Hvor mye Tjener en Pilot?
Hvor mye Tjener en Pilot?

Det er virkelig interessant å vite hva en pilot tjener, og det skal vi hjelpe deg å finne ut av. Derfor har vi gjort en omfattende undersøkelse av faktorer som påvirker lønnen til en pilot.

Hvor mye Tjener en Pilot?

FlyselskapPilotlønn
KLM€ 275,000 (2 854 000 kr)
Lufthansa€ 260,000 (2 698 000 kr)
Emirates€ 170.000 (1 764 000 kr)
Qatar Airways€ 160,000 (1 660 000 kr)
SAS€ 140,000 (1 453 000 kr)
Turkish Airlines€ 136,000 (1 411 000 kr)
Norwegian€ 135,000 (1 401 000 kr)
Easyjet€ 135,000 (1 401 000 kr)
Ryanair€ 135,000 (1 401 000 kr)
Brussels Airlines€ 132,000 (1 370 000 kr)
TUI€ 132,000 (1 370 000 kr)

Men denne listen gir langt fra hele bildet. For hva med kostnaden av pilotutdannelse, mulighetene for karriereutvikling og mulighetene for å finne jobb? Alle disse tingene skal vi gå igjennom i detalj. Og dessuten, listen over er den maksimale grensen for hva en pilot kan tjene i de forskjellige flyselskapene. Nedenfor skal vi også se på startlønnen.

Hvordan kalkulerer man en pilots lønn?

Hvis man vurderer noen relevante faktorer kan man få en omtrentlig oversikt over hva en pilot tjener. Siden enhver arbeidsgiver normalt vil se på visse faktorer når de skal fastsette lønnen til en ansatt, så kan man forutsette at de følgende faktorene kan si mye om lønnen til en pilot:

  • Erfaring
  • Arbeidsgiver

Det første som betyr noe når man ser på erfaring er hvor mange flytimer en pilot har. I begynnelsen er det viktig å bygge seg opp så mange timer som mulig. Det er fordi man som pilot må a ha flydd et visst antall timer før man kan starte å fly større fly.

Ofte (men ikke alltid) vil det også føre til høyere lønn. Men man trenger også ytterligere kunnskap for å gjøre dette, så det er logisk at inntekten går opp. En annen stor forskjell er den mellom andre-pilot og kaptein.

De kan begge kontrollere flyet og vet hva de skal gjøre i alle typer situasjoner. Men hovedansvaret ligger alltid hos kapteinen, som logisk nok er den mest erfarne av de to.

I tillegg kan arbeidsgiveren også være utslagsgivende for hvilket lønnsnivå en pilot har. I begynnelsen vil en andre-pilot tjene omkring 26 000 kr i måneden. Men hva tjener en virkelig erfaren pilot? Og hvilke faktorer spiller inn?

En erfaren pilot som flyr et Boeing 747 fly for KLM vil tjene mer enn 2 millioner kroner i bruttoinntekt i året.

Hva er startlønnen til en pilot?

Da vi gjorde undersøkelser for denne oversikten ble det klart at startlønnen til piloter kan variere ganske mye. Og opplæringen er en god investering, men det skal vi se mer på senere. Først skal vi se på hva som er en vanlig startlønn for piloter.

For å få en god oversikt over gjennomsnittlig lønn ser vi først på hva en andre-pilot tjener. Siden ingen blir kaptein med en gang, er det et godt utgangspunkt. Helt i begynnelsen tjener de mellom 260 000 kr og 520 000 kr i Europa.

Naturligvis ønsker man å jobbe for et berømt flyselskap i begynnelsen, men konkurransen er sterk. Siden flytimer er det viktigste man trenger, så er det mange som aksepterer en jobb men lavere inntekt.

Hva tjener en erfaren pilot?

Når en ung pilot innser hva som trengs av papirer, lisenser og sertifikater, kan det også være en god ide å vite hva som er den øvre grensen. Med andre ord hva en erfaren pilot tjener.

Som vi har sett ovenfor kan lønnen piloter tjener variere ganske mye. Pilotene med den høyeste lønnen jobber i KLM (2 854 000 kr i årslønn), men Lufthansa gir også en god lønn (2 698 000 kr).

