Bästa finanstidningarna
Bästa finanstidningarna

Varför investera?

Investerande kan ge dig ytterligare en källa av inkomst, betala din pension, eller till och med hjälpa dig ur ekonomiska svårigheter. Framför allt kan investerande få dina pengar att växa – vilket med tiden hjälper dig att nå dina ekonomiska mål och öka din köpkraft.

Även om investeringar kan bygga förmögenheter, så bör du balansera dina potentiella vinster med de risker som kommer med dem. Du vill vara i en sådan ekonomisk position att du har möjlighet att göra det – det vill säga att dina skulder åtminstone är hanterbara, att du har en tillräcklig buffert för nödsituationer, och att du klarar av att vänta ut marknadens förändringar utan att behöva ha tillgång till dina pengar.

Det finns många sätt att investera på – från mellanrisk-alternativ såsom företagsobligationer, till mer högrisk-val såsom aktieindexfonder. Detta är goda nyheter eftersom det betyder att du kan hitta investeringar som erbjuder en rad olika sorters vinster och som kan passa just din riskprofil. Det betyder också att du kan kombinera olika investeringar för att skapa en balanserad och mångsidig – det vill säga, tryggare – portfölj.

Termen “investerande” kanske framkallar bilder hos dig av en hetsig börshandel, eller kanske tänker du att det bara är något för de mer förmögna, äldre eller de som kommit längre i sina karriärer än du. Men detta kunde inte vara mindre sant.

När det görs ansvarsfullt så är investerande det bästa sättet att få sina pengar att växa på, och de flesta sorters investeringar är tillgängliga för alla oberoende av ålder, inkomst och yrke. Sådana faktorer kommer dock påverka vilka investeringar som passar dig bäst just nu.

Någon som exempelvis närmar sig pensionsålder och har en rejäl sparsumma undanlagd kommer sannolikt att ha en väldigt annorlunda investeringsplan jämfört med någon som just påbörjat sin karriär och inte har några besparingar att tala om. Ingendera av dessa individer borde undvika att investera; de borde helt enkelt välja det bästa alternativet att investera på utifrån deras individuella omständigheter.

Om sparande och investerande är nytt för dig, kan det vara bra att ha som tumregel att behålla mellan 3 till 6 månaders levnadskostnader på exempelvis ett sparkonto innan du övergår till något av investeringsalternativen längre ner på den här listan.

Statsobligationer

En statsobligation är ett lån från dig till staten, som i sin tur betalar dig som investerare ränta på det lånet över en bestämd tidsperiod – vanligtvis mellan ett till 30 år. På grund av de regelbundna utbetalningarna från dem, så ses ofta statsobligationer som värdepapper med fast avkastning.

Nackdelarna? I utbyte mot den stabiliteten så kommer du inte få samma höga avkastning från statsobligationer som från andra typer av investeringar. Om du skulle ha en portfölj med 100% statsobligationer (till skillnad från en med en blandning av aktier och obligationer), så skulle det vara betydligt svårare för dig att nå dina pensions- eller långtidsmål.

Den fasta inkomsten och lägre instabiliteten som kommer med obligationer gör dem vanliga bland investerare som närmar sig eller redan är i pensionsålder, då dessa individer kanske inte har en lång nog investeringshorisont för att klara av oväntade eller svåra nedgångar i marknaden.

Bäst för: Konservativa investerare som föredrar mindre instabilitet i sin portfölj.

Fasta livräntor

Fasta livräntor är en typ av kontrakt för livräntor som tillåter investerare att betala en klumpsumma i förskott, i utbyte mot en rad utbetalningar över tid. Funktionsmässigt så fungerar fasta livräntor mycket likt fasträntekonton: Du går med på att låsa dina pengar på ett konto under en förutbestämd tidsperiod, och i utbyte får du en ränta som är högre än medel.

Tänk dock på att högre sparräntor ofta kommer från mindre välrenommerade bolag, vilket innebär att utbetalningarna kan riskera att utebli.

Kom också ihåg att du kan komma att dra på dig extra kostnader om du skulle behöva tillgång till alla dina pengar före förfallodagen för din fasta livränta. Du kan dock oftast få tillgång till en viss procentandel av dina pengar varje månad, utan extra kostnad.

Preferensaktier

Preferensaktier fungerar som en hybrid mellan en aktie och en obligation: De erbjuder en del av potentialen för värdestegringen man kan få från stamaktier, samtidigt som de ger den pålitliga inkomsten som obligationer ger. Preferensaktier erbjuder till och med oftast högre utdelningar än de flesta företagsobligationer eftersom betalningar från dessa, till skillnad från obligationer, inte är helt garanterade.

Sedan år 1900 har preferensaktier gett en genomsnittlig årlig avkastning på över 7%, varav det mesta har varit från aktieutdelningar.

Stamaktier som ger utdelning

Förutom preferensaktier kan vissa stamaktier också vara någorlunda säkra alternativ för de som söker högre avkastning i lågräntemiljön. De främsta av dessa är REITs (Real Estate Investment Trusts, eller fastighetsfonder) och aktier inom den allmännyttiga sektorn, vilka historiskt sett har varit säkrare, mindre instabila, och mer pålitliga i sina utdelningar.

Oavsett vilken bransch du investerar i när du väljer stamaktier så är det bäst att hålla sig till starka, stabila företagsnamn som har funnits i flera årtionden och som har regelbundna, stadiga utdelningar. Inte tillväxtaktier som lever och dör beroende av investerarnas entusiasm.

Kom dock ihåg att gemensamma aktieutdelningar inte är garanterade, och som med alla aktier kan du förlora pengar när du investerar i dem.

Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.