koster en Privatjet

Flyr du mye? Kanskje synes du første klasse på kommersielle fly ikke er bra nok? Det er mulig å chartre et jetfly, men den største friheten er jo å eie en egen jet. Før du investerer i en egen jet er det visse ting du bør tenke på for å finne ut om det er verdt det.

Det vil selvfølgelig komme an på flytypen, størrelsen, og modellen, men en privatjet kan koste alt fra tjue millioner til en milliard kroner, og akkurat som med bruktbiler er verditapet dramatisk. Hvis du ser etter et godt kjøp, kan det likevel være mulig å finne brukte jetfly til gode priser.

Dette må du vite før du kjøper en privatjet

Timepriser

Det første du tenker på er kanskje hvor mye det koster å bruke flyet. De som selger fly, vil si at hvis du bruker mer enn 200 timer i luften per år vil det lønne seg med et privatfly. Men selvfølgelig, de forsøker jo å selge deg et fly.

Reisevaner

Det som er mer viktig enn hvor mye tid du bruker i luften er hvilke reisevaner du har. Hvis du for eksempel vil trenge flyet til enveisreiser vil du måtte sende flyet og mannskapet tilbake tomt, med mindre du velger å innlosjere mannskapet og betale for å la flyet stå på en flyplass. Uansett er det mange kostnader å tenke på som kan gjøre det dyrt å eie et fly.

Kostnader

Uavhengig av om du bruker flyet mye eller lite vil det alltid påløpe visse kostnader. Fly trenger blant annet kontinuerlig vedlikehold, og slike kostnader kommer man seg ikke unna. 

Privatjet

Hvor mye koster det å kjøpe en privatjet?

Prisen på en privatjet avhenger av modellen og hvor gammelt flyet er. En eldre modell kan koste noen millioner kroner, mens et nytt fly vil kunne koste titalls millioner kroner. I tillegg kommer alle kostnadene til nødvendig vedlikehold for å holde flyet operativt. Disse utgiftene kan fort også koste deg flere titalls millioner kroner i året. 

Har vi knust drømmen din? Det er muligheter som kanskje ikke er fullt så dyre. Det finnes selskaper som leier ut jetfly, eller selger billetter på private fly. Det finnes altså rimeligere muligheter for å reise med privatjet, hvis det er noe du virkelig ønsker.

Flylån – finansiering for kjøp av fly

Flylån er lån som brukes til å finansiere kjøpet av et fly eller annen luftfartøy. Disse lånene kan gis av banker, finansinstitusjoner eller spesialiserte flyfinansieringsselskaper. Flylån kan være sikret eller usikret, avhengig av långiverens krav og kredittvurdering av låntakeren. Vanligvis krever långivere sikkerhet for flylån i form av pant i selve flyet. Rentene på flylån varierer avhengig av långiverens krav og låntakerens kredittverdighet. Det kan også være andre gebyrer og kostnader knyttet til flylån, som for eksempel forsikringspremier og administrasjonsavgifter.

Hvor mye koster det å leie en privatjet?

Prisen for å leie av en privatjet kommer an på mange forskjellige faktorer, men for små jetfly er ikke prisen altfor avskrekkende. Å leie et lite jetfly kan koste rundt 200 000 kr i timen, mens et større jetfly kan koster nærmere 1 000 000 kr i timen.

Det er økende interesse for private jetfly ettersom passasjerer ser etter alternativer til vanlige, kommersielle flyturer. Det er mulig å kjøpe et eget jetfly, men med kostnader for innkjøp og drift på flere hundre millioner er det mange som ser etter andre muligheter.

Hvis du velger å chartre en privatjet kan du reise med stil uten å måtte ta på deg altfor store utgifter. Det koster mye mindre å chartre et privatfly sammenlignet med å kjøpe et, og med mindre du flyr over 200 timer i året vil det uansett ikke lønne seg å kjøpe. Når du chartrer et privatfly må du heller ikke tenke på kostnader til vedlikehold, mannskap, forsikringer eller renter på lån til finansiering.

Vi har laget en liten oversikt over hvor mye det koster å leie en privatjet, og regnet ut priser for et utvalg vanlige ruter og flytyper.

chartre et jetfly

Forskjellige flytyper kommer med forskjellige bekvemmeligheter.

Når du skal vurdere hvor mye du ønsker å bruke på å chartre et jetfly må du også tenke på hva de forskjellige flytypene har å tilby av bekvemmeligheter.

