Registerbeskrivelse

1. Registeransvarlig

Draivi Media Oy
FI-24645516
PB 215
00101 Helsinki
Finland

2. Ansvarlig for registerforhold

Oula Lehtinen
E-mail: dk@top5credits.com
Adresse: Draivi Media Oy, PB 215, 00101 Helsinki, Finland

3. Registerets navn

Top5Credits kunde- og markedsføringsregister.

4. Formålet med behandling af personoplysninger (registerets anvendelsesområde)

Registeret anvendes efter kundens samtykke og som følge af en serviceanmodning fra kunden til at identificere kunden og logge på webtjenesten Top5Credits, hvor kunden kan indsende en ansøgning og tage imod tilbud om lån og andre finansielle ydelser fra Top5Credits’ samarbejdspartner. Registeret anvendes også til håndtering af forpligtelser i forbindelse med opbevaring, rapportering og forespørgsler baseret på lovgivning, bestemmelser og anvisninger fra myndighederne.

Personoplysningerne i registeret kan også anvendes i forbindelse med direkte markedsføring med henblik på at markedsføre den registeransvarliges tjenester inden for lovens rammer.

Personoplysningerne i registeret anvendes også til håndtering af Top5Credits’ kundeservice og kunderelationer, til administration og behandling af eventuelle reklamationer samt til interne markedsførings- og kundeanalyser og markedsundersøgelser.

Personoplysningerne i registeret kan også anvendes til at tilpasse vores elektroniske tjenester til brugeren på vores forskellige websteder (f.eks. www.top5credits.com/dk/ ).

Derudover kan personoplysningerne i registeret anvendes til videreudvikling af Draivi Media Oy’s egen forretning.

Dit personnummer gemmes kun i tilfælde af fejl på Draivi Media Oy’s server og i givet fald kun midlertidigt i syv dage.

Hvis du undlader at afgive de obligatoriske oplysninger, er der en risiko for, at Top5Credits ikke kan levere sine tjenester til dig.

Nogle af Top5Credits’ tjenester kan være forbundet med særlige vilkår for behandling af personoplysninger. Brugeren informeres om dette, og vi anmoder om brugerens samtykke i forbindelse med dennes anvendelse af tjenesterne.

5. Dataindhold i registeret

Registeret indeholder oplysninger om personer, der søger på produkter og kunder, samt målgrupper for markedsføring i henhold til følgende:

5.1 Oplysninger om ansøgeren som person

 • For- og efternavn
 • Adresseoplysninger
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Nationalitet
 • Civilstand
 • Boligoplysninger
 • Oplysninger om indtægter og udgifter
 • Oplysninger om ansættelsesforhold
 • Forbud mod og samtykke til direkte markedsføring
 • Feedback og reklamationer fra kunden
 • IP-adresse for den enhed, som kunden anvender, samt cookies
 • Flere oplysninger, som kunden selv afgiver, og som er vigtige for den registeransvarliges tjenester

5.2 Oplysninger vedrørende ansøgningen

 • Oplysninger om produkttype og andre oplysninger om produkter
 • Ansøgningens status
 • Dato for ansøgning

5.3 Oplysninger om den person, som den direkte markedsføring og anden markedsføring rettes mod

 • For- og efternavn
 • Adresseoplysninger
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Forbud mod og samtykke til direkte markedsføring

6. Registerets regelmæssige datakilder

I registeret samles oplysninger om, hvordan kunderelationen opstod, og hvor længe den har varet. Personoplysninger indsamles:

 • ved at spørge den registrerede person, og når den registrerede anvender Draivi Media Oy’s forskellige hjemmesider

7. Videregivelse af oplysninger

Draivi Media Oy kan alene videregive oplysninger inden for lovens rammer. De oplysninger, som videregives, er først og fremmest følgende personoplysninger:

Ved forespørgsler fra myndigheder videregives alle de oplysninger, som myndighederne kræver.

For en god ordens skyld skal det konstateres, at Draivi Media Oy’s personale og tredjeparter, som repræsenterer virksomheden, er underlagt tavshedspligt vedrørende alle kundeoplysninger.

8. Videregivelse af oplysninger uden for EØS

Draivi Media Oy videregiver ikke personoplysninger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

9. Beskyttelse af registeret

Inden for den registeransvarliges organisation instrueres der om brugen af personregisteret, og adgangen til personregisteret er begrænset, så det alene er medarbejdere hos den registeransvarlige, der qua deres arbejde har et behov for at tilgå oplysningerne i personregisteret, der har adgang, til både manuelt lagrede oplysninger og oplysninger i it-systemer. Den registeransvarlige har indført adgangskontrol, lås og tyverialarm i sine lokaler. It-systemerne er beskyttet mod skadelige programmer med antivirusprogram, firewalls, brugeradministration og andre moderne metoder. Den registeransvarliges personale uddannes i korrekt behandling af personoplysninger. Den registeransvarlige har en intern politik og interne bestemmelser vedrørende korrekt behandling af personoplysninger.

Gennem outsourcing forpligtes leverandører, som på vegne af den registeransvarlige behandler personoplysninger, til at beskytte personoplysningerne på tilsvarende vis.

Oplysningerne på webstedet beskyttes med en SSL-krypteret forbindelse og kryptering i forbindelse med videregivelse af oplysninger.

10. Den registreredes frasigelsesret

Den registrerede er berettiget til at frasige sig, at den registeransvarlige behandler dennes oplysninger til direkte reklame, fjernsalg og anden direkte markedsføring samt markeds- og opinionsundersøgelser.

11. Den registreredes ret til indsigt, ændring af oplysninger og opbevaringstid for oplysningerne

Den registrerede er berettiget til at kontrollere de oplysninger, der er registreret om denne i personregisteret, og få udleveret kopier af sådanne oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

Når kunderelationen ophører, slettes kundens oplysninger straks fra registeret, hvis der ikke længere er behov for at behandle dem, dog senest inden for den lovbestemte tidsfrist. Den registeransvarlige ændrer, sletter og supplerer på eget initiativ eller efter den registreredes anmodning personoplysninger i registeret, hvis disse er forkerte, overflødige, mangelfulde eller forældede i forhold til formålet med behandlingen i overensstemmelse med loven.

For at gøre den registreredes frasigelses- og indsigtsret gældende og få oplysningerne rettet kontaktes den person, der er ansvarlig for registerforhold.