Löneförhandling
Löneförhandling

Vad som är mest väsentligt att ha en klar vision kring för att lyckas med en löneförhandling är att känna till sin önskade lönenivå och att ha argument att backa upp den med. Argumenten ska förklara varför du förtjänar den lönenivå du begär.

Kan du drabbas negativt om du föreslår ett för högt löneanspråk?

Om löneanspråket är för lågt, kommer du då få en lägre lön än vad du kanske borde ha fått?

Hur påverkar detta ditt värde på arbetsplatsen?

Ska du vara hård eller tillbakadragen? Att vara hård eller ge efter är en fin balansgång i förhandlingar.

I denna text följer ett antal tips för att vägleda dig i dina löneförhandlingar i din nya arbetsroll.

Varför det kan vara viktigt att bemästra konsten att löneförhandla:

Den främsta anledningen till att lära sig att löneförhandla är att det förbättrar din privatekonomi genom att du lyckas öka din primära inkomst.

Det finns två huvudsakliga metoder med vilka du kan förbättra din privatekonomi med och det är att du antingen kan minska dina utgifter samt spara pengar på ett sparkonto samt utnyttja ränta på ränta effekten, eller att du ökar dina inkomster, och detta sker oftast genom lyckade löneförhandlingar på din arbetsplats. Din lön kan oftast endast höjas under lönesamtal och löneförhandlingar så räkna detta som det tillfälle då du har din chans att diskutera vilken lön du tycker att du förtjänar. Under ett lönesamtal diskuterar du din lön med din chef och/eller HR-ansvarig. Ta vara på detta tillfälle eftersom det är då du har störst möjligheter att påverka och höja din inkomst!

Vill du lyckas med din nästa löneförhandling? Då ska du läsa vidare. Financer.com listar tips och parametrar som kan vara viktiga att ha med i bakhuvudet när du ska förbereda dig inför ditt lönesamtal samt hur du ska bete dig och vad du bör förmedla under själva samtalet.

8 tips för att du ska känna dig förberedd inför din nästa löneförhandling

Det är viktigt att veta varför du förtjänar en högre lön. Klargör detta svar för dig själv och vässa sedan dina argument kring denna fråga. Nedan listas 8 tips som är bra att ha tänkt igenom innan du har ditt lönesamtal:

1. Tidigare erfarenhet

När du ska diskutera lönen för ett nytt jobb med en ny chef som inte känner till din tidigare erfarenhet är det viktigt att referera till din tidigare arbetserfarenhet. Vad har du arbetat med tidigare och vilka färdigheter och kompetenser har du? Din nya chef vet inte vilken lön du borde förtjäna utan detta underlag. Berätta vad du tidigare arbetat med för att ge din nya chef en korrekt återspegling av vad du kan. Detta är kanske den viktigaste informationen som din nya chef borde känna till.

2. Mer ansvar på jobbet

Fundera över om du har fått tilldelat dig mer omfattande uppgifter och/eller ett större ansvar som borde återspegla en löneförhöjning. Om svaret är ja, kan du använda detta som ett argument när du förhandlar om en högre lön då ett större ansvar bör representeras av en högre lön. Ibland kan man tilldelas uppgifter som ligger utanför arbetsbeskrivningen och det är definitivt värt att nämna som ett argument för löneförhöjning vid ett lönesamtal.

3. Överkvalificerad eller hög kompetens

Känner du att du kan vara överkvalificerad eller innehar en hög kompetens inom din arbetsroll? Detta borde du belysa under ett lönesamtal men undvik att jämföra dig med dina kollegor. Lyft istället upp konkreta exempel på vad du gör för att utföra ett bra arbete i din arbetsroll och vilka resultat det har medfört.

4. Mer ansvar genom eget initiativ

Om fallet är så att du har tagit på dig mer eget ansvar än vad som begärts av dig ursprungligen, eller fler arbetsuppgifter, och du märker att chefen har uppskattat detta så skulle du kunna på ett subtilt sätt lyfta in det under lönesamtalet. Detta bör dock inte vara ditt huvudsakliga argument för en löneförhöjning då det varit initierat från din sida initialt, men det kan få vågskålen att tippa över mot löneförhöjning.

5. Unika kompetenser

Framhäv de unika kompetenser och färdigheter du har som gör dig oersättlig för arbetsgivaren. Detta kommer göra dig oemotståndlig för arbetsgivaren och denne kommer lockas att anställa dig. Specificera vad exakt du kan tillföra organisationen. Var noga med att inte få det att framstå som skryt när du talar om dina positiva egenskaper. Visa och berätta med konkreta exempel snarare än att endast lista upp passande egenskaper du besitter.

6. Ange ett högre löneanspråk än vad du räknar med att få

Detta är ett klassiskt tips vid löneförhandlingar kring ingångslön. Vid förhandling har du, om du följer detta tips, en större marginal och om löneanspråket hamnar lägre än det du först sa, hamnar det ändå på en högre nivå än om du lagt ett för lågt bud från början. På detta sätt minskar du risken för att bli besviken vid en löneförhandling. Var dock medveten om att din chef vet om detta tips så lägg inte ett för högt löneanspråk då det ofta gör mer skada än nytta.

