Top5Credits.com och cookies

Top5Credits.com använder cookies men lagrar inga uppgifter om dig eller uppgifter som kan kopplas till dig i cookies. Vi kan alltså på inget sätt spåra några andra preferenser om dig än dina valda inställningar genom dessa cookies.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för webbplatsens funktionalitet, t.ex. för navigering och formulärhantering.

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookies – permanenta cookies och temporära cookies (sk sessionscookies). Definitionen av en permanent cookie är att den lagras på besökarens dator under en bestämd tid medan en temporär cookie endast finns kvar till dess du stänger webbläsaren.

Permanenta cookies

Permanenta cookies används t.ex. för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål. Så att du inte behöver ställa webbplatsen efter dina önskemål varje gång du besöker sidan.

Temporära cookies (sessionscookies)

Sessionscookies används t.ex. för att hantera inloggningsinformation, navigering mellan sidor, varukorgar, m.m.

Inställningar

I din webbläsare kan du ändra inställningarna så att du alltid får upp en fråga om du vill tillåta cookies eller inte när du kommer till en webbplats på Internet.

Internet Explorer: Verktyg – Internetalternativ – Sekretess – Avancerat

Chrome: Inställningar – Visa avancerade inställningar… – Innehållsinställningar…

Mozilla Firefox: Verktyg – Inställningar… – [Sekretess]

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.