Vad är clearingnummer?

Clearingnummer är en viktig del av det svenska banksystemet och används för att identifiera en specifik bank och bankkonto. Clearingnumret är en sifferkombination som tilldelas varje bank av Bankgirocentralen och används för att skicka pengar mellan olika banker. Utan clearingnummer är det omöjligt att genomföra betalningar till eller från ett bankkonto. Därför är det viktigt att känna till sitt eget clearingnummer och att ha tillgång till en lista över alla clearingnummer för att kunna göra snabba och smidiga betalningar.

Vad är clearingnummer?

Clearingnummer är en unik sifferkombination som tilldelas varje bank av Bankgirocentralen och används för att identifiera en specifik bank och bankkonto. Syftet med clearingnummer är att underlätta betalningar mellan olika banker genom att skapa en standardiserad metod för att skicka pengar mellan bankkonton. Clearingnumret består av fyra siffror och används tillsammans med bankkontonumret för att säkerställa att betalningen når rätt mottagare.

Clearingnumret fungerar som en adress som identifierar banken och bankkontot som betalningen ska gå till. När en betalning görs med clearingnummer skickas betalningen till Bankgirocentralen som sedan vidarebefordrar den till rätt bank baserat på clearingnumret. Banken tar sedan emot betalningen och fördelar den till det korrekta bankkontot baserat på kontonumret som är kopplat till clearingnumret.

Det är viktigt att notera att clearingnumret endast används för att identifiera banken och bankkontot som betalningen ska gå till, och inte för att överföra pengarna själva. Överföringen av pengar sker elektroniskt mellan bankerna och clearingnumret används enbart för att dirigera betalningen till rätt bankkontot.

Var hittar man sitt eget clearingnummer?

För att hitta sitt eget clearingnummer kan man ta kontakt med sin bank eller logga in på sin internetbank och söka efter kontoinformationen. Det är viktigt att känna till sitt eget clearingnummer eftersom det behövs för att ta emot betalningar från andra personer eller företag. När någon vill göra en betalning till dig, behöver de ditt bankkontonummer och clearingnummer för att kunna skicka pengarna till rätt bankkonto.

För att hitta clearingnumret för olika typer av bankkonton kan man ta kontakt med sin bank eller titta på deras hemsida. Olika typer av konton kan ha olika clearingnummer. Till exempel kan ett sparkonto ha ett annat clearingnummer än ett vanligt bankkonto eller ett företagskonto. Om man är osäker på vilket clearingnummer som gäller för ens specifika konto, är det alltid bäst att ta kontakt med banken och fråga. Det är viktigt att notera att det kan finnas skillnader i hur olika banker presenterar informationen om clearingnummer, men det bör alltid finnas tydliga instruktioner och information tillgänglig för att underlätta för kunderna att hitta rätt clearingnummer.

Hur fungerar betalningar med hjälp av clearingnummer?

När man gör en betalning med hjälp av clearingnummer skickas pengarna från avsändarens bankkonton till mottagarens bankkonto genom en process som kallas för clearing och avveckling. Clearingprocessen innebär att betalningar samlas in av Bankgirocentralen och sorteras efter clearingnummer. Bankgirocentralen vidarebefordrar sedan betalningarna till respektive bank som i sin tur bokför betalningarna på rätt bankkonto. Detta görs vanligtvis inom ett dygn efter det att betalningen gjorts.

Det finns flera olika typer av betalningar som kan göras med clearingnummer, såsom vanliga överföringar mellan olika bankkonton, autogiro och e-fakturor. Vid en överföring med clearingnummer behöver man ange mottagarens bankkontonummer och clearingnummer för att pengarna ska gå till rätt bankkonto. Vid ett autogiro behöver man ange både betalningsmottagarens bankkontonummer och clearingnummer, samt sitt eget bankkontonummer och clearingnummer. När man betalar en e-faktura med hjälp av clearingnummer behöver man bara ange fakturans OCR-nummer, vilket är en referenskod som identifierar fakturan, samt det egna bankkontonumret och clearingnumret.

Det är viktigt att notera att olika banker kan ha olika villkor och avgifter för de olika typerna av betalningar som görs med hjälp av clearingnummer, så det kan vara bra att kontakta sin bank för att få mer information om vad som gäller för ens specifika konto och behov.

Vad är skillnaden mellan clearingnummer och bankkontonummer?

Clearingnummer och bankkontonummer är två separata nummer som används tillsammans för att identifiera en specifik bank och bankkonto. Clearingnumret används för att identifiera banken medan bankkontonumret används för att identifiera det specifika bankkontot inom banken. Clearingnumret består av fyra siffror medan bankkontonumret kan variera i längd beroende på bank och kontotyp.

För att genomföra en betalning behöver man ange både clearingnumret och bankkontonumret för mottagaren. Det är viktigt att man anger rätt clearingnummer och bankkontonummer för att säkerställa att pengarna går till rätt bankkonto. För att verifiera att man har angett rätt clearingnummer och bankkontonummer kan man kontrollera informationen mot exempelvis sin internetbank eller genom att ta kontakt med banken. Det finns också verifieringstjänster på nätet där man kan ange clearingnummer och bankkontonummer för att se om de stämmer överens.

Det är viktigt att noggrant kontrollera clearingnummer och bankkontonummer innan man genomför en betalning. Om man råkar ange fel clearingnummer eller bankkontonummer kan det leda till att pengarna hamnar hos fel mottagare, eller i värsta fall försvinner helt. Om man är osäker på hur man ska ange clearingnummer och bankkontonummer korrekt är det alltid bäst att ta kontakt med banken för att få hjälp och råd.

Varför behöver man känna till andra bankers clearingnummer?

För att kunna göra betalningar till andra personer eller företag behöver man känna till deras bankkontonummer och clearingnummer. Om man vill göra en betalning till någon som har ett konto hos en annan bank än den man själv har, behöver man känna till den andra bankens clearingnummer för att kunna skicka pengarna på rätt sätt. Att känna till andra bankers clearingnummer är alltså viktigt för att kunna genomföra betalningar till andra personer och företag på ett smidigt och korrekt sätt.

För att hitta clearingnummer för andra banker kan man använda olika verktyg och tjänster på nätet. Bankgirocentralen har en lista över alla clearingnummer för svenska banker som man kan hitta på deras hemsida. Man kan också söka efter information på den specifika bankens hemsida eller ta kontakt med bankens kundtjänst för att få hjälp att hitta rätt clearingnummer. Det är viktigt att dubbelkolla informationen man får och att man har rätt clearingnummer och bankkontonummer innan man genomför en betalning till någon annan. Att känna till andra bankers clearingnummer gör det enklare och smidigare att göra betalningar till personer och företag som har konton hos andra banker.

Vilka banker har vilka clearingnummer?

Här är en lista över svenska bankers clearingnummer, sorterade efter namn:

 • Danske Bank: 1200
 • Handelsbanken: 6000-6999
 • ICA Banken: 9270
 • Ikano Bank: 9170
 • JAK Medlemsbank: 9670
 • Klarna Bank: 9190
 • Länsförsäkringar Bank: 3400-3409
 • Marginalen Bank: 9230
 • Nordax Bank: 9640
 • Nordea: 1100-1199
 • Resurs Bank: 9280
 • Santander Consumer Bank: 9460
 • SEB: 5000-5999
 • Skandiabanken: 9150
 • Sparbanken Syd: 9570
 • Svenska Handelsbanken: 6000-6999
 • Swedbank: 8000-8999
 • Ålandsbanken: 2300

För att använda listan för att hitta rätt clearingnummer för en viss bank kan man helt enkelt söka efter bankens namn i listan. Om man till exempel behöver hitta clearingnumret för Nordea kan man leta efter Nordea i listan och se att deras clearingnummer är 1100-1199. Det är viktigt att notera att clearingnumret kan variera för olika typer av bankkonton, så det kan vara bra att dubbelkolla clearingnumret med banken eller med hjälp av bankens hemsida om man är osäker. Genom att använda listan över svenska bankers clearingnummer kan man enkelt hitta rätt clearingnummer för att kunna göra betalningar till personer eller företag som har konton hos andra banker.

» Läs mer: Experttips för säker inloggning

Vad händer om man anger fel clearingnummer?

Om man av misstag anger fel clearingnummer vid en betalning kan det leda till att pengarna hamnar hos fel mottagare eller att betalningen helt enkelt inte går igenom. Om betalningen inte går igenom på grund av fel clearingnummer kommer den att returneras till avsändaren. Det är alltså viktigt att dubbelkolla clearingnumret och bankkontonumret innan man genomför en betalning för att undvika att pengarna hamnar fel eller att betalningen inte går igenom.

Om man upptäcker att man har angett fel clearingnummer efter att man genomfört en betalning ska man ta kontakt med sin bank så snabbt som möjligt för att försöka åtgärda felet. Det kan vara möjligt att banken kan stoppa betalningen eller vidarebefordra den till rätt bankkonto om man hinner agera i tid. Ju snabbare man agerar desto större chans finns det att man kan åtgärda felet innan pengarna når fel mottagare.

Att använda fel clearingnummer kan ha allvarliga konsekvenser, både för avsändaren och mottagaren av pengarna. Om pengarna hamnar hos fel mottagare kan det vara svårt eller omöjligt att få tillbaka dem. Det kan också leda till onödiga avgifter och förseningar i betalningsprocessen. Om man är osäker på hur man ska ange clearingnummer och bankkontonummer korrekt är det alltid bäst att ta kontakt med banken för att få hjälp och råd.

Avslutning

Det är viktigt att känna till sitt eget clearingnummer för att kunna ta emot betalningar från andra personer och företag. Man kan hitta sitt eget clearingnummer genom sin internetbank eller genom att ta kontakt med sin bank. Det är också viktigt att känna till andra bankers clearingnummer för att kunna genomföra betalningar till personer och företag som har konton hos andra banker.

FAQ

Vad är skillnaden mellan ett clearingnummer och ett bankkontonummer?

Clearingnumret används för att identifiera en specifik bank medan bankkontonumret används för att identifiera det specifika bankkontot inom banken.

Kan jag använda samma clearingnummer för olika bankkonton?

Nej, clearingnumret är unikt för varje bank och varje bankkonto har ett unikt bankkontonummer.

Vilka typer av betalningar kan jag göra med hjälp av clearingnummer?

Du kan göra vanliga överföringar mellan olika bankkonton, autogiro och e-fakturor med hjälp av clearingnummer.

Vad händer om jag anger fel clearingnummer vid en betalning?

Om du anger fel clearingnummer kan pengarna hamna hos fel mottagare eller att betalningen inte kan gå igenom. Det är viktigt att dubbelkolla clearingnumret och bankkontonumret innan man genomför en betalning.

Kan jag hitta mitt eget clearingnummer på mitt bankkort?

Nej, clearingnumret finns inte på bankkortet. Du kan hitta ditt eget clearingnummer genom din internetbank eller genom att ta kontakt med din bank.

Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.