Köpförsäkring för kreditkort
Köpförsäkring för kreditkort

En köpförsäkring är vanligtvis standardinkluderad med nästan alla kreditkort. Denna täcker köp som gjorts med ditt kreditkort vid stöld och förlust, eller om din vara blir skadad. Alla villkor för köpförsäkringar är dock inte likadana.

Det kan finnas många skiljaktigheter i försäkringsvillkoren av olika kreditkort.

Vad blir ersatt?

Köpskyddsförsäkring kan kompensera dig för varor du har betalat för med ditt kreditkort. Dessa köp ska finnas listade på kortets kontoutdrag. I många fall är ersättningssumman begränsad till en särskild summa per händelse och/eller per år.

Det finns bestämmelser för den maximala ersättningssumman för vissa särskilda varor. För till exempel mobiltelefoner och smycken är ersättningen överlag mycket lägre. Du kan läsa exakt hur hög ersättningen kan vara i försäkringsvillkoren för ditt kreditkort.

Du kan ansöka om ett nytt kreditkort via den här länken.

Egen risk

Ofta gäller en självrisk på köpförsäkringen per köptillfälle. Då dras självrisken först av från ersättningssumman. Självrisken ligger vanligtvis på mellan 250 till 500 kronor, beroende på vilken typ av köpförsäkring det är.

Vad är inte försäkrat?

I vissa fall är du som försäkrad kreditkortsinnehavare inte berättigad till (fullvärdig) ersättning. Detta kan vara fallet om:

  • Det förekommer normalt slitage på en vara
  • Om skadan inte utgör hinder för användningen av produkten
  • Om varan har lämnats oövervakad (och oförsäkrad), till exempel på en offentlig plats eller i en bil som inte varit låst

En del köpförsäkringar täcker inte vissa särskilda varor, såsom mobiltelefoner eller laptops, om de förvaras i ett motorfordon.

Undantag

Alla köp täcks inte av försäkringar. Varor som inte täcks är ofta till exempel kontanter, resecheckar, fordon (land-, sjö-, och luft-), myntsamlingar, matvaror, rökdon, begagnade varor, smycken, djur och växter.

I försäkringsvillkoren för ditt kort kan du läsa om exakt vad som täcks och vad som inte täcks av din köpförsäkring.

Hur länge gäller försäkringsskyddet?

Hur länge dina köp är försäkrade beror på ditt kreditkort och dess villkor. Ett standardskydd gäller vanligen i 180 sammanhängande dagar. För en aning dyrare kreditkort kan köpförsäkringen ofta gälla i 365 dagar. Köpförsäkringen träder i kraft på samma dag som köpet genomförs.

Att kräva skadestånd?

Om du plötsligt och oväntat skulle stöta på en skada, stöld eller förlust av en vara som köpts med ditt kreditkort, så kan du följa följande steg:

  • Kolla i första hand upp ifall kostnaden kan täckas av en annan försäkring, till exempel en hushållsförsäkring.
  • Hör med ditt kreditkortsföretag eller kolla i försäkringsvillkoren huruvida förlorade, stulna eller skadade varor är täckta av försäkringen och kan bli ersatta.
  • Skicka in ditt köpbevis (fakturan eller kvittot) till kreditkortsföretaget för kontroll.
  • Du kommer att behöva fylla i ett kravformulär och skicka det till kreditkortsföretaget.
  • Det tar vanligtvis flera veckor innan du blir underrättad om vidare utredning av din anmälan.

Stöld

I det fall att du utsatts för stöld är du skyldig att anmäla det till polisen. Ditt kreditkortsföretag kommer att vilja se en kopia av den polisanmälan.

Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.