Bør du kjøpe gull?

Det finnes mange måter å investere i gull på. Du kan kjøpe fysisk gull som smykker, gullbarrer og mynter, du kan kjøpe aksjer i et gruveselskap som utvinner gull eller andre aksjer som har med gull å gjøre, eller du kan kjøpe noe annet som har verdi i forbindelse med gull. Alle alternativene har fordeler og ulemper. Det kan virke vanskelig for en ny investor som forsøker å finne den beste måten for å plassere penger i det edle metallet.

Bør du kjøpe gull?

Det å eie gull kan være en måte å diversifisere investeringsporteføljen. Det kan være en fordel å eie en god miks av forskjellige aktivaklasser, så når verdien av en type investering går ned vil kanskje verdien av en annen gå opp. Gull er også en god måte å beskytte sparepengene dine mot inflasjon på. Akkurat som med andre investeringer er det likevel risiko involvert.

Prisen på gull svinger mye på kort sikt, og prisene ikke vil øke så mye på lengre sikt som aksjer og verdipapirer. Økonomiske rådgivere anbefaler man ikke inesterer mer enn 10 % sparepengene i gull.

Før du kjøper fysisk gull eller investerer i finansprodukter relatert til gull bør du vurdere om det passer for de økonomiske målsettingene dine og risikotoleransen din.

Fordeler:

  • Gull er fysisk aktiva som er likvid, altså lett omsettelig hvis du skulle ha behov for å selge det.
  • Historisk sett har gull blitt ansett som en måte å sikre seg mot inflasjon, siden prisen på gull stort sett stiger i takt med vanlige vanlige levekostnader.
  • Gull kan være en god måte å diversifisere porteføljen din, siden verdien normalt stiger når verdien av andre aktiva som aksjer og eiendom synker.

Ulemper:

  • Gull gir ikke samme avkastning som andre typer investeringer. Verdien på obligasjoner eller aksjer vil på lang sikt kunne stige mer enn gull.
  • Gullprisene kan være volatile.
  • Det er ekstra kostnader forbundet med å kjøpe, selge og oppbevare gull.
gull

Dette bør du tenke på når du skal kjøpe fysisk gull

Hvis du har bestemt deg for å kjøpe fysisk gull er det noen ting du bør tenke over:

Oppbevaring: Fysisk gull må oppbevares på et sikkert sted. Selv om du selvfølgelig kan oppbevare gull hjemme, velger de fleste å bruke en depotmottaker. Du bør se på sikre alternativer for å oppbevare gullet før du kjøper det, og også tenke over at kostnadene for oppbevaring øker prisen på investeringen.

Forsikring: Hvis du bestemmer deg for å oppbevare gullet hjemme, bør du passe på å beskytte deg selv mot tyveri eller naturkatastrofer. Dette kan øke premien på innboforsikringen din. Dersom du velger å ikke oppbevare gullet hjemmet, bør du undersøke hvordan den som oppbevarer gullet ditt er forsikret.

Produsent: Siden du er i ferd med å gjøre en investering, må du også undersøke at du kjøper fra en trygg og pålitelig kilde. På den måten kan du forsikre deg om at investeringsverdien vil kunne vokse over tid.

Renhetsgrad: Renhetsgraden, altså hvor mange karat det er i en mynt, en gullbarre eller i smykker, vil påvirke verdien. Ved å kjøpe gull med høy karat er du bedre sikret mot verditap. I barrer og mynter kan renheten ofte være opp mot 100%. Generelt vil det lønne seg å kjøpe gull med renhet på over 91%.

Hvilken type gull bør jeg kjøpe?

Gullmynter er en relativt trygg måte å investere i gull, men noen investorer vil foretrekke å sette penger i fond.

En av fordelene ved å investere i verdipapirer i stedet for fysisk gull er at det er enklere å selge. Når du eier fysisk gull må du også finne en fysisk kjøper. Dette kan være komplisert og ta tid, spesielt hvis markedsprisene faller. Det er gjerne enklere å selge verdipapirer med bare noen tastetrykk.

Gullbarrer og mynter: En gullbarre er gull i en hvilken som helst form som oppfyller visse standarder for renhet. En gullmynt er skiveformet og bestående av opptil 100% rent gull. Gullmynter som er godkjent som betalingsmidler der de kommer fra er fritatt fra moms i Norge, mens gullbarrer er underlagt 25% moms.

Gullsmykker: Gullsmykker er generelt sett ikke en god investering. Gullsmedene tar opp til 400% påslag på gullsmykker for å dekke arbeidsinnsats og andre kostnader. Det kan derfor være vanskelig å i det hele tatt få igjen kjøpesummen du betalte for smykkene ved et videresalg. Det kan være mulig å finne antikke smykker der prisen ligger mer på linje med den faktiske verdien av råvaren, men da skal du vite mye om antikke smykker, og bruke mye tid på å gå på auksjoner og dødsbo.

Aksjer i gruveselskaper som utvinner gull: I stedet for å eie en gullklump, kan du eie aksjer i selskaper som utvinner gull. Aksjer i gull kan ha mer risiko, men kan potensielt også gi god avkastning.

Gull Mutual Fund: I disse fondene går investorer sammen om å investere pengene i edle metaller. Det er mulig å kjøpe seg inn i disse fondene gjennom banker eller finansinstitusjoner.

Gull ETF: EFT er et råvarebasert fond med relativt lav kostnad. Investeringer i EFT kan være en fornuftig diversifisering. Det er mulig å kjøpe og selge ETF-aksjer gjennom meglere.

Gull futures: Futures-kontrakter er verdipapirer som handles på børsen. Gull-futures er knyttet til prisen på gull på en forhåndsavtalt dato. Man kjøper ikke fysisk gull, men en rettighet til å kjøpe til en fast pris. Gull futures kan kjøpes og selges når du skulle ønske.

investorer gull

Derfor liker investorer gull

Gull har en stabil historikk med god avkastning over tid. Høy likviditet og lav grad av påvirkning av andre faktorer gjør gull til en god måte å diversifisere investeringer.

Disse faktorene er spesielt viktige for investorer:

Profitt: Gull er mer stabilt og gjør det på sikt bedre enn andre typer aktiva som aksjer og obligasjoner. Samtidig er som regel avkastningen lavere.

Likviditet: Når du kjøper visse typer gull-baserte aktiva er de lett omsettelige som betyr at det er lett å gjøre dem om til penger.

Lav grad av korrelasjon: Prisen på gull utvikler seg på en annen måte enn andre aktiva som aksjer og obligasjoner. Når prisene på aksjer går ned går gjerne prisene på gull opp, og vice versa.

I tillegg er det andre fordeler med gull:

Diversifisering: Siden prisene på gull ikke følger prisene på andre aktiva, kan det være en god måte å diversifisere porteføljen, og på den måten gjøre porteføljen mindre volatil.

Defensiv oppbevaring av verdi: Investorer tyr gjerne til gull når økonomien er urolig som en trygg og defensiv måte å plassere penger på.

Det er noen store fordeler med å investere i gull, men som med alle typer investeringer finnes det også ulemper og risiko.

Verdien på gull utvikler seg gjerne stabilt og godt over tid, men det er ikke alltid enkelt å vite når det er best å kjøpe. Sammenlignet med andre typer aktiva er det ikke like lett å finne ut når det egentlig er billigere å kjøpe. Eksempelvis henger aksjepriser samme med bedriftens regnskap og resultater, og er derfor, til en viss grad, forutsigbare.

Siden gull ikke gir avkastning i seg selv, er investoren avhengig av å selge gullet for mer penger enn han/hun kjøpte for. Hvis en investor eier aksjer i et gruveselskap som utvinner gull for eksempel, vil de kunne tjene penger både på avkastning når selskapet går med overskudd, og ved å selge aksjene til høyere priser. Det finnes altså flere måter å investere i gull og tjene gode penger på.

Oppsummering

Det er visse kostnader forbundet med å eie fysisk gull, som oppbevaring og forsikring. Det vil også påløpe kostnader og gebyrer ved kjøp og salg. Det kan være engangsgebyrer som gjør det billigere å kjøpe gull i større kvanta. Det kan imidlertid også være kostnader som knytter seg til nettopp kvanta, slik at det blir dyrere jo mer du kjøper.

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.