Høyeste sparingsrentene
Høyeste sparingsrentene

I utenlandske banker, som for eksempel i Raisin, kan du få en høyere innskuddsrente på sparepenger. Hva er fordelene og ulempene ved å spare i utlandet? Innskuddsrentene i norske banker er på et historisk lavt punkt. De høyeste innskuddsrentene finner man i utenlandske banker. Hovedfordelen ved å spare i utenlandske banker er at rentene på sparepengene er atskillig høyere. Men det involverer også betydelig risiko.

De høyeste sparingsrentene i Europa

Hvilke utenlandske banker kan gi deg høyest rente på sparepengene dine? Vi kan anbefale tre alternativer med høye innskuddsrenter:

Raisin, en plattform som opptrer som et mellomledd til utenlandske banker der du kan få den høyeste innskuddsrenten, av og til med renter opp til 1.4% per annum.
Savedo er som Raisin en formidler av tjenester som finner utenlandske banker med høy innskuddsrente. På denne plattformen kan du også finne renter opp mot 1.4$ per annum.
Bondora Go&Grow er et godt alternativ for å spare i utenlandske banker. Her investerer du sparepengene i lån. Det er med veldig høy risiko, men du kan få et garantert utbytte på 6.75%.

Sparing i utenlandske banker

Sparing er sterkt anbefalt. Ved å spare kan du legge deg opp en økonomisk buffer for nødstilfeller eller store utgifter som du forventer å pådra deg for eksempel.
Men vær oppmerksom: Inflasjonen reduserer verdien på sparepengene dine! For eksempel, hvis du kan kjøpe 100 brød med sparepengene dine nå, vil du om 10 år bare kunne kjøpe 80 brød for de samme pengene. En fornuftig innskuddsrente vil gjøre det mulig å la sparepengene vokse i takt med inflasjonen. Det er derfor det er så viktig å ha en passelig innskuddsrente for sparepengene dine.

Fordeler med høyere innskuddsrente i utenlandske banker

Det er to viktige fordeler med å spare i utlandet. For det første så får du en høyere innskuddsrente. Denne renten er mange prosentpoeng høyere enn innskuddsrenten i Norge.

For det andre så er man sikret med at pengene er trygge, akkurat slik som når man sparer i Norge, så lenge man sparer i en europeisk bank. Dette er fordi sparepengene dine er beskyttet i banker i medlemsland i EU opp til en sum på €100,000 eller i overkant av en million norske kroner. Dette er takket være ordningen med europeisk innskuddsgaranti. Denne ordningen forsikrer at sparepengene dine ikke forsvinner selv om banken skulle gå konkurs.

Ulemper med høyere innskuddsrente i utenlandske banker

Det er absolutt ulemper ved å spare i utlandet også, spesielt hvis du går for alternativer med høy innskuddsrente. Den høyeste renten får du ved innskudd som står i banken fra 10 til 30 år. Hvis du velger en innskuddskonto, må du ofte forholde deg til bindingstiden over en lang periode. I løpet av denne perioden vil du ikke ha tilgang til sparepengene dine. I noen tilfeller vil du kun ha tilgang mot å betale et gebyr. Kan du eller vil du savne sparepengene dine så lenge?

En annen ulempe er noen smutthull i ordningen med innskuddsgaranti. Du kan derfor risikere å miste noen av sparepengene dine hvis banken skulle gå konkurs. Hvis banken er anerkjent av en nasjonalbank i en medlemsstat av EU så er sparepengene din beskyttet opp til en million kroner som del av den europeiske innskuddsgaranti ordningen. Men det er visse betingelser som gjelder.

Innskuddsgarantiordningen gjelder for opptil en million kroner per kontoinnehaver per bank. En datterbank faller innenfor det samme bankselskapet, og derfor innenfor den samme grensen på 1 million kr.

Når bankgarantiordningen trer i kraft er det nasjonalbanken som betaler ut sparepengene dine i lokal valuta, som polske zloty eller Tsjekkiske kroner. Det kan innebære høye vekslingsgebyr, spesielt hvis summen med sparepenger er høy.

Det kan ta lang tid for nasjonalbanken å utbetale sparepengene dine.

Du må kanskje betale skatt på sparepengene dine i løpet av eller på slutten av bindingstiden. Vær nøye og finn ut av disse tingene, så det ikke kommer overraskelser mot slutten av bindingstiden.

Den høyeste sparingsrenten i Europa

Du vil finne de høyeste sparingsrentene i Europa listet opp hos plattformene Raison og Savedo. Raison og Savedo forhandler med bankene for å få de beste innskuddsrentene i Europa for sine kunder. Disse bankene faller innenfor den europeiske innskuddsgarantiordningen, så pengene dine er trygge opp til 1 million kr. Derfor er det mindre risiko for deg.

Den høyeste innskuddsrenten i verden

Utenfor Europa er innskuddsrenten atskillig høyere. For eksempel kan du få en innskuddsrente på 5% med en sparekonto i Capitec Bank i Sør-Afrika. De høyeste innskuddsrentene i verden ligger for tiden helt på rundt 10%, for eksempel med en sparekonto i ACB banken i Vietnam.

Men det er strenge krav satt av disse bankene for at man skal kunne åpne en sparekonto der. I mange tilfeller må man være bosatt i landet og derfor ha gyldig visum. I andre tilfeller må du være i stand til å bevise at du har en viss inntekt, jobb eller har aktiva for å kunne åpne en konto i banken.

Det er også risikoer ved å spare utenfor Europa.

Valutaveksling – For å gjøre et innskudd må du veksle norske kroner til den lokale valutaen. Valutaveksling koster alltid penger.
Valutasvingninger – Hva om sparepengene dine blir mye mindre verdt i løpet av perioden på grunn av svingninger i valutakursene?
Politisk og økonomisk stabilitet – Hva skje dersom banken går konkurs eller landets økonomi kollapser? Historisk sett er det mest sannsynlig at du mister pengene dine. I noen tilfeller kan det være mulig å få tilbake alle eller noen av sparepengene dine gjennom en lokal garantiordning.

Så det kan være bedre å plassere sparepengene dine i Norge eller innenfor den Europeiske Unionen, siden ordningen med innskuddsgaranti gjør at pengene dine er trygge. La oss innse det:
Hvis du er åpen for å ta sjanser med sparepengene dine, så er det bedre om du investerer pengene enn å gjøre innskudd utenfor EU.

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.