Lærerlønn
Lærerlønn

Lærere har sentrale roller i samfunnet. De er med oss fra barnehagen til vi er ferdig utdannet fra universitetet. I utdanningssystemet finnes det flere ulike undervisningsstillinger som er basert på utdanning og hvor en lærer jobber. I Norge finnes det mange forskjellige typer lærerutdanninger som kvalifiseres til ulike stillinger. Lærere i norske skoler har et godt lønnsgrunnlag, men fra sommer 2022 har det vært lærerstreik i Norge og forhandlinger pågikk for å øke lønnen. Forhandlingene mislyktes og partene ble ikke enige. Dermed ble det ingen løsning på konflikten. Dette er den lengste og mest omfattende lærerstreiken i Norge. Regjeringen grep inn og foreslo tvunget lønnsnemd i slutten av september 2022. Partene har sagt at de avslutter streiken slik at lærerne gikk tilbake til jobb.

Hvor mye tjener en lærer?

Stilling i utdanningssystemetKun grunnlønnFaste og variable tilleggTotal lønn
Rektor/virksomhetsleder813 0488760821 808
Assisterende rektor/avdelingsleder740 8684956745 824
Lektor med tilleggsutdanning647 60423 760671 364
Adjunkt med tilleggsutdanning594 54025 296619 836
Lektor582 00020 052602 052
Spesialpedagog567 7684848572 616
Adjunkt543 28823 064566 352
Pedagogisk leder534 94810 020544 968
Lærer517 15214 916532 068
Barnehagelærer501 7804968506 748
Lærer uten godkjent utdanning442 0806948449 028

Tabellen ovenfor gir gjennomsnittlig lønn for ulike stillinger i den offentlige utdanningssektoren. Lektorer og adjunkter er de mest populære stillingene som folk velger når de velger en utdanning i undervisningssektoren:

  • Adjunkt har en grunnskolelærerutdanning på fire år. Det er også mulig å få adjunkt tittelen med bachelor (3 år) grad fra høyskole eller universitet, men man må i tillegg ha praktisk pedagogisk utdanning (PPU) på 1 år.
  • En lektor har en 5-årig mastergrad utdanning fra høyskole eller universitet. Lektor har vanligvis fordypet seg i bestemte fag og underviser dem for grunnskole eller videregående skole. Lektor tjener mer i forhold til en adjunkt på grunn av lang utdanning med fordypning.

De siste tallene fra offentlig statistikk viser at det er ca. 53 000 utdannede adjunkter i Norge, hvor omtrent 32 000 er adjunkter med tilleggsutdanning. Samtidig finnes det ca. 16 000 lektorer. En stor andel av dem har tilleggsutdanning – ca. 13 000.

Hvordan kalkulerer man lønnen til en lærer?

Det finnes noen relevante faktorer som påvirker hvordan lønnen til en lærer kalkuleres. Lærerutdanning har strenge rammer og hver utdanning har sin struktur som gir en stillingstittel etter endt utdanning. Lærere får også naturligvis en lønnsøkning hvert år. I tillegg spiller det en rolle om man jobber som lærer i den offentlig eller private sektor.

Følgende faktorer påvirker lønnen når den kalkuleres:

  • Sektor – privat eller offentlig
  • Stilling
  • Erfaring

Lærer i den private sektoren tjener 5% mer i gjennomsnittlig lønn i forhold til lærere i den offentlige sektoren.
Hva er startlønnen til en lærer?

En adjunkt får en startlønn på ca. 566 000 kr og den økes til ca. 620 000 kr med tilleggsutdanning. Men en lektor med tilleggsutdanning tjener ca. 671 000 kr som startlønn og vanlige lektorer får litt mindre, omtrent 602 000 kr.

En lærer med bare en bachelor (3 år) grad fra universitet eller høyskole får mindre startlønn i forhold til adjunkt og lektor. Startlønnen er på rundt 449 000 uten godkjent utdanning og de får ca. 532 000 med godkjent lærerutdanning.

Hva tjener en erfaren lærer?

Lønnen til en erfaren lærer avhenger av hvilken stilling de har og hvor mange år de har jobbet i utdanningssektoren. Generelt får lærere en lønnsøkning på 3% hvert år. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor mye en erfaren lærer, adjunkt og lektor tjener i minstelønn fra lavest til høyest erfaring i antall år:

Stilling0 år16 år
Lærer og stillinger med krav om 3-åring U/H-utdanning423 500523 100
Adjunkt og stillinger med krav om 4- åring U/H-utdanning464 100549 100
Adjunkt og tilleggs-utdanning og stillinger med krav om 5-åring U/H-utdanning504 700597 400
Lektorer og stillinger med krav om mastergrad532 800649 100
Lektorer og stillinger med tilleggsutdanning550 100674 900

*U/H ≈ Universitet eller Høyskole

Bemerk at disse tallen er annerledes fra grunnlønn, da den kan være høyere og varierer innen sektoren. Tabellen inkluderer heller ikke faste og variable tillegg som lærere får når de utfører annet arbeid og funksjoner.

Hvilke faktorer påvirker lønnen til en lærer?

Det finnes ulike faktorer som påvirker lærerlønnen:

  • Stilling
  • Utdanningsnivå
  • Skoletype
  • Kommune

Den mest avgjørende faktoren er hvilken stilling man har som er basert på antall år utdanning og eventuelle tilleggsutdanninger. Den andre faktoren som spiller en stor rolle er antall år med erfaring.

Vi må også nevne at det har vært større forskjeller mellom offentlige og private sektorer de siste 2 årene. Lærerne i den private sektoren har fått lønnsøkning på 5% sammenlignet med 3% for de i den offentlige sektoren.

Hvor stabil er inntekten til en lærer?

Lærere har hatt en relativ stabil inntekt opp gjennom årene. De får lønnsøkning hvert år og har et godt rammeverk for hvor mye de tjener for ulike stillinger. Den gjennomsnittlige median årslønnen i Norge er på rundt 550 000 kr. Det betyr at lærer stort sett tjener over gjennomsnittet i Norge. Kun lærere med 3-års utdanning havner under gjennomsnittet på landsbasis. Vi kan konkludere med at lærere generelt sett har gode lønnsvilkår hvor de får faste og variable tillegg for ekstra arbeidsoppgaver de påtar seg. Men dessverre har lønnsforskjellen mellom den offentlige og private sektoren blitt større i de to siste årene.

Hva er forskjeller mellom private og offentlige lærere?

Lærere i den private sektoren tjener 5% mer i gjennomsnittlig lønn i forhold til lærere i den offentlige sektoren. Frontfagrammen er den konkurranseutsatte industrien prosentandel for vekst av årlig lønn. Denne rammen er satt til 3% i utdanningssektoren og i de siste to årene har lønnsveksten for lærere i den private sektoren gått langt over rammen. Lærere i den private sektoren tjener 5% mer i gjennomsnittlig lønn i forhold til lærere i den offentlige sektoren. En årlig økning på 5% er langt over rammen som er 3%, men den offentlige sektoren har fulgt denne rammen. Dessverre har den private sektoren dratt lønningen lang ifra rammeverket. Dette har skapt uro og misnøye blant arbeidstakerorganisasjonene i den offentlige sektoren. Fagforeningen mener det er urettferdig at bare offentlige sektorer følger rammegrensen og ikke den private. De krever at lærer i den offentlige sektoren skal få like mye lønnsøkning. Dette førte til lærerstreik fra sommer 2022. Over hele Norge streiket ca. 8500 lærere og streiken er den mest omfattende i Norge noensinne. Ca. 70 000 elever i Norge ble rammet av streiken, hvorav 50 000 elever var fra grunnskolen og 20 000 elever var fra videregående skole. Store forhandlinger foregikk mellom fagforeningene og KS (kommunesektorens organisasjon), uten at det lyktes med at parter ble enig om gode tariffavtaler. KS mente at lærere hadde hatt en samlet god lønnsøkning de siste årene og at frontfagmodellen fungerte slik den skulle. KS uttalte videre at utviklingen over tid viser en relativt lik lønnsvekst for offentlig og privat sektor. Regjeringen innførte tvunget lønnsnemd i slutten av september 2022 og partene ble enig om å avslutte Norges største lærerstreik.

For å vise ting i et bedre perspektiv, tjener en lektor med tilleggsutdanning i den offentlige sektoren ca. 671 000 kr. Setter vi et tillegg på 5% gir det ca. 705 000 kr som en lektor med samme kvalifikasjon i den private utdanningssektoren tjener. I tillegg har de fått en lønnsøkning på 5% de siste årene og i lengden blir det stor lønnsforskjell. Det er dette fagforeningene i den offentlige sektoren krevde å få jevnet ut.

Hvor mye koster utdannelsen til lærere?

Alle lærerutdannelser i Norge blir betalt av staten og er offentlig styrt slik som de fleste utdannelsene i Norge. Studenter betaler ikke avgifter direkte til utdanningsinstitusjonene slik man gjør i mange andre land i verden. Studentene betaler en semesteravgift som er mindre enn 1000 kr per semester, avhengig av hvor man studerer. I tillegg må også studentene betale for husleie og andre avgifter dersom de ikke bor hjemme mens de studerer. Dermed tar mange studenter opp studielån mens de studerer. En student har ca. en halv million kroner i lån etter endt utdanning, men størrelsen på lånet er avhengig av hvor mange år man investerer i lærerutdanningen.

Utdanningen til lærere er dyr og selv om man ikke betaler direkte til utdanningsinstituttet, er det levekostnadene som må betales tilbake etter endt utdanning. Det krever en viss innvestering og tid for å bli utdannet til lærer.

Hvor raskt kan en lærer finne jobb?

Lærere er etterspurt over hele landet og det er mangel på lærere i norske skoler med kvalifisert lærerutdanning. Mange studenter får jobb som lærer mens de fortsatt studerer. Dette er veldig positivt og tall viser at 6 av 10 får jobb før de er ferdig med studiet. Det vil si at omtrent 60% av studentene har funnet jobb før de er ferdig med lærerutdannelsen.

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.