Clearingnummer

Clearingnummer er et begrep som ofte brukes i bankverdenen, men mange er usikre på hva det egentlig betyr og hvordan det fungerer. Clearingnummeret identifiserer banken som en kunde har konto hos, og er avgjørende for å kunne gjennomføre transaksjoner og overføringer mellom forskjellige banker. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hva clearingnummer er, hvordan det fungerer og hvorfor det er viktig å ha kjennskap til dette begrepet.

Hva er et clearingnummer?

Clearingnummer er en tallkode som brukes til å identifisere en bestemt bank og kunde i en betalingstransaksjon. Det er en viktig del av banktjenester, og gjør det mulig å effektivisere betalinger mellom forskjellige banker.

Historisk sett ble clearingnummer brukt til å identifisere hvilken bank som skulle motta betalingen når den ble sendt via post eller telegraf. I dag brukes clearingnummer fortsatt til å identifisere banken og kunden i elektroniske betalingstransaksjoner.

Clearingnummer består av fire til fem sifre, avhengig av landet og banken det gjelder. I Norge består clearingnummeret av fire sifre, og er en del av kontonummeret. Det første sifferet i clearingnummeret identifiserer hvilken type bank det er snakk om. For eksempel har alle norske banker som tilbyr vanlige banktjenester clearingnummer som starter med tallet 1, mens banker som tilbyr spesialiserte tjenester har clearingnummer som starter med andre tall.

Når du skal gjøre en betalingstransaksjon må du ha riktig clearingnummer for å sikre at pengene går til riktig bank og konto. Dette gjelder både ved innenlandske og utenlandske betalinger. Hvis du er usikker på hvilket clearingnummer som gjelder, kan du finne det ved å søke i offisielle registre eller ved å spørre banken din.

Hvorfor er clearingnummer viktig?

Clearingnummer er viktig av flere grunner i banktjenester. Her er noen av de viktigste:

 1. Identifikasjon av bank og kunde: Clearingnummer gjør det enkelt å identifisere hvilken bank og hvilken kunde i denne banken, som skal motta betalingen. Dette er viktig for å sikre at pengene går til riktig sted.
 2. Effektivisering av banktjenester: Clearingnummer brukes av bankene til å effektivisere betalingsprosessen. Ved å bruke clearingnummer kan betalinger mellom forskjellige banker behandles raskere og mer effektivt.
 3. Reduksjon av risiko og svindel: Ved å bruke clearingnummer kan man redusere risikoen for feil eller svindel i betalingstransaksjoner. Clearingnummer gjør det vanskeligere for uvedkommende å manipulere betalingen eller stjele penger.
 4. Enklere internasjonale transaksjoner: Clearingnummer brukes også i internasjonale betalinger for å identifisere banken og kunden som mottar pengene. Dette gjør det enklere å sende penger til utlandet og motta betalinger fra andre land.

Hvordan finne riktig clearingnummer?

Det er flere måter å finne riktig clearingnummer på når man skal gjøre en betalingstransaksjon. Her er noen av de vanligste metodene:

 1. Søk i offisielle registre: Det finnes flere offisielle registre som inneholder informasjon om norske banker og deres clearingnumre. Du kan for eksempel sjekke nettsidene til Finans Norge eller Bankenes Standardiseringskontor, BSK.
 2. Spør banken din: Hvis du er usikker på hvilket clearingnummer som gjelder for din bank kan du enkelt spørre banken din. De vil kunne gi deg riktig informasjon og hjelpe deg med å gjøre betalingen.
 3. Bruk av nettbank og mobilbank: Mange banker gir deg muligheten til å finne riktig clearingnummer når du skal gjøre en betaling via nettbank eller mobilbank. Sjekk derfor om dette er tilgjengelig i din bank, og bruk denne tjenesten for å finne riktig clearingnummer.

Det er viktig å merke seg at clearingnummeret kan variere avhengig av hvilken type konto du har i banken, for eksempel om det er en vanlig brukskonto eller en sparekonto. Sørg derfor for å sjekke at du har riktig clearingnummer for den aktuelle kontoen før du gjør en betalingstransaksjon.

Hva skjer hvis man bruker feil clearingnummer?

Hvis man bruker feil clearingnummer når man gjør en betalingstransaksjon kan det føre til at pengene ikke går til riktig bank eller konto. Konsekvensene vil variere avhengig av situasjonen:

 1. Innenlandske betalinger: Hvis du bruker feil clearingnummer når du gjør en innenlandsk betaling vil banken prøve å identifisere riktig mottaker ved hjelp av andre opplysninger i transaksjonen, for eksempel navn og kontonummer. Hvis banken ikke klarer å finne riktig mottaker, vil pengene bli returnert til avsenderkontoen etter en viss tid.
 2. Utenlandske betalinger: Hvis du bruker feil clearingnummer når du gjør en utenlandsk betaling, kan dette føre til forsinkelser eller feil i transaksjonen. Det er derfor viktig å sjekke at man har riktig clearingnummer når man gjør internasjonale betalinger.

