Betalningsanmärkning

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag som talar om att du inte har betalat in din registrerade skuld i tid. En betalningsanmärkning, även kallat en prick, utfärdas av Kronofogdemyndigheten. Kreditupplysningsföretag registrerar sedan betalningsanmärkningen baserat på denna fastställda skuld.

Att ha en betalningsanmärkning påverkar huruvida du beviljas olika lån, som till exempel ett bostadslån, och ligger vanligtvis kvar i ditt register i tre år. En eller flera betalningsanmärkningar ökar risken för långivare att ge ut krediter eller låna ut pengar. Detta leder därmed till dåliga lånevillkor för dig som privatperson.

Varför existerar betalningsanmärkningar?

Likt en anteckning i ditt ekonomiska register visar en betalningsanmärkning att du inte skött dina skulder ordentligt. Detta får som konsekvens att du anses vara en risk hos långivare och ger sämre lånevillkor och, i värsta fall, nekas du att få ta lån helt och hållet. Även möjligheten att till exempel få hyra lägenhet och skaffa telefonabonnemang påverkas negativt av betalningsanmärkningar.

När får jag en betalningsanmärkning?

Om du har ett lån som du inte betalar tillbaka i tid får du en betalningsanmärkning. Utfärdandet av en betalningsanmärkning sker dock inte direkt. Processen följer flera steg, och under var och en av dessa steg ges du möjlighet att göra rätt för dig och betala in din skuld.

Exempel på hur en registrerad obetald skuld leder till betalningsanmärkning:

En långivare eller ett företag, borgenären, som saknar betalning för skuld eller faktura skickar ut en eller flera påminnelsefakturor. En påminnelsefaktura är till för den händelse att den betalningsskyldige, gäldenären, av misstag råkat missa att betala in i tid.

Om betalningen fortfarande uteblir skickas ärendet till inkasso. Inkassoföretag arbetar med att driva in skulder från gäldenärer (den som är skyldig pengar) till borgenärer (som saknar betalning).

Inkassoföretaget som mottagit den obetalda fakturan skickar nu ut en ny faktura, ett så kallar fordringskrav. Denna nya faktura innehåller, förutom det ursprungliga beloppet som inte betalats in, en påminnelseavgift. I vissa fall ingår även en dröjsmålsränta i den nya fakturan. (En dröjsmålsränta är dispositiv ränta som läggs på en betalning efter att förfallodatumet gått ut, och regleras i räntelagen.)

Om ingen betalning inkommer skickar inkassoföretaget till slut vidare ärendet till Kronofogden. Detta för att borgenären med rättsliga åtgärder ska få hjälp med att få skulden betald av gäldenären som är skyldig pengar.

Kronofogden skickar nu ut ett krav, eller betalningsföreläggande, om att gäldenären ska betala in sin skuld. (Den betalningsskyldige kan här betala in skulden direkt till Kronofogden. I sådana fall anses skulden vara betald och ärendet avslutas. Därmed registreras ingen betalningsanmärkning.)

Om skulden fortfarande inte betalas in fastställs nu ett utslag mot den betalningsskyldige. Utslaget är ett beslut från Kronofogden om handräckning, eller betalningsföreläggande gentemot gäldenären. Betalningsföreläggandet skickas ut som ett kravbrev till den som är betalningsskyldig via en delgivningsman.

Det är i samband med detta slutliga utslag från Kronofogden som en betalningsanmärkning utfärdas för den som är betalningsskyldig. Kreditupplysningsföretag hämtar sedan denna information från Kronofogden och för in det i sina system.

Exempel på omständigheter som kan leda till betalningsanmärkningar:

  • Personlig konkurs – Innebär att en privatperson sätts i konkurs av en domstol och får sin ekonomi hanterad av en konkursförvaltare
  • Utmätningsförsök – Sker när Kronofogden inte fått den fulla betalningen vid ett försök att få in hela betalningen
  • Skuldsanering – Innebär att en privatperson under ett antal år helt eller delvis befrias från sin skuld genom en reglerad återbetalning.
  • Restförda skatter eller avgifter – Sker när den som är skyldig skatt eller avgifter inte betalar in dessa trots återkommande påminnelser.
  • Misskötsel av krediter och bankkonton – Innebär att kreditgränsen överskridits grovt av den som innehar dessa

Hur påverkas din privatekonomi av en betalningsanmärkning?

Att inte betala in din registrerade skuld i tid, och därmed få en betalningsanmärkning, kan ge någon av följande ekonomiska konsekvenser:

Finns kvar i upp till tre år –  Om du får en betalningsanmärkning finns denna kvar i ditt register hos kreditupplysningsföretag i upp till tre år. Oavsett om du betalat in din skuld direkt efter utfärdandet eller inte.

Svårare att få lån – Med en betalningsanmärkning i ditt register kan det bli svårare att få ta ett lån. Detta beror på att banker och långivare ser dig som har en betalningsanmärkning som en risk, eftersom du inte skött dina tidigare skulder ordentligt. Här kan du läsa mer om att ta lån med betalningsanmärkningar.

Svårare att få hyra bostad – Liksom hos banker och långivare kan det vara svårt att få hyra en bostad med en betalningsanmärkning i registret. Hyresvärdar vill, liksom banker när det gäller avbetalning av lån, veta att hyran kan betalas in i tid och att en eventuell hyresgäst kan sköta sin ekonomi utan problem.

Svårare att få betala med faktura eller autogiro – Företag som tillhandahåller betalning via autogiro eller faktura kan neka dig dessa tjänster. Detta eftersom en betalningsanmärkning visar företagen att du inte skött din ekonomi tidigare och inte betalat in dina skulder i tid.

Svårare att skaffa mobilabonnemang – För att kunna skaffa abonnemang behöver du till kunna betala in din mobilräkning i tid. En betalningsanmärkning gör det svårare för dig att kunna skaffa ett mobilabonnemang eftersom mobilleverantören kan se dig som en eventuell risk.

Svårare att ansöka om kreditkort – En betalningsanmärkning gör att du kan nekas att få ett kreditkort. Detta eftersom en bank eller kreditgivare inte kan få säkerhet på att du betalar din månadsfaktura i tid.

Hur undviker jag att få betalningsanmärkning?

Betala räkningar och avgifter i tid.

Genom att alltid betala räkningar i tid kan du undvika risken att i längden få en betalningsanmärkning.

Planera och betala i god tid i förväg vid resa.

Om du till exempel ska ut och resa är det klokt att i god förväg innan planera så att du inte har några räkningar som förblir obetalda.

Visa god vilja genom att kontakta långivaren.

Har du av någon anledning har svårt att betala i tid ska du prata med din långivare och berätta hur situationen ser ut. Långivare är ofta måna om att de utlånade pengarna ska betalas tillbaka i tid. Tillsammans kan ni komma överens om en ny avbetalningsplan som fungerar till belåtenhet för er båda. Detta brukar kallas att ”visa god vilja”, att du är beredd att göra rätt för dig.

Överklaga felaktiga betalningskrav.

Om du har fått ett betalningskrav riktat mot dig kan du alltid överklaga detta hos Kronofogdemyndigheten om du anser att kravet är felaktigt. Det rekommenderas därför att du sparar all dokumentation och alla sorts handlingar där aktuella villkor för avtal eller lån finns uppskrivna. Detta för att du enkelt ska kunna gå tillbaka och se vad för slags villkor som gäller exakt när du ska överklaga.

Hur lång tid tar det att bli av med en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning kan ligga kvar i ditt register i upp till tre års tid. Även om du betalar av din skuld direkt efter utslag från Kronofogden finns betalningsanmärkningen kvar i ditt register i tre år.

Du kan själv ta reda på om du har en betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag via ett utdrag. Värt att veta här är att din kreditvärdighet inte påverkas av att du beställer en kreditupplysning.

Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.