Gåvobrev

Om du någon gång i livet bestämmer dig för att ge bort en bostadsrätt, hus, tomt eller andra värdefulla gåvor till en annan person så kan du behöva upprätta ett gåvobrev. För vissa typer av gåvor är det lag på att skriva ett sådant medan det i andra fall mest uppmuntras för att du och den som tar emot gåvan ska slippa tvister och konflikter i framtiden när inget skriftligt bevis för överlåtelsen finns. För att lära dig allt om hur detta går till och när det används – läs vidare!

Vad är ett gåvobrev – hur används det?

Ett gåvobrev är ett dokument som är juridiskt bindande och som den som vill ge bort en gåva måste upprätta, antingen på egen hand eller med hjälp av en jurist. I detta dokument ska det framgå vad det är som ges bort samt vem som tar emot och vem som är givaren. 

Det kan också framgå i dokumentet om det är så att du vill koppla speciella villkor till gåvan som ska gälla – exempelvis att den ska räknas som enskild egendom så att den stannar i släkten och inte kan övertas av en partner under en skilsmässa. Du kan också lägga in andra typer av villkor beroende på situation.

När skriver jag ett gåvobrev?

Det finns tillfällen då du måste skriva ett gåvobrev och de tillfällen då det kan vara en bra idé mest för att undvika tänkbara tvister i framtiden. Reglerna ser ut som så att du enligt lag måste upprätta en sådan handling om du ger bort en tomträtt, fastighet eller bostadsrätt

Men andra tillfällen då det kan vara en god idé att skriva en juridisk handling på din gåva är om du exempelvis vill ge ditt barn ett förskott på arvet. För att det inte ska bli problem mellan eventuella arvtagare längre fram i tiden så kan det vara smart att sätta på pränt att en del av arvet redan betalats ut i förskott. Kontanter räknar man som lösa tillgångar och kräver ingen juridisk handling – även om det är att rekommendera vid större belopp.

Om det bara gäller mindre gåvor som inte har så stort värde brukar man i regel aldrig upprätta ett gåvobrev.

Gåvobrev skriver du till exempel när: 

  • Du ger bort en bostadsrätt, tomträtt eller fastighet (enligt lag)
  • Du ger ett av dina barn ett förskott på arvet
  • Du ger bort en större summa pengar

Hur skriver du ett gåvobrev – vad måste finnas med?

När du ska upprätta ett gåvobrev för en fastighets- eller tomträttsgåva måste denna handling göras skriftligen. Både givaren och mottagaren måste signera dokumentet och det ska även framgå hur stor andel det är som överlåts – en så kallad överlåtelseförklaring. 

Om personen som ger bort gåvan i det här fallet är gift eller sambo kommer det troligen även att behövas ett godkännande samt signatur från den personen för att handlingen ska vara giltig.

Kanske du också vill klämma in ett eller flera särskilda villkor i brevet, såsom att egendomen inte får säljas utan att familjen erbjuds möjligheten att köpa loss den – i de fall du vill att egendomen ska stanna inom familjen.

Det finns sidor online där du kan hitta mallar för gåvobrev om du själv vill skriva ett. Men om det gäller större gåvor som en fastighet bör du ta hjälp av en jurist eller expert på området så att allt går rätt till. Annars kan ju gåvan bli ogiltig. 

Vilka regler gäller?

De enda tillfället då du är absolut tvungen att skriva ett gåvobrev är när du ger bort fastigheter, tomträtter eller bostadsrätter – alla andra tillfällen där det rör sig om större lösa tillgångar (exempelvis kontanter) rekommenderas endast att skriva en juridisk handling för framtidens skull. 

Det är alltid bra att ha svart på vitt vad som skett och vad det är för villkor som gäller. Skulle det uppstå problem i framtiden på grund av att olika personer sätter sig emot denna gåva så har du alltid detta juridiska dokument som bevisar hur överenskommelsen ser ut och du slipper långdragna tvister och konflikter.  

Vad kan du överföra genom ett gåvobrev?

Du kan i stort sett överföra vad som helst med ett gåvobrev men det kanske inte känns speciellt nödvändigt att skriva juridiska handlingar hit och dit så fort du känner för att vara generös. Det du kan göra är att försöka titta på situationen utifrån för att avgöra om den gåva du planerar att ge kan sticka i ögonen på andra i familjen eller på något sätt skapa problem längre fram i tiden. 

Titta också på värdet av din gåva. Alla gåvor av högt värde är alltid mer viktiga juridiskt sett, eftersom det ofta kan uppstå konflikter och oenighet kring sådana typer av egendom. Det kan finnas barn eller annan familj som kanske hade tänkt sig att just den gåvan skulle tillfalla hen och inte den individ som nu fått den. 

När är ett gåvobrev giltigt?

Ett gåvobrev för en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt är endast giltigt när:

  • både givare och mottagare signerat dokumentet (givarens underskrift måste bevittnas av två vittnen som är med när givaren signerar)
  • det finns en överlåtelseförklaring på hur stor andel som du ger bort
  • det finns en förklaring i dokumentet över varför du vill ge bort gåvan

Om dessa punkter inte uppfylls är handlingen tyvärr ogiltig och kan inte räknas som en juridisk handling.

Vilka regler gäller för olika typer av egendom?

Det är samma regler för alla typer av fastigheter, hus, bostadsrätter och tomträtter – vilket är att brevet är obligatoriskt. Gäller det en fastighet fungerar handlingen även som ett köpekontrakt som personen använder för att sedan söka lagfart hos Lantmäteriet och bli registrerad som nuvarande ägare. 

För all annan typ av egendom krävs ingen juridisk handling när den ges bort som gåva, men återigen rekommenderas alltid att upprätta ett sådant om det gäller stora belopp eller egendom med högt värde som ges bort. Det finns dock ingen lag som säger att så måste ske.

Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.