Det er verdt å merke seg at det kan ta tid å få tilbakebetalt penger som er blitt feilsendt på grunn av feil clearingnummer. Det er derfor viktig å dobbeltsjekke at man har riktig informasjon før man gjør en betalingstransaksjon.

»Les mer: Hva er IBAN og BIC, og hvor finner jeg det?

Hva er forskjellen mellom clearingnummer og kontonummer?

Selv om clearingnummer og kontonummer begge brukes i banktjenester, er det viktige forskjeller mellom de to tallkodene:

 1. Formål: Clearingnummer brukes til å identifisere banken og kunden i en betalingstransaksjon, mens kontonummer brukes til å identifisere den konkrete kontoen som pengene skal overføres til.
 2. Antall siffer: Clearingnummer består som regel av fire eller fem sifre, mens kontonummer kan variere i lengde fra seks til ti sifre, avhengig av banken og type konto.
 3. Unikt identifikasjonsnummer: Clearingnummer og kontonummer sammen utgjør en unik identifikasjon for hver kunde i banken. Dette gjør det mulig å identifisere en bestemt kunde og overføre penger til den riktige kontoen.
 4. Bruksområde: Clearingnummer brukes i alle typer betalingstransaksjoner, mens kontonummer kan brukes til andre formål i tillegg, som for eksempel når man skal motta lønn eller betaling for varer og tjenester.

I sum er clearingnummer og kontonummer begge viktige tallkoder i banktjenester, men med forskjellige formål og funksjoner. Det er derfor viktig å ha riktig clearingnummer og kontonummer, samt å vite forskjellen når man gjør en betalingstransaksjon.

Bruk av clearingnummer i utlandet

Clearingnummer brukes ikke bare i innenlandske betalingstransaksjoner, men også i internasjonale betalinger. Når man gjør en betaling til en bankkonto i et annet land, vil man også trenge å oppgi riktig clearingnummer for å sikre at pengene går til riktig sted.

Clearingnummeret kan variere avhengig av landet man sender pengene til og banken som mottar betalingen. Det er derfor viktig å dobbeltsjekke at man har riktig clearingnummer før man sender en internasjonal betalingstransaksjon.

For å gjøre internasjonale betalinger kan man bruke tjenester som SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, eller IBAN, International Bank Account Number. Disse tjenestene gjør det enkelt å identifisere riktig bank og konto, og sikrer at pengene går til riktig sted.

Det er også viktig å merke seg at internasjonale betalinger kan ta lengre tid å behandle enn innenlandske betalinger, og at det kan påløpe ekstra kostnader som valutavekslingsgebyr og transaksjonsgebyr. Det er derfor lurt å sjekke med banken sin om hva som gjelder for internasjonale betalinger, og om det er noen spesielle krav eller begrensninger som må følges.

Konklusjon

Clearingnummer er en viktig del av banktjenester og gjør det mulig å identifisere banken og kunden i en betalingstransaksjon. Det bidrar til å effektivisere betalingsprosessen, redusere risiko og svindel, og gjør det enklere å gjøre internasjonale betalinger.

Det er viktig å sjekke at man har riktig clearingnummer når man gjør en betalingstransaksjon, og å dobbeltsjekke at man har riktig informasjon når man gjør internasjonale betalinger. Hvis man bruker feil clearingnummer, kan dette føre til forsinkelser eller feil i transaksjonen.

FAQ

Hva er forskjellen på SWIFT-kode og clearingnummer?

SWIFT-kode og clearingnummer brukes begge til å identifisere banker og kunder i betalingstransaksjoner. Forskjellen er at SWIFT-kode brukes i internasjonale betalinger, mens clearingnummer også kan brukes i innenlandske betalinger i Norge.

Hva gjør jeg hvis jeg har oppgitt feil clearingnummer i en betalingstransaksjon?

Hvis du har oppgitt feil clearingnummer i en betalingstransaksjon, kan pengene bli returnert til avsenderkontoen etter en viss tid. Det kan ta noen dager å få tilbakebetalt pengene, avhengig av banken og betalingsmåten du har brukt.

Kan jeg bruke samme clearingnummer for flere kontoer i samme bank?

Nei, hvert kontonummer i en bank har sitt eget unike clearingnummer. Det er derfor viktig å dobbeltsjekke at man har riktig clearingnummer for den aktuelle kontoen før man gjør en betalingstransaksjon.

Hva gjør jeg hvis jeg skal gjøre en internasjonal betaling og ikke har IBAN-nummeret?

IBAN-nummeret er en standard for internasjonale bankkontoer, og kan brukes til å gjøre en betalingstransaksjon til et annet land. Hvis du ikke har IBAN-nummeret, kan du kontakte mottakerbanken for å få informasjon om hvordan du kan gjøre en internasjonal betaling.

Hva er forskjellen på BIC og SWIFT-kode?

BIC, Bank Identifier Code, og SWIFT-kode brukes begge til å identifisere banker i internasjonale betalinger. Forskjellen er at BIC er en forkortelse for SWIFT-koden og brukes i noen land som en alternativ identifikator for banken. BIC-koden er også lengre enn SWIFT-koden, og kan derfor inneholde mer informasjon om banken.

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.