Pilotene som tjener mindre jobber ofte for lavpris flyselskapene som Ryanair og Easyjet (der er ofte startlønnen rundt 300 000 kr i året). Andre flyselskaper som ikke er fra Europa (som Qatar eller Emirates) kan også betale lavere lønn, men det er ikke nødvendigvis en dårlig lønn.

Selv om en ung pilot må investere ganske mye i utgangspunktet, er taket ganske høyt. Når du har en god karriere som pilot får du absolutt belønning for strevet.

Hvilke faktorer påvirker lønnen til en pilot?

Det er mange faktorer som påvirker lønnen til en pilot. Av og til henger disse faktorene sammen, og andre ganger gjør de ikke det.
Når det kommer til stykket er det arbeidsgiveren som er mest utslagsgivende. Erfaring er på plass nummer to.

Hvor stabil er inntekten til en pilot?

Før man starter å jobbe som pilot kan det være viktig å finne ut hvor stabil inntekten vil være. Siden man må investere ganske mye for å kunne bli en pilot, så forventer man at inntekten skal være ganske stabil. Men er den egentlig det?

Vi hører ofte om piloter som streiker eller forhandler om bedre tariffavtale. Dette fører ofte til konflikter mellom ledelsen i flyselskapene, fagforeningene og pilotene selv. I prinsipp er inntekten til pilotene relativt stabil, men dette kan forandre seg i framtiden.

Vi har alle hørt at det er nødvendig å redusere flytrafikken drastisk på grunn av klimaendringene. Hvis dette skjer vil det påvirke flere yrkesgrupper, inkludert pilotene. Som en konsekvens vil inntekten til pilotene komme under press.

Forskjellen mellom selvstendig næringsdrivende og ansatte

Flere og flere piloter velger å bli selvstendig næringsdrivende. Undersøkelser viser at spesielt yngre piloter velger dette, og at spesielt Ryanair liker å jobbe med disse.

Det umiddelbare spørsmålet er om det er forskjell på inntekten til piloter som opptrer som selvstendig næringsdrivende og de som er direkte ansatt i flyselskaper.

Hovedårsaken til at flyselskap ønsker denne arbeidsformer er muligheten for fleksibilitet. Piloter må ikke betales når det ikke er arbeid som må utføres. Det er her inntektsforskjellen kommer inn.

Om pilotene har en fordel av denne arbeidsformen er et stort spørsmål. Men på grunn av presset om å bygge seg opp flytimer i begynnelsen av karrieren er det mange kommersielle flygere som gjør dette. Fordelen er det i hovedsak flyselskapene som får.

Hvor mye koster utdannelsen til pilotene?

Utdannelsen som kreves for å kunne jobbe som pilot er slettes ikke billig. Pilotutdannelsen er en stor investering, og det er derfor mange unge piloter som starter karrieren med stor gjeld før de i det hele tatt har kommet i gang.

Generelt sett kan utdannelsen til en pilot komme på mellom en million og 1.5 millioner kroner. Hvis du ikke har mulighet til å finansiere dette selv så finnes det andre alternativer.

Det kreves et eget sertifikat for hver flytype, som hver koster rundt 300 000 kr. Hvis du allerede jobber for et flyselskap vil de antakeligvis dekke dette, men hvis ikke må du betale for det selv.

Hvor raskt kan en pilot finne jobb?

Det er vanskelig å svare på hvor raskt en pilot kan finne jobb. Man må ta flere ting i betraktning for å finne ut av dette.

Man må se på hvordan arbeidsmarkedet er når man skal se etter jobb, men også hvor man tok opplæringen. Noen opplæringsinstitusjoner samarbeider også med selskaper som tar til seg en stor andel av studentene.

For tiden er arbeidsmarkedet for piloter noe ustabilt. Rundt 2015 var det mange piloter som ikke hadde jobb rett og slett fordi det ikke var behov for dem. Mot slutten av 2019 og begynnelsen av 2020 var det plutselig en stor mangel på piloter igjen og flyselskapene var ikke i stand til å få utdannet nok piloter. På grunn av korona var det mot slutten av 2020 og begynnelsen av 2021 igjen mange piloter som satt hjemme og var arbeidsledige.

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.