Förklarade termer och förkortningar för utländska betalningar
Förklarade termer för utländska betalningar

Om du använder internationella betalningar så kommer du regelbundet att möta en del olika termer. Nedanför hittar du de viktigaste termerna: BIC, IBAN, SWIFT and SHA.

BIC

Bankidentifieringskoden (BIC) är en kod som används för att identifiera en bank vid internationella betalningar. Varje bank har en unik BIC. BIC koden är också känt som en SWIFT adress eller SWIFT kod. Du kan bara få en korrekt BIC från förmånstagarens bank. För att ta emot pengar från ett annat land till ditt konto behöver du förse betalaren med din banks BIC och din IBAN.

Internationella bankkontonumret (IBAN)

IBAN identifierar varje bankkonto innehavare, vilket inkluderar vilken bank och land kontot kommer ifrån. För att effektivisera betalnings trafiken i Europa har bankerna i Europeiska unionen utvecklat IBAN som en ny standard. Tack vare den unika IBAN koden så kan bankerna bearbeta betalningarna helt automatiskt utan att behöva någon ytterligare information. Du kan bara få en korrekt IBAN från förmånstagarens bank.

Single Euro Payment Area (SEPA)

Med SEPA så är det lika lätt att betala inom resten av Europa som inom Sverige.

Vad är SEPA?

  1. En Europeisk betalningsmarknad.
  2. Det finns inte längre någon skillnad på inhemska och utländska betalningar.
  3. I Euro
  4. Kreditöverföringar, direktdebiteringar och debit kort.

Att ta emot pengar från ett annat land.

För att ta emot pengar från ett annat land till ditt konto så måste du ge betalaren din banks BIC och din IBAN. Din IBAN kan hittas i de flesta online bank apparna.

Kostnader

Europeisk kreditöverföring: Kostnaderna delas alltid (SHA). De flesta banker debiterar dig inte för en Europeisk kreditöverföring, men mottagarens bank kan ta ut kostnader. Mottagaren betalar dessa kostnader.

Internationella överföringar: Du bestämmer kostnadsfördelningen mellan dig och personen du överför pengar till. Om du inte indikerar någon fördelning så kommer kostnaderna för din beställning att delas (SHA).

Notera: En betalning till ett konto inom EAA* i en EEA* valuta behandlas alltid på basis av delade kostnader (SHA).

Kostnadsfördelning:

  1. Betalarens kostnad: Du betalar hela kostnaden för din betalning: Du betalar kostnaderna. Mottagaren betalar de kostnader som debiteras av den mottagande banken.
  2. Delad kostnad: Kostnaderna delas mellan dig och mottagaren: Du betalar kostnaderna till avsändande banken och de kostnader som debiteras av den mottagande banken betalas av mottagaren.
  3. Förmånstagarens kostnad: Mottagaren betalar hela kostnaden: Mottagaren betalar kostnaderna till avsändande banken och mottagaren betalar de kostnader som debiteras av den mottagande banken. Sändaren betalar inga kostnader.

* Inkluderar för närvarande: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien.