Hva er en god lønn?
Hva er en god lønn?

Hva er en god lønn? Det er et spørsmål som det ikke er helt enkelt å svare på. Faktisk kommer definisjonen på en “god lønn” helt an på hvilke standarder du har. Er det at lønnen er over gjennomsnittet? Eller tenker du at en lønn er god hvis den ligger i den øvre 25% delen sammenlignet med #norske# inntekter?
Vi har brukt tall fra #SSB# for å lage oversikten under der vi ser på forskjellige grupper. Du kan bruke denne tabellen for å finne ut hva du regner som en god lønn.
Et eksempel fra tabellen: Hvis du tjener mer enn 70 000 kr i året før skatt så tjener du mer enn 95% av den #norske befolkningen#.

Hva er en god lønn?

Samfunnsgrupper – Brutto per år

Topp 41.1% 30 000+ kr
Topp 26.2% 40 000+ kr
Topp 15.4% 50 000+ kr
Topp 9.0% 60 000+ kr
Topp 5.0% 70 000+ kr
Topp 2.6% 80 000+ kr
Topp 1.1% 90 000+ kr

Nå gir tabellen over en god indikasjon på hva en god inntekt er, det kommer an på hva du regner som en god lønn. Det er også sant at en god lønn er veldig forskjellig når man ser på alder og utdanningsnivå. Disse to faktorene har sterk påvirkning på lønnsnivået. Derfor må vi se nærmere på det!

Gjennomsnittlig lønn etter alder og utdanningsnivå

De to største faktorene som påvirker lønnen din er alderen og utdanningsnivået ditt. På disse områdene ser man store forskjeller. For å gi en oversikt over gjennomsnittlig lønn i forhold til din aldersgruppe og utdanning har vi laget tabellen under.
Hvis du definerer en “god lønn” som over gjennomsnittet kan tabellen under vise hvor du står. (Tallene er oppgitt i brutto per år)

Aldersgruppe – Lav Utdannelse – Medium Utdannelse – Høy Utdannelse

15-19 3 700 kr 6 700 kr 9 500 kr
20-24 13 400 kr 14 900 kr 20 400 kr
25-29 20 400 kr 25 100 kr 34 200 kr
30-34 24 000 kr 29 800 kr 44 000 kr
35-39 25 200 kr 32 600 kr 51 100 kr
40-44 26 500 kr 34 200 kr 58 300 kr
45-49 27 200 kr 35 600 kr 62 600 kr
50-54 27 300 kr 36 900 kr 62 100 kr
55-59 26 700 kr 36 800 kr 59 700 kr
60-64 24 800 kr 34 400 kr 53 600 kr
65-69 18 700 kr 26 000 kr 41 900 kr
70-74 17 000 kr 23 000 kr 37 500 kr

Hvilken inntekt gjør deg lykkelig?

En annen måte å svare på spørsmålet om “hva er en god lønn?” er om man ser på hvilken lønn som gjør folk mest lykkelig! Tross alt, hvis mer penger ikke gjør deg mer lykkelig så har du antakelig en god lønn.

Det er ikke overraskende at det har blitt utført mange studier på dette temaet. Konklusjonen i studiene er at “når du har nok til å dekke grunn, så vil ikke mer penger nødvendigvis gjøre deg mer lykkelig.”

Så hva er det magiske tallet som vil gjøre deg lykkelig? #67 900 kr per år. Det blir #5 658 kr per måned. Dette er punktet der en lønnsøkning ikke nødvendigvis vil gjøre deg mer lykkelig av å ha mer penger.

I hvilken sektor er det mest sannsynlig å få en god lønn?

Det er selvfølgelig noen sektorer der det er større sjanse for å tjene en god lønn i forhold til andre sektorer. De nyeste tallene er fra Belgia (kilde), men tallene kan også være relevante for #Norge#

Sektoren der du kan tjene mest er olje- og gassindustrien. Det er sektoren der man foredler olje og gass til nyttige produkter.

Siden dette er veldig spesialisert som krever spisskompetanse kan folk i denne sektoren tjene fryktelig mye.

Andre sektorer på denne listen er heller ikke noen overraskelse. Tenk på konsulentfirmaer, legemiddelindustrien, finanssektoren og selvfølgelig luftfart.

De 10 best betalte sektorene – Gjennomsnittlig brutto månedslønn

  1. Olje- og gassindustrien – 5 196 kr
  2. Virksomhet ved hovedkontor; konsulentfirmaer I business management – 4 779 kr
  3. Finanssektoren, ekskludert forsikring og pensjonsfond – 4 447 kr
  4. Design og programmering av dataprogrammer og datakonsulentvirksomhet – 4 424 kr
  5. Legemiddelindustrien – 4 323 kr
  6. Vitenskapelig forskning og utvikling – 4 308 kr
  7. Aktiviteter knyttet til forsikring og pensjonsfond – 4 282 kr
  8. Kjemisk industri – 4 267 kr
  9. Luftfart – 4 262 kr
  10. Produksjon og kringkasting av radio og tv programmer – 4 248 kr

Hva er en god startlønn?

Hva som er en god startlønn kommer an på utdannelsen din og hvilken sektor du skal jobbe i. I tillegg er det ofte stor forskjell om du ender opp med å jobbe for et lite eller et stort selskap. Selvsagt vil en person med høy utdannelse ha størst sjanse for å få en god startlønn.

En person med høyskoleutdannelse i den juridiske sektoren vil i gjennomsnitt tjene 1 800 kr – 2 200 kr per måned. For en med universitetsutdannelse er det 2 500 – 2 800 kr per måned.

En person med høyskoleutdannelse i økonomisektoren vil i gjennomsnitt tjene 2 300 – 2 500 kr per måned. For en med universitetsutdannelse er det 2 500 – 2 800 kr per måned.

En person med høyskoleutdannelse i den tekniske sektoren vil i gjennomsnitt tjene 1 800 – 2 200 kr per måned. For en med universitetsutdannelse er det 2 200 – 2 500 kr per måned.

En god lønn kan i dette tilfellet beskrives som en lønn i det øvre sjiktet av denne skalaen.

Hvor mange folk tjener over 100 000 kr per år?

Som vi nettopp så vil du med en bruttolønn på over 90 000 kr i året være i den øverste 1% av inntektsskalaen i #Norge#. Men for mange er det 100 000 kr per år som er en magisk grense. Det er kanskje ikke rart, for det er mye penger.

Så, la oss se på hvor mange som faktisk tjener mer enn det på et år.

#I følge tall fra SSB i 2014 var det 118 000 mennesker som hadde en inntekt mellom 100 000 kr og 150 000 kr. I tillegg var det 58 000 som tjente mer enn 150 000 kr per år. Så totalt 176 000 mennesker i Norge har enorme årlige inntekter.#

Hva er en Lav Inntekt?

Nå som vi vet hva en god lønn er, kan det også være interessant å se på hva en lav lønn er. Det er et spørsmål som selvfølgelig kan svares på forskjellige måter.

Først må vi være enige om at når vi sier “lav” inntekt så mener vi at det bare dekker nødvendige utgifter. Det betyr jo faktisk at du er på fattigdomsgrensen.

For å gjøre det lett for deg så kan du se på tabellen under med en liste over nettobeløp per måned for forskjellige familiesituasjoner.

Fattigdomsgrense i forhold til familiesituasjon – (Netto per måned)

Singel Person 1 039 kr
Par uten barn 1 423 kr
Par med 1 barn 1 694 kr
Par med 2 barn 1 922 kr
Par med 3 barn 2 120 kr
Aleneforelder med 1 barn 1 340 kr

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.