Alt om lønningene i Norge
Alt om lønningene i Norge

Svaret på hvordan inntekten din er sammenlignet med andre i din aldersgruppe, avhenger i stor grad av hvor du bor og hva du jobber med. Å vite hva gjennomsnittsinntekten til menneskene på samme alder som deg er, vil imidlertid vise om du generelt sett holder følge, ligger foran eller henger etter dine jevnaldrende. Videre vil det å vite hva eldre generasjoner tjener gi deg et inntrykk av hva du kan sikte mot og se fram til.

Gjennomsnittslønn for alderen 0-24 år

Naturlig nok er den aldergruppen med lavest gjennomsnittslønn bestående av de yngste arbeidstakerne, bestående av ungdommer og tenåringer, som typisk jobber på sommeren eller andre mindre stillinger. Basert på Norsk statistikk for 2021 (Statistisk sentralbyrå) er gjennomsnittslønnen i denne aldergruppen 7481 kroner i uken. Dette tilsvarer 389 040 kroner i året. Mange Nordmenn starter karrierene sine i denne aldersgruppen, og tjener ikke enda like mye som de vil når de når 30 årene.

Gjennomsnittslønn for alderen 25-29 år

Gjennomsnittsinntekten øker mot slutten av 20 årene, da denne aldergruppen består av mange nye universets- og høgskoleutdannede. Gjennomsnittslønnen for denne aldergruppen er på 10 133 kroner i uken. Dette tilsvarer 526 920 kroner i året.

Gjennomsnittslønn for alderen 30-34 år

For nordmenn i alderen 30-34 år er gjennomsnittslønnen 11 319 kroner i uken, eller 588 600 kroner i året. Som en generell regel, pleier inntektene å øke i 30 årene, da man begynner å klatre på lønningsstigen. Videre inneholder aldersintervallet mange mennesker som har gjennomført høyre utdanning, hvilket bidrar til økte lønninger.

Gjennomsnittslønn for alderen 35-44 år

Gjennomsnittslønnen for nordmenn i alderen 35-44 år er 12 544 kroner i uka, eller 652 320 kroner i året.

Gjennomsnittslønn for alderen 45-54 år

Gjennomsnittslønnen for alderen 45-54 år er 13 527 kroner i uken, tilsvarende 703 440 kroner i året. Dette er litt mer enn gjennomsnittsinntekten i aldersgruppen 35-44 år. Inntektene starter å jevnes ut i 40 årene, men gjennomsnittslønnen når sitt høyeste for aldersgruppen 50-54 år, med en gjennomsnittlig årlig inntekt på 709 080 kroner.

Gjennomsnittslønn for alderen 55-59 år

Gjennomsnittslønnen for nordmenn i alderen 55-59 år er på 13 603 kroner i uken, eller 707 400 kroner i året.

Inntekten er noe lavere i denne aldersgruppen sammenlignet med gjennomsnittslønnen på 709 080 kroner i året for aldersgruppen 50-54 år.

Gjennomsnittslønn for alderen 60 år eller eldre

Nordmenn som har fylt 60 år eller eldre har en gjennomsnittslønn på 13 506 kroner i uken, eller 702 360 kroner i året. Dette er gjennomsnittslønnen for nordmenn i full jobb i denne alderen, og tar derfor ikke høyde for menneskene som går ut i pensjon, og får inn penger på denne måten. Noen arbeidstakere i denne aldersgruppen jobber fortsatt, da de ikke har tjent opp tilstrekkelig med pensjons- eller sparepenger.

Faktorer som kan være avgjørende for god inntekt

Her er noen faktorer som bør sees nærmere på for å vurdere om en inntekt er konkurransedyktig eller ikke.

Utdanning

Selv om utdanning ikke alltid garanterer suksess i karrierefeltet man velger, vil fullført videregående skole eller annen høyere utdanning medføre økte jobbmuligheter. Videre vil som regel en fullført grad fra et profilert utdanningsprogram øke sjansene dine for å bli rekruttert av topp selskaper rundt omkring i verden.

Erfaringsnivå

Generelt sett, jo mer erfaring du har, jo større sannsynlighet er det for at du får høyere lønn. Med mangelen på dyktige arbeidere i dagens arbeidsliv, sliter mange selskaper med å finne søkere som har nok arbeidserfaring til å møte arbeidsbetingelsene. Som et resultat av dette, øker lønningene blant denne typen avanserte stillinger. Dersom du nettopp har startet i din første jobb etter fullført høgskole eller universitet, er det forventet å få noe lavere lønn. Men etterhvert som man avanserer gjennom karrieren, vil man forvente å se gradvis økende inntekt.

Industri

industrien du jobber i, vil ha stor innvirkning på din årlige inntekt. Meget tekniske områder som krever lengre trening, utdanning eller læretid vil typisk medføre høyere lønninger, slik som helsevesen, ingeniører, finans eller arkitektur. Om du ønsker å maksimere lønningspotensialet ditt, bør du vurdere en karriere innenfor et lukrativt arbeidsområde du interesserer deg for.

Geografisk beliggenhet

Selv når jobbtittelen, erfaring, og utdanningsnivå er likt, vil lønninger variere i stor grad basert på jobbens geografiske beliggenhet. Dette kommer av geografiske variasjoner tilknyttet etterspørsel av jobb, bokostnader og skattesituasjon.

Medfører mer lønn høyere jobbtilfredshet?

Samtidig som inntekt er en viktig del av jobbtilfredsheten, så er ikke dette alltid det viktigste for arbeidstakere. I kjølvannet av COVID-19, ser vi at stabilitet og jobbsikkerhet er topp prioriteter for mange arbeidstakere.

Hvordan bidrar kontorlokaler til arbeidsglede?

Det er helt klart en sammenheng mellom graden av tilfredsheten til arbeidstakere, og miljøet de arbeider i.
Forskning har vist at kontorer med åpen løsning kan medføre et arbeidsmiljø med lavere stress nivåer. Samtidig viser andre statistikker at et mer fleksibelt jobboppsett kan medføre økt produktivitet og kreativitet. Til syvende og sist handler det om å finne den rette balansen.

Veien til suksess

Du kan forvente å få økt lønn og potensielle inntjeninger til å stige automatisk, etterhvert som du utvikler ferdighetene dine, men det finnes også måter å skaffe en inntektsøkning umiddelbart:

  • Vis hvorfor du fortjener en økning
  • Bruk dine oppnåelser på jobb som et pressmiddel når du forhandler om økt lønn.
  • Undersøk og sammenlign lønnen din
  • Finn ut hvor mye ferdighetene dine er verdt og sammenlign inntekten din med gjennomsnittslønnen i din industri
  • Bli en ekspert
  • Ta noen ekstra online timer eller undervisning på ettermiddagen, for å utvikle kunnskapene og ferdighetene dine
  • Fortsett å lær og utvikle deg, og du kan forvente å oppnå bedre suksess (og betaling) i alle nivåer av karrieren din.
Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.