Amorteringsfritt bolån

Pandemin under 2020 har drabbat samhället och medborgarna hårt. Många företag har det kämpigt med affärerna och många löntagare har blivit av med sina jobb. Det gör att låntagare som levt på marginalen tidigare nu ser en minskning av inkomsterna. Pengarna räcker helt enkelt inte till för att amortera oavsett hur mycket man snålar in på annat. Det går inte att snåla in för mycket, man måste ha mat, kläder och hygien. Särskilt viktigt om det finns barn i hushållet. Då måste man få hjälp i en sådan situation.

Därför har finansinspektionen gjort ett tillfälligt undantag på kravet på amortering på bolån. Kravet från staten att amortera är alltså borttaget tillfälligt nu under pandemin. Bolånen står för så stor andel av ett hushållsutgifter, så det får helt orimliga konsekvenser om en stor del av Sveriges bolånetagare får svårt att betala. Det skulle leda till massor av personliga tragedier och folk skulle bli tvingade att lämna sina hem. Det skulle bli kaos och konsekvenserna av det är svåra att överblicka. En återhämtning av ekonomin skulle skjutas på framtiden och en lågkonjunktur blir långvarig. Så därför är det ett måste att staten agerar med dom medel som finns för att undvika detta.

Även dom som klarar av att amortera kan få amorteringsfritt, deras uteblivna amortering kan istället användas till konsumtion som hjälper till att hålla liv i det ekonomiska samhället i Sverige. Det kommer näringsidkare till godo. Dom som har råd måste fortsätta att leva och konsumera varor och tjänster. Annars går företagen omkull. Det är tillräckligt många ändå som inte kommer att klara sig utan blir tvungna att gå i konkurs. Pandemin kostar alla i Sverige stora pengar och allt som går att göra för att lindra effekterna är välkommet. Vi ska nedan gå igenom vad man kan göra och hur man gör för att kunna ta del av amorteringsbefrielsen.

Finansinspektionen

Det finansinspektionen gjort är att släppa på kravet på banker och låneinstitut att dom ser till att bolånetagarna amorterar en viss del av sitt lån. Det kravet kom till under 2016 på grund av att Riksbanken och finansinspektion tillsammans med OECD tyckte att svenskarna var alltför högt belånade och att det fanns en risk för en fastighetsbubbla. Kravet då blev att 2% av lånet skulle amorteras varje år tills lånet kom ner till under 70%, sen skulle 1% amorteras tills lånet kom ner till 50% av marknadsvärdet. Under 50% ställdes inga krav på amortering. 1 mars 2018 skärptes kraven ytterligare om lånebeloppet översteg 4,5 gånger hushållets årsbruttoinkomst samtidigt som belåningsgraden var över 50%. Nu är alltså det kravet satt på undantag till och med 31 augusti 2021.

Bankerna kan fortfarande kräva amortering av sina kunder men är inte tvingade längre att göra det av staten. Varje enskild låntagare får en individuell prövning av långivaren om dom kan slippa amorteringen. Ränta måste fortsättningsvis betalas som vanligt. Det här är någonting som måste ansökas i varje enskilt fall. Så om du känner att din ekonomi har blivit ansträngd på grund av pandemin så skickar du in en ansökan till din långivare. Du får sen, vanligtvis inom 14 dagar ett svar tillbaka om du har blivit beviljad amorterings befrielse eller om du har fått ett avslag. I det beskedet brukar det stå när amorteringsbefrielsen börjar gälla. Om ni är flera som står för lånet så räcker det oftast att en av er skickar in ansökan, långivaren utgår då från att alla låntagarna är informerade. Om det kommer en avi om amortering innan du fått besked så ska den betalas, befrielsen gäller sedan från nästa tillfälle. Kontakta din långivare för exakta besked.

Amorteringsbefrielsen gäller i nuläget till den 31: a augusti 2021

Om inte pandemin förvärras, i sådana fall kan det bli aktuellt med förlängning av undantaget på amortering. Har du fått amorteringsbefrielse beviljad så gäller den 3 månader i taget, och omprövas då. Hör du inte av långivaren så förlängs den automatiskt med 3 månader i taget till och med 31: a augusti 2021. 1 september 2021 återgår bolånet till ordinarie amorteringsplan såvida inte situationen förvärrats och det kommer nya besked om ytterligare förlängning av undantaget.

Amorteringsbefrielsen gäller både för bolån och andra privatkrediter du har i banken. För företagskrediter får du kontakta långivaren för ytterligare besked och vägledning. Ingen, varken företagaren eller banken är betjänta av att företaget går omkull.