7. Upprepa nyckelord från jobbannonsen

Under lönesamtalet kan du använda dig av nyckelord som förekommer i jobbannonsen, för att indirekt förklara att du är rätt kandidat för arbetsrollen samt för att visa att du har läst jobbannonsen och är medveten om vad jobbet kräver för erfarenheter och färdigheter.

8. Lönen är inte avgörande

Kom även ihåg att det finns fler faktorer att förhandla om än endast lönen. Om du märker att du möter på starkt motstånd kring en löneförhöjning kan du välja att förhandla om andra arbetsförmåner såsom fler semesterdagar, tjänstebil, flextid, möjlighet att arbeta hemifrån några dagar varje vecka eller liknande beroende på vad du föredrar och uppskattar på en arbetsplats.

Tips att tänka på under pågående lönesamtal

När du känner dig väl förberedd inför ditt nästa lönesamtal är det dags att genomföra din löneförhandling. Nedan listas några tips för vad du kan göra och säga medan lönesamtalet pågår.

Berätta inte vad du kan – Visa det!

Ha med dig konkreta bevis och resultat av sådant du utfört på jobbet som styrker din kompetens och din vilja att få en högre lön. Du vill undvika att skryta så att säga att du är duktig och därför borde förtjäna en högre lön faller platt gentemot att visa upp ett konkret resultat där du bidragit till ett positivt utfall.

Undvik blygsamhet

Att bete sig för tillbakadraget och försiktigt hjälper dig tyvärr inte i en löneförhandling. Var stolt och stå upp för dig själv, visa att du har självförtroende och är en stark medarbetare så undviker du att köras över. Se lönesamtalet som en konversation mellan två likvärdiga individer och inte mellan en chef i maktposition och en medarbetare i underläge. Tänk på att din chef är beroende av att sin personal är nöjd och att personalen utför sitt jobb efter bästa förmåga.

Undvik bryskhet

På samma sätt som du inte ska vara för blygsam ska du heller inte vara för brysk och hård i din förhandlingsteknik. Överdriv inte och undvik att hota om uppsägning eller använda dig av aggressivitet. Detta kommer endast att stjälpa dig och få dig att framstå som en illojal medarbetare vilket din arbetsgivare inte kommer att uppskatta.

Lämna dina kollegor utanför lönesamtalet

Nämn inte vad dina kollegor bidrar med på arbetsplatsen. Lönesamtalet handlar om din egen prestation. Jämför dig heller inte med vad andra kollegor gör och inte gör.

Undvik orimliga löften

Istället för att lova vad du eventuellt kommer att göra i utbyte mot en högre lön är det bättre att fokusera på dina tidigare resultat som talar för vad du är kapabel till. Lova inget du kanske inte ens kan leva upp till. Detta är viktigt att tänka på för att undvika att din arbetsbörda blir orimligt hög. En högre lön är inte värd priset av utbrändhet.

Första budet ska komma från dig

För att lönesamtalet ska gå så bra som möjligt för dig är det bäst om du själv säger det första budet så att din arbetsgivare måste ha ditt bud i åtanke när de själva lägger sitt bud. Detta ger dig bättre förutsättningar att få den löneförhöjning som du önskar då arbetsgivaren rimligtvis måste lägga ett bud i närheten av ditt första bud och detta kommer du vinna på. Om arbetsgivaren till exempel skulle föreslå en löneförhöjning på 500 kr per månad men du själv hade tänkt dig 1500 kr kommer förmodligen din löneförhöjning hamna närmare 500 kr än 1500 kr. Om du istället säger 2000 kr först behöver arbetsgivaren lägga ett bud närmare 2000 kr för att inte ge ett skambud vilket kommer gynna dig i slutändan.

Ha marginal

En löneförhandling kan ses som en kompromiss mellan arbetsgivare och medarbetare och därför bör du säga en högre summa än vad du tror att du kommer få för att inte i slutändan få en för låg löneförhöjning. Viktigt här är att veta om att personalkostnaderna är höga för en arbetsgivare och denne vill gärna begränsa dessa kostnader så mycket som möjligt.

Visa tacksamhet

Tacka för den lön du har nu istället för att visa missnöjdhet. Lägg därefter till varför du tycker att du förtjänar en högre lön än den du har framöver. Tacksamhet kommer du längre på än klagomål.

Använd rätt typ av argument

Undvik att lyfta in externa, ekonomiska faktorer om ditt liv utanför jobbet som kan vara den egentliga orsaken till ditt behov av en högre lön. Löneargument ska endast kretsa kring jobbet. Att till exempel ditt bolån har blivit dyrare är inget relevant skäl till att du förtjänar en löneförhöjning.

Använd dig av öppna frågor

Få arbetsgivaren att fundera och reflektera över dina resultat inom organisationen genom att ställa frågor som inte går att svara endast ”ja” eller ”nej” på. Till exempel kan du påbörja en diskussion kring dina konkreta prestationer med följande mening: ”Under det senaste året har jag medverkat till ökade försäljningssiffror för x och y. Detta borde rimligtvis vara värt en löneförhöjning. Eller hur?”

Lys av självförtroende

Hur du beter dig och vad du säger avslöjar mycket kring ditt självförtroende. Det är bättre att låtsas vara självsäker än att visa osäkerhet under en löneförhandling. ”Fake it until you make it” är ett klassiskt uttryck som är kompatibelt vid just löneförhandlingar. Osäkerhet under en löneförhandling kan sabotera dina chanser rejält till den löneökning du önskar få. Även om du känner lite osäkerhet inför ditt lönesamtal, tänk på ditt kroppsspråk och dina ordval för att förmedla en mer självsäker bild utav dig själv.

Nyttja dina referenser

Vid en löneförhandling kring en ingångslön bör du dra fram alla relevanta utbildningar, kompetenser och erfarenheter som får dig att verka som den bästa kandidaten för jobbet, även om dessa tidigare händelser inte har en direkt koppling till jobbet du söker. Att kunna visa att man varit aktiv i någon typ av förening och tagit ansvar är en relevant referens att lyfta upp vid lönesamtalet för att stärka din karaktär och positiva egenskaper och vad just du kan bidra med i organisationen.

Var tålmodig

Trots att arbetsgivaren kan säga nej tidigt under lönesamtalet lönar det sig inte att ge upp. Kom ihåg dina argument och presentera dem återigen, men med andra ord och från andra vinklar för att lyckas få din vilja igenom.

Fallgropar att undvika

Med ovan tips har du nu en stark grund att falla tillbaka på under ditt lönesamtal. Det finns förstås även klassiska misstag du bör undvika att göra för att minska risken att avsluta lönesamtalet missnöjd.

Ett löfte om en framtida högre lön

Att en arbetsgivare använder sig av en eventuell framtida löneökning som ett argument för att fastställa en lägre lön i nuläget bör ses som en varningsflagga. När du är anställd är löneförändringarna inom en organisation förhållandevis låga. Om du får detta erbjudande ska det fastställas i ditt anställningskontrakt att lönen ska höjas till x kr vid nästa lönesamtal för att du ska undvika att känna dig lurad.

Lön – Fast och rörlig

Om en del av din lön är rörlig ska din totala lön ha möjlighet att uppnå en högre summa än om du endast haft en fast lön. En rörlig lön ska du som medarbetare som gått med på detta villkor få möjlighet att dra fördel av, då det innebär en ekonomisk risk.

Det första budet

Att ange det första budet är oftast en fördel då den andra parten behöver ta budet i beaktande när denne anger sitt motbud. Det är inte självklart dock vilken part som ska ange det första budet. Arbetsgivaren kan försöka dra fördel av detta genom att ange ett lågt första bud och då kan det bli svårt för dig att ange ditt tänkta bud, om det skulle vara för långt bort från arbetsgivarens bud. Arbetsgivaren kan också be dig som medarbetare att ange det första budet om denne ser att du verkar osäker. För att undvika denna specifika situation är det bra om du har tänkt ut en strategi för löneförhandlingen i förväg och håller dig till strategin. Det första budet sätter oftast nivån på resten av lönesamtalet.

Sammanfattning – Så här ska du tänka vid din nästa löneförhandling!

I denna text finner du massor av användbara tips för att du ska lämna din nästa löneförhandling med ett leende på läpparna. En lyckad löneförhandling ger dig en högre inkomst och fler möjligheter!

Du kan förbättra din privatekonomi på två grundläggande sätt – Genom att sänka dina utgifter och spara mer eller genom att öka dina inkomster. Att lyckas med ditt lönesamtal gör att du kan öka dina inkomster.

Ett lönesamtal består av två delar: förberedelser som sker innan samtalet och sedan lönesamtalet självt. För att lyckas med ditt lönesamtal krävs noggranna förberedelser. Att du kan svara på den konkreta frågan ”Varför förtjänar du en högre lön?” gör att du tydligare kan förmedla till din arbetsgivare varför denne ska höja din lön. Välj dina argument noga och beakta vilka kompetenser och resultat du vill lyfta fram. Ha en tydlig vision och slutresultat med lönesamtalet. Detta kommer förenkla argumentationen med din chef. Du behöver kunna backa upp dina argument med konkreta exempel på vad du har bidragit med inom organisationen eller vad du kan bidra med.

Under själva lönesamtalet är det viktigt att varken vara för tillbakadragen eller för rättfram. Du ska kunna förklara dina argument sakligt och validera varför du tycker att du förtjänar en högre lön.

Läs texten ovan för att ta del av många tips som kommer hjälpa dig att lyckas med din nästa löneförhandling!

Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.