spare hver måned

Alle vet at å spare penger er viktig. Med nok sparepenger kan du enkelt møte de mange uforutsette utgiftene som dukker opp i hverdagen. Samtidig gir penger deg muligheten til å bygge opp flere midler og leve et enda bedre økonomisk liv i framtiden. Spørsmålet mange stiller seg er likevel: Hvor stor del av min månedlige inntekt bør gå til sparing?

Eksperter anbefaler at du sparer rundt 10 til 20 prosent av månedlig inntekt. Selv om dette er en anbefaling, er det ikke sikkert at å spare 10 til 20 prosent i måneden  funker for deg. La oss først se nærmere på hvorfor det er viktig å prioritere nettopp sparing.

Hvorfor bør du prioritere å spare hver måned?

Det er bra å jobbe for å øke inntekten og investere penger. Men for å virkelig gjøre framgang og sikre privatøkonomien i framtiden er det viktig å sette av penger til sparing hver måned.

Mange av oss venter med å spare, fordi fremtiden virker fjernt og langt borte.  Det er fristende å leve i nuet og bruke opp det som er av penger. I tillegg er det mange som sliter økonomisk og har problemer med å få endene til å møtes noe som gjør at pengene blir brukt opp innen slutten av måneden.

Mer sparepenger gir deg fleksibilitet i livet og ro i sjelen. Du slipper å bekymre deg for om du har nok penger.

Du får også mer frihet når du skal ta avgjørelser, fordi du ikke kun er avhengig av hvor mye du har i inntekt. Da har du muligheten til å la sparepengene vokse så du kan bruke dem på noe du virkelig bryr deg om og har lyst på.

Hvor mye bør man spare i måneden?

Hvor mye bør du spare hver måned?

For mange er 50/30/20 regelen en god måte å dele opp inntekten på. Det er en rettesnor innen budsjettering der det anbefales at du bruker 50% av månedslønnen på nødvendige utgifter som bolig, dagligvarer og bensin, 30% på det du har lyst på, og 20% settes av til sparing.

Hvorfor er 20% en passende målsetning for folk flest?

Det finnes mange tommelfingerregler omhandlende sparing, enten det er sparing til pensjonsalderen eller til en økonomisk buffer. Uansett vil de fleste være enige om at det beste er å sette til side mellom 10% og 20% av inntekten til sparing hver måned.

Hvis du ikke klarer å spare 20% bør du likevel prøve å spare så mye du kan, og jobbe for å kunne spare opp til 20% av nettoinntekten din, både for å sikre pensjonen din, men også for å sikre deg med en god økonomisk buffer slik at du kan takle uforutsette utgifter.

Hvor mye bør du spare hver måned? Vi ser på detaljene.

Kriser

Du bør vurdere å spare opp nok penger på en «krise-konto» som kan dekke levekostnader i  3-9 måneder.

Hvordan kan du klare å spare opp så mye penger? Først må kartlegge egne levekostnader. Tenk deg at du mister jobben, og må leve med kun arbeidsledighetstrygd i en periode. Da må du kanskje gi slipp på en del mer luksuriøse vaner, men her er det altså viktig å finne ut av hvor mye penger du faktisk trenger for å overleve?

Når du har dette tallet, kan du dele beløpet på to. Kan du klare å spare den summen hver måned? Hvis du klarer det, tar det kun ett år å spare opp nok til å sikre deg økonomisk i et halvt år.

Alt annet

Lag en liste over alle større utgifter du ser for deg de neste ti årene. Det kan være alt fra reparasjoner, oppussing, ferier og bryllup.

Skriv ned summen du anser som en ideell målsetting, og sett en tidsfrist. Del deretter summen på antall måneder frem til tidsfristen, da får du den månedlige summen du må klare å spare for å nå målet ditt.  Drømmer du om å reise på en drømmeferie om fem år og trenger 100 000 kr? Da må du spare 1667 kr per måned.

Når du gjør denne øvelsen vil du kanskje se at det ikke er mulig å spare opp nok penger til alt du har lyst til å gjøre. Da har du fire alternative framgangsmåter:

  • Revurder målsetningene for sparing
  • Sett tidsfristen lengre fram i framtiden
  • Reduser pengebruken i dagliglivet
  • Tjen mer

De fleste velger en kombinasjon av disse alternativene. Kanskje du velger å gjøre drømmeferien litt billigere, så den bare vil koste 70 000 kr. Da må du spare 1167kr i måneden. Hvis du kutter ned 500 kr i måneden på takeaway, og tar noen ekstra oppdrag på siden, kan du plutselig komme nærmere målet.

Sparekalkulator | Hvor mye bør du spare?

Hvordan kan jeg få sparepengene mine til å vokse?

Hvis det er vanskelig å nå målsetningene for sparing, kan du vurdere noen av disse strategiene:

Automatisk sparing:  Når sparingen skjer automatisk, slipper du å huske på det selv. Du kan opprette en automatisk overføring fra brukskonto over til sparekonto, slik at sparepengene automatisk blir trukket når du får utbetalt lønn.

La lønnsøkningen gå til sparing: Hvis du får en lønnsøkning fra januar, kan du velge å sette over de ekstra pengene til sparekontoen i stedet for å øke forbruket. Hvis du ikke vender deg til å ha mer penger på brukskonto, klarer du heller ikke å vende deg til å ha tilgjengelig ekstra penger til økt forbruk.  Du kan også velge å sette av en del av feriepengene til sparing, eller hvis du skulle være så heldig å få utbetalt bonus. Pengene kan komme godt med i fremtiden, når de har vokst til en større sum.

Se over budsjettet ditt: På samme måte som du kan benytte deg av automatisert sparing, er det også mulig å de-automatisere forbruket ditt. Dette kan du gjøre ved å gå gjennom forbruksvanene dine og se hvilke utgifter du ønsker å fortsette med. Kanskje det ikke er nødvendig med fem strømmetjenester? Kanskje to kaffekopper om dagen kan kuttes ned til en?

Hvor bør jeg plassere sparepengene mine?

Det kan være at forskjellige spareløsninger passer til forskjellige målsettinger for sparing. Hvis målsettingen er å spare mer langsiktig over 5-10 år, kan det være bedre å investere eller plassere pengene i fond. Sparing over kortere sikt på 0-5 år kan passe bedre på en sparekonto. Hvis du planlegger for framtiden, kan du få det meste ut av sparepengene dine og unngå problemer.

Brukskonto: De fleste brukskontoer passer best når du skal betale for vanlige utgifter slik som husleie og dagligvare. Det er altså ikke fordelaktig å plassere sparepengene dine her.

Sparekonto: Sparekontoer gir bedre renter og kan passe for korttids sparing. Pengene er lett tilgjengelige i tilfelle kriser, og når de står på kontoen kan de vokse.

Du kan klare det

Når du planlegger framtiden, kan alderen brukes som milepæl for å se hvor du står. Du kan bruke milepælene for å minne deg selv på hvorfor du sparer og visualisere målet ditt. Husk at du aldri er for ung eller for gammel til å spare til det som er viktig for deg, du kan klare det!

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.