Insättningsgaranti

Vad händer egentligen om banken där du har ditt sparande går i konkurs – blir du av med dina pengar då? Nej, i Sverige finns det något som kallas för statlig insättningsgaranti som skyddar dig som privatperson och företag från en sådan typ av situation. Den täcker dock kanske inte hela ditt sparande, men stor del. Läs vidare för att lära dig mer om hur detta fungerar och vad du måste veta!

Vad är insättningsgaranti?

Insättningsgarantin är en trygghet för alla svenska privatpersoner och företag som har pengar på sina sparkonton hos en eller flera banker eller finansiella institut. Den innebär att om banken där du har ditt sparande går i konkurs så har du rätt till en ersättning på max 950 000 kronor – eller så mycket som ditt sparande uppgår till när beslutet om insättningsgarantin träder i kraft (dock max 950 000 kr), inklusive ränta. Är ni två personer som äger kontot har ni rätt till ersättning var för sig upp till samma maxbelopp. Om du eller ni har skulder hos banken spelar ingen roll.

Sitt lugnt i båten

Den här garantin införde staten i början av 90-talet för att undvika risken för att många människor tar ut alla sina tillgångar på samma gång. Det kan nämligen hända när finansmarknaden svajar och det är oroligt. Om det finns en garanti för att du får tillbaka dina pengar trots en konkurs så får befolkningen inte panik så fort det är lite ostabilt. 

Detta faktum gör att man sitter lugnt i båten, vilket sprider ett lugn samt en stabilitet för den svenska ekonomin. Bankerna sitter nämligen inte på så mycket pengar som man tror och kan inte hantera en situation där alla medborgare vill ta ut sina pengar samtidigt.  

Garantin gäller både bundet sparande och obundet sparande men privat pensionssparande omfattas inte av garantin. Inte heller postväxlar omfattas. Det är endast juridiska personer, privatpersoner, företag och dödsbon som täcks. Du behöver dock inte vara myndig för att det ska gälla. Om dina pengar ligger på ett så kallat klientmedelskonto där banken eller institutet satt in pengar från olika personer så har varje enskild person rätt till ersättning upp till maxbeloppet på 950 000 kr.

Insättningsgarantin:

  • Ger dig ersättning upp till 950 000 kr om bank eller finansiellt institut där du har ditt sparande går i konkurs
  • Gäller alla juridiska personer, företag och dödsbon
  • Gäller även om du inte är myndig
  • Ger dig en trygghet
  • Ger stabilitet till den svenska finansmarknaden
  • Gäller alla banker och institut som är godkända av Finansinspektionen
  • Hanteras av Riksgälden

Högre belopp

Du kan dock ansöka om ett tilläggsbelopp om det skulle vara så att du har tillgångar som överstiger maxbeloppet för insättningsgarantin. Detta belopp ligger på max 5 miljoner kronor och måste vara kopplat till en speciell livshändelse såsom exempelvis en försäljning av en bostad. 

Hur vet jag om min bank ingår i garantin?

Det är numera Riksgälden som tar hand om insättningsgarantin och som går in och tar över kontrollen när det råder kris i en bank eller ett finansiellt institut. Alla banker och finansiella institut som är godkända av Finansinspektionen går under den statliga insättningsgarantin. 

För att ta reda på om just din bank eller en bank du är intresserad av att bli kund hos täcks av garantin går du bara in på deras hemsida. Det brukar alltid finnas en notering längst ner på sidan eller på fliken där verksamheten beskrivs mer i detalj. Om du har konton i flera banker så gäller garantin för varje institut och upp till maxbeloppet. 

Finansieringen av insättningsgarantin sker genom avgifter som betalas in av alla banker och institut som är godkända av den svenska Finansinspektionen.  

Hur fungerar det?

Du själv behöver inte fundera så mycket över vad du ska göra om banken eller institutet där du har ditt sparande går i konkurs. Då träder nämligen Riksgälden in och tar över och kommer att kontakta alla personer som berörs. De ser till att du får dina pengar utbetalda enligt lagen. Det enda du ska tänka på är att välja en seriös bank fr ditt sparande som är godkänd av Finansinspektionen. 

När en bank går i konkurs finns det tydliga regler och lagar för hur hanteringen av detta ska gå till och du som privatperson kan lita på att staten hanterar saken korrekt. 

Ersättningsbeloppet på 950 000 kