Bankvilkår
Bankvilkår

Som kunde kan det være vanskelig å forstå de mange ordene og uttrykkene som brukes i finansverdenen. Vet du for eksempel forskjellen på nominell- og effektiv rente? Hva med CD (certificate of deposit eller innskuddsbevis), eller likviditetsfond?

Til og med mennesker som arbeider med disse uttrykkene hver dag kan noen ganger ha problemer med å forstå hva de betyr. Selv om vi har hørt uttrykkene før, eksempelvis fra avisen eller fra nyhetene på tv, er det ikke alltid enkelt å forstå hva de egentlig betyr.

Siden banker og finansinstitusjoner er så viktige både for privatpersoner og i forretningslivet generelt, kan det være nyttig å forstå litt mer om hva uttrykkene egentlig betyr. Forstår du begrepene kan det hjelpe deg til å styre økonomien din bedre.

Vi har listet opp noen hyppig brukte begreper som vi mener er viktige å forstå betydningen av.

Bankinnskudd. Penger plassert på en bankkonto som er tilgjengelig når som helst.

Betalingsutsettelse. Når betalingen for en vare eller tjeneste utsettes til et senere tidspunkt.

CVV. Står for Card verification value, og er vanligvis et tresifret nummer som er trykt på baksiden av bankkortet ditt. Du trenger dette nummeret når du handler på nett for å bevise at det faktisk er ditt kort.

Debet. En debet kan være en konto-oppføring som representerer penger du skylder en utlåner eller penger som er tatt ut fra innskuddskontoen din.

Debetkort. Et debetkort gir den som eier kontoen elektronisk tilgang til pengene sine. Debetkort kan brukes til uttak av kontanter fra minibanker eller til å kjøpe varer eller tjenester i butikk. Bankkortet gjør at summene umiddelbart blir trukket fra kontoen.

Depotmottaker. En depotmottaker er ansvarlig for å ta imot kundens aktiva og oppbevare dem trygt. Dette er alle midler som inngår i et verdipapirfond (verdipapirer, likvide midler) som skal oppbevares eller føres på en konto i en verdipapirsentral av depotmottakeren.

Gjeld i forhold til inntekt. Regnes ut som prosentandelen av en forbrukeres månedlige bruttoinntekt som går til å betale gjeld. Jo høyere dette beløpet er, jo høyere er risikoen. Lån med høyere risiko prises vanligvis med høyere rente.

Hvitvasking av penger. Dette gjøres av kriminelle for å skjule hvor pengene egentlig kommer fra. Det er som regel svarte penger som kommer fra kriminell aktivitet.

Like bankvilkår neppe særlig

Inflasjon. Når det er en vedvarende vekst i det generelle prisnivået, altså mer penger i markedet enn kjøpekraften tilsier. Det betyr at verdien av pengene synker, og samme pengesum gir færre varer enn før. Deflasjon, på sin side, er når tilgangen på penger synker, noe som øker kjøpekraften til forbrukerne.

Inkassoselskap. Disse kjøper opp gjelden fra andre, og overtar ansvar for å drive inn gjelden.

Innskuddsbevis. Innskuddsbevis er et dokument utstedt av banken som beskriver når en investor binder en sum penger for en viss periode. Noen er ikke-omsettelige og andre kan omsettes fritt i pengemarkedet. Når innskuddsbeviset modnes ved slutten av perioden, betales summen tilbake sammen med renter beregnet for perioden.

Konkurs. En person eller et firma som ikke har nok midler til å betjene gjelden og forpliktelsene sine kan bli slått konkurs. Ved å slå seg konkurs er det mulig å utarbeide en betalingsplan og kanskje slette noe gjeld. En bobestyrer kan bli oppnevnt for å ta kontroll over konkursboet.

Konto. En type finansiell eiendom eller økonomisk forpliktelse som holdes og eies i ditt navn. Når du åpner en konto, enten det er en brukskonto, sparekonto eller aksje sparekonto, har du visse rettigheter og forpliktelser som kontoinnehaver.

Kontoutskrift. Med jevne mellomrom gir banken en oversikt over kundens konto. Den viser alle innskudd, transaksjoner og uttak, som er gjort i løpet av perioden samt kontoens gjeldende saldo.

Kredittverdighet. En vurdering av en låntakers evne til å betale tilbake et lån med renter som avtalt.

Mislighold. Når gjeld ikke blir betalt som avtalt.

Mottaker. En person som har rett til å motta penger eller utbyttet fra et testament, en forsikring, pensjonsordning, livrente, avtale eller annen type kontrakt eller avtale.

Negativ rente. Når sentralbanker krever renter av kommersielle banker for å sette inn penger i sentralbanken. Dette gjør igjen at kommersielle banker kan kreve renter for kontant innskudd fra kunder i stedet for å betale renter. Denne situasjonen oppstår vanligvis ved deflasjon.

Saldooverføring. Dette er en mulighet for de som bruker mer enn ett kredittkort. Det er mulig å overføre saldoen fra et kredittkort til et annet, og på den måten samle gjelden på et sted, ofte på et kort med lavere renter. Det kan være gebyrer knyttet til en slik overføring.

Skimming. Når kriminelle innhenter personlig informasjon fra forbrukere for å stjele penger. Dette kan gjøres ved at de kriminelle benytter seg av magnetstripen på bankkortet.

Skyldner. En som skylder penger til en annen.

Tilgjengelig saldo. Mengden penger du har på bankkontoen din som er tilgjengelig for å bruke eller ta ut. Hvis du nylig har gjort en transaksjon, er det ikke sikkert saldoen er oppdatert med den nyeste informasjonen.

Årlig prosentsats. Den totale årlige kostnaden for et lån. Når du låner penger, enten det er via et kredittkort,et billån eller et annet hvilket som helst lån, må utlåner oppgi den årlige prosentsatsen eller effektiv rente, slik at du kan se hele kostnaden ved å låne pengene. Dette gjelder både renter og gebyrer.

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.