Very Light Jets (VLJ)

VLJ er en ganske ny flytype, og er et godt alternativ for korte distanser når man sammenligner med for eksempel Turboprop. De er billigere i drift enn andre standard jetfly, og de trenger ikke like lang rullebane. Det er en populær flytype for privat bruk og brukes ofte som «luft-taxi». Noen av flyene kommer også med toalett om bord.

Light jet

Lette jetfly er den flytypen som chartres mest i forbindelse med forretningsreiser, som gjerne er kortere enn 3 timer. Flytypen passer best til korte distanser, og er en mer kostnadseffektiv løsning enn større jetfly. Det er plass til opptil 8 passasjerer, og det er flere løsninger for størrelse på bagasjerom. De fleste flyene har toaletter ombord.

Super light jet

Super light jetfly gir de reisende et alternativ der de får bekvemmelighetene til et medium jetfly, men til kostnadene av et light jetfly. De er som regel laget for opp til 9 passasjerer, og kan fly noe lengre distanser enn lette jetfly. Noen Super light jetfly kan fly 2 500 nautiske mil, og kommer med bekvemmeligheter som toalettavlukke, et lite møterom, og et hjørne for forfriskninger, alt etter hvilken type du velger.

Midsize jet

Det finnes mange alternativer innen denne kategorien, og mange forskjellige kombinasjoner for rekkevidde, hastighet, og komfort. Midsize jetfly kan brukes både til kortere og lengre distanser. Det er en mer effektiv løsning enn de tyngre jetflyene, og koster mindre i drift. Det er god plass til bagasje, forskjellige typer sitteplasser, og toalettavlukker. Dette er populære flytyper, og de fleste har store nok kabiner til å stå oppreist i. I tillegg leies de ut med kabinpersonale.

Super midsize jet

Disse flyene passer for reisende som har behov for komfort utover hva medium jetfly kan tilby, men som ikke ønsker å betale for et tyngre jetfly, eller har behov for bekvemmelighetene tyngre jetfly kan tilby. Super midsize jetfly har en rekkevidde på opp til 3600 nautiske mil.

Heavy jet

Det finnes to kategorier innen store jetfly. I begge kategoriene finner vi fly med lengre rekkevidde enn mindre jetfly. 

Flyene i Heavy jet-kategorien er luksuriøse og har kabiner der man kan stå oppreist. Det er god plass til passasjer og bagasje, i tillegg til sengeplasser, baderom, og kabinpersonale som kan stå til tjeneste. Flyene innredes med fokus enten på mer komfort, eller flere passasjerer. Maksimalt er det plass 19 passasjerer.

Ultra-long range

Den andre kategorien innen store jetfly kan fly lange distanser. Ultra-long range jetfly kommer med luksuriøs innredning og tilbyr høy komfort. Med en rekkevidde på 6 500 nautiske mil har denne typen en rekkevidde som er 2 000-3 000 nautiske mil lengre enn vanlige store jetfly.

Bizliner

Hvis prisen ikke betyr noe, og du er ute etter det ypperste innen privatjetfly, så er det Bizliner som gjelder. Dette er kommersielle fly som er innredet til å passe eliten når de skal ut og reise. Du ser ingenting til tradisjonelle seterader, i stedet er det konferanserom, spiserom, underholdningsavdeling, private suiter, baderom med dusj og mye mer. Denne typen fly kan gjerne ta opp til 20 passasjerer, og noen kan ha plass til opp til det dobbelte, alt ettersom hvordan flyet er utformet. Denne flytypen har en rekkevidde på opptil 6 000 nautiske mil.

Hvordan fastsettes timesprisen for å chartre et jetfly?

Prisen for leie skal dekke kostnadene ved å eie og drifte flyet. Timesprisen er en kombinasjon av faste og variable kostnader delt over antall timer det antas å kunne leie ut flyet over et år.

Faste kostnader inkluderer:

  • Lønn og annen kompensasjon til mannskapet
  • Opplæring av mannskapet
  • Forsikringer
  • Plass på terminaler
  • Innredning av flyet

Variable kostnader kommer an på bruk og inkluderer blant annet drivstoff og vedlikehold.

Hvor ofte flyet forventes å brukes i løpet av et år vil ha mye å si for hvor mye leieprisen kommer på. For å få budsjettet i balanse, vil et fly som koster 20 millioner kroner og brukes 200 timer i året måtte ta en leiepris på 100 000 kroner per time. Dersom det kan leies ut 400 timer i året vil leieprisen kunne reduseres til 50 000 kroner per time. Under følger eksempler på hvordan bruk og flytid påvirker kostnaden ved å leie et privat jetfly.