Tänk på att en utebliven amortering eller minskad amortering gör att kapitalet inte minskar i samma takt som det ursprungligen var tänkt. Därför kan åren framöver få lite högre räntekostnader och även längre återbetalningstid på lånet än det var planerat från början. Den här amorteringsbefrielsen är ju bara som en paus i amorteringen, återbetalningstiden förskjuts motsvarande på framtiden. Tänk igenom ordentligt innan du ansöker om befrielse. Om du beviljas befrielse nu och vänjer dig med den extra summan du får på kontot, kan det göra att återgången till amortering igen 1 september blir jobbig. Så ansök om befrielse bara om det är absolut nödvändigt för din ekonomis skull.

Det kan nu istället för att ansöka om befrielse från amortering, vara ett bra tillfälle att se över utgifterna. Kanske går det istället att dra ner på onödiga utgifter, kanske samla ihop smålån och försöka betala bort dom i stället? Det brukar också alltid samlas en massa saker i förråden som kanske går att leta fram och sälja. Resor blir väl naturligt indragna det här året på grund av pandemin, så där kanske det inte finns något att spara på.

Kan jag kräva att få amorteringsbefrielse nu när kravet är borttaget?

Nej, det är fortfarande långivaren som beslutar om befrielse ska medges eller ej. Dom ser till helheten när det gäller dina ekonomiska förehavanden med banken. Men finansinspektionen har varit tydlig med att bankerna ska göra allt för att alla ska kunna ta del av möjligheten till amorteringsbefrielse. Alla måste hjälpa till i den här svåra tiden, även bankerna.

Det fanns även tidigare innan pandemin möjlighet att få amorteringsbefrielse, men då krävdes ofta en anledning till det, tex, att någon i hushållet blev sjuk eller arbetslös. Helt enkelt någon speciell händelse som gjorde ekonomin ansträngd. Skillnaden nu är att alla kan få befrielse på grund av Corona pandemin, om långivaren tillåter det. Inga speciella skäl ska behöva anges.

Kan man få amorteringsbefrielse på alla lån, både gamla och nya?

Ja, alla bolån kan få det beviljat förutsatt att banken godkänner att nya lån tas ut på fastigheten. Även om det nya lånet kan tas amorteringsfritt så bör en normal amortering enligt dom tidigare kraven tas med i beräkningen. 1 september 2021 återgår ju villkoren till det normala och då ska det amorteras som vanligt. Undantaget som finansinspektion beslutat om i maj 2020 är tillfälligt för att samhället bättre ska klara av denna förfärliga pandemi. Det kan även mycket väl bli så att undantaget blir förlängt efter 31 augusti 2021, allt beror på hur utvecklingen blir i vinter och nästa sommar.

Fortsätter smittspridningen och det visar sig att folk kan smittas flera gånger samtidigt som vaccin dröjer av någon oförutsedd anledning, så kan det bli så. Då finns ju en risk att det fortsätter även över nästa vinter 2021/2022. Det kan vara klokt att förbereda sig på att dom kommande 2 åren blir väldigt jobbiga på många sätt. Spara in på alla ej nödvändiga utgifter och lev så enkelt som möjligt, så kan du komma igenom pandemin och få leva som normalt efter att den är borta. Vi måste hålla framtidstron vid liv och tro på att det blir normalt igen.

Om du under året ansökt om amorteringsbefrielse och fått det beviljat, men nu har kommit på andra tankar och vill börja amortera igen, så går det bra. Kanske har du fått högre lön, nytt jobb, ett oväntat arv eller någon annan inkomstkälla. Då kan du kontakta din långivare och berätta om dina förutsättningar för att börja amortera igen. Det ska normalt sett inte vara några problem med det. Det är alltid bra att amortera, utrymmet för att klara en nedgång i fastighetspriserna ökar, räntekostnaderna blir lägre, du blir helt enkelt mer okänslig för marknadens svängningar.

Hittills har cirka 200 000 bolånekunder ansökt om befrielse från amortering, visar SVT:s genomgång av storbankernas siffror. Andra vågen av smittspridningen har nu tagit fart i slutet av året men det märks ingen ökning längre i antalet ansökningar. Dom flesta som behövde det här undantaget ansökte väl redan i våras, och därför kommer det inte så många nya nu.

Källor för ovanstående uppgifter är hämtade från:
finansinspektionen fi.se
svt.se
swedbank.se
handelsbanken.se

Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.