Slutte å jobbe
Slutte å jobbe

For de aller fleste er det uoppnåelig å slutte å jobbe tidlig. Det er fordi de ikke vet hva som trengs for å oppnå det. Hvor mye penger trenger du for å slutte å jobbe? Når du har svaret på det spørsmålet kan du begynne å jobbe mot målet ditt. I denne artikkelen skal vi se på hvordan du kan komme frem til dette svaret.

Å slutte å jobbe

Å jobbe fram til pensjonsalderen er noe som for mange mennesker virker veldig fornuftig. Men kanskje det finnes andre muligheter enn den mest vanlige veien. Har du noen gang vurdert å slutte å jobbe tidligere?

Hvorfor skulle du ønske å gjøre det? Årsakene til det kan være vidt forskjellige fra person til person. Det er helt sikkert noe som du gjerne skulle brukt mer tid på. Tenk på det å reise når du fortsatt er i en alder der du har energi til det. Det å bruke mer tid hjemme kan også være en mulighet, for eksempel det å bruke mer tid sammen med barna. Det kan altså være mange forskjellige motiver for å slutte å jobbe.

Men hva er realistisk? For de aller fleste er det ikke gjennomførbart å slutte å jobbe når man er 30 eller 40. Det kan også være en mulighet å planlegge å slutte å jobbe fem til ti år før pensjonsalderen.

I denne artikkelen skal vi se på hva som er realistisk. Vi skal se på hvor mye penger du trenger for å kunne slutte å jobbe, og hvor lang tid det vil ta å tjene opp denne summen.

Hvor mye penger trenger du for å kunne slutte å jobbe (tidligere)?

Hvor mye penger du trenger kommer an på hva som er målet ditt. Ønsker du å slutte å jobbe når du er 50 eller 60? Det det handler om er hvor mange år det skal holde fram til pensjonsalderen.

Det finnes en livsstilbevegelse som heter FIRE og står for Financial Independence, Retire Early. Denne modellen har en leveregel som kan hjelpe deg med det. Den heter 4% regelen. Den er basert på resultatet av en velkjent økonomi studie som heter Trinity studien og brukes til å fastsette hvor høy formue du trenger for å leve i “det uendelige.” Det betyr at kapitalen aldri krymper. På den måten blir du økonomisk uavhengig. Under neste seksjon kan du se et regnestykke med 4% regelen.

Men, det er et forbehold. Denne regelen er basert på det amerikanske systemet. I Norge har vi et pensjonsfond som sikrer pensjonsalderen.

Derfor er det kun nødvendig at du baserer deg på avstanden mellom alderen da du ønsker å slutte å jobbe og pensjonsalderen din. Det er kun nødvendig å dekke denne perioden. Det betyr også at tidlig pensjon kan bli mye mer realistisk.

Hvordan kalkulere hvor mye penger du trenger for å kunne slutte å jobbe

Som et eksempel skal vi se på en som ønsker å slutte å jobbe ved fylte 55 år. I dette tilfellet betyr det at denne personen må kunne dekke opp 12 år siden den statlige pensjonsalderen er 67 år. De årlige utgiftene til personen i eksempelet er i overkant av 300 000 kr.

Vi skal regne ut hvor mye du må ha ifølge 4% regelen, eller hvis du ønsker å finansiere denne perioden.

4% regelen

Hvis du følger 4% regelen så trenger du 25 ganger dine årlige utgifter som kapital. I dette tilfellet kan du bruke 4% hvert år uten at formuen krymper. Med utgifter på 300 000 kr i året blir denne summen i overkant av 7 500 000 kr.

Det betyr at det er mulig å pensjonere seg når man har tjent inn hele denne summen. Faktisk kan man leve på denne formuen til evig tid.

Regelen legger til grunn at du lever på formuen til evig tid, samtidig som du også drar nytte av trygdesystemet.

Sikre overgangsperioden

Hvis du bare skal tenke på overgangsperioden fra alderen da du ønsker å slutte å jobbe, fram til pensjonsalderen, så trenger du mindre penger. Det er fordi du “kun” trenger å spare opp 12 ganger dine årlige utgifter. I dette tilfellet trenger du i overkant av 3 600 000 kr.

Dette regnestykket tar ikke engang høyde for at du vil tjene utbytte på pengene du ikke bruker opp de første årene. Så det er realistisk å anta at du vil trenge mindre penger, og at du vil ha penger til overs når du kommer til pensjonsalderen. Da kan du bruke det til å spe på pensjonen.

Hvordan skal du få tak i disse pengene?

Vi forstår at summene vi nevnte ovenfor virker ganske store. Hvordan i all verden kan du klare å få tak i så mye penger?

I de fleste tilfeller er det nødvendig å investere og du vil kunne få avkastning på de oppsparte midlene. Hvis du fortsetter å investere det du får i avkastning, blir virkningen mye større over tid. Dette kalles renters rente (compound interesse).

Eksempel på oppsamling av rikdom

La oss se på eksempelet vi nevnte tidligere i denne artikkelen. La oss si at du ønsker å oppnå en formue på 3 600 000 kr ved en alder av 55 år. Du starter å bygge opp formuen når du er 25 år gammel.

Vi har kalkulert hvor mye du vil måtte investere per måned for å ende opp med denne summen. Her legger vi til grunn en realistisk avkastning på 7%.

Dersom du investerer 2 500 kr per måned vil du ende opp med en formue på 3 600 000 etter en periode på 30 år.

Hvordan skal du klare å få penger til overs?

Vi har regnet ut hvor mye du trenger for å nå ditt endelige mål. Men hvordan skal du klare å få penger til overs?

Uansett situasjon så må du sette opp prioriteringer. Tross alt er det ikke mulig å kunne kjøpe alt man vil ha. I en tidligere artikkel har vi listet opp noen praktiske tips for å forbedre pengestyringen din.

Et viktig punkt i den artikkelen er budsjettering. Det er å bestemme seg på forhånd for hvor mye penger du skal bruke på hvilke ting. På den måten kan du legge inn den summen i planen din på samme måte som med husleie eller huslån.

Konklusjon: hvor mye penger trenger du for å kunne slutte å jobbe?

Akkurat hvor mye penger du trenger for å kunne slutte å jobbe varierer fra person til person. De to tingene som har størst innvirkning på det er hvor mye du har i utgifter hver måned og hvilken alder du ønsker å slutte å jobbe.

Og dessuten, du må spørre deg selv om hvor mye trygghet du vil ha. Vil du ha nok penger til å kunne leve av de til “evig tid” eller er det nok å bare kunne dekke perioden fra du vil slutte å jobbe og fram til pensjon?

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.