennå ikke har blitt lønnsomme, men banker er gjerne mer forsiktige med risiko. For å kunne få lån må banken ha tillit til at bedriften kan bli lønnsom, og det kan være vanskelig for oppstarts bedrifter.
Komplisert: Det tar mye tid å søke om og få innvilget et banklån. Det er store mengder skjemaer som må fylles ut, og betingelsene kan være vanskelig å forstå. Prosessen kan også ta ganske lang tid, opptil flere måneder. Sammenlignet med andre alternativer for finansiering kan det være mer komplisert og tidkrevende, og ganske vanskelig å få.
Sikkerhet: Uansett om det er god lønnsomhet i bedriften og du har god kredittverdighet, vil bankene kreve en eller annen form for sikkerhet. Bankene må sikre seg dersom du skulle få problemer med å betale tilbake lånet.

Sikkerhet og kredittverdighet

Det kan være vanskelig å få tildelt et banklån med mindre bedriften og den ansvarlige har god betalingshistorikk og verdifulle eiendeler å stille som sikkerhet. Bankene er forsiktige med å tildele lån, og vil bare gi lån til låntakere som viser evne og vilje til å betale tilbake i henhold til avtalen. Små, nyetablerte bedrifter som ikke tidligere har fått innvilget banklån kan få vanskeligheter. Bankene kan ha ordninger for nyetablerte bedrifter der den ansvarlige kan velge å stå som kausjonist, men da er det også en stor personlig risiko å ta.

Streng nedbetalingsplan

Bankene stiller ofte krav til en streng nedbetalingsplan for låntakeren, som må overholdes. Dersom låntakeren ikke betaler avdragene i tide, vil det få konsekvenser for kredittverdigheten og muligheten til å få lån i framtiden. Disse strenge kravene kan av og til være vanskelige å holde seg til.

Gebyrer for tidlig tilbakebetaling

Noen banker kan kreve ekstra gebyrer for tidlig tilbakebetaling av lånet. Noen finansinstitusjoner kan kreve ganske høye gebyrer i en slik situasjon, så det kan være en fordel å sjekke betingelsene før en låneavtale underskrives. Man må i så fall tenke seg godt om.

Kriterier for å søke om et lån

De forskjellige finansinstitusjonene har forskjellige krav for å tildele forskjellige lån. Noen vanlige krav inkluderer:

  • Du må være over 18 år og myndig
  • Ha bankkonto
  • Ha fast bostedsadresse
  • Oppgi kopi av lønnslipp for minimum to måneder
  • Oppgi kopi av siste års godkjente skattemelding

Det er viktig at låntakeren betaler tilbake lånet i tide, inkludert renter og gebyrer. Det er også viktig å ta i betraktning eventuelle renteøkninger som kan endre kostnaden på lånet.

Varighet: Du skal tenke på nedbetalingstiden når du vurderer å ta opp et lån. Jo lenger det tar å betale ned lånet, jo høyere vil kostnaden være i form av renter.

Type lån: Typen lån vil også påvirke renten. Et lån med sikkerhet vil vanligvis ha lavere renter sammenlignet med et lån uten sikkerhet.

Kredittverdighet: Kredittverdigheten din vil påvirke hvor mye lånet vil koste. Hvis du har god kredittverdighet og betalingshistorikk, vil du vanligvis kunne få lavere renter.

På samme måte vil du gjerne måtte betale høyere renter hvis du har svakere kredittverdighet.

Inflasjon: Inflasjonen og den makro-økonomiske situasjonen vil påvirke rentene og kostnadene på lånet ditt. Hvis rentene går opp, vil også terminavdragene øke, og du må passe på å ha god nok økonomi til å kunne håndtere en renteoppgang.

Dersom avdrag ikke betales i tide vil det ha negativ effekt for kredittverdigheten din. Det kan gi utfordringer som:

  • Betalingsanmerkninger.
  • Høyere renter på lån.
  • Lavere sjanse for å få innvilget lån.
  • Purregebyr

Når lån ikke er et godt alternativ

Det er ikke lurt å ta opp lån for å dekke løpende utgifter, siden det kan bli vanskelig å håndtere nedbetalingen. Løpende utgifter bør helst dekkes av inntekter fra salg, eller lignende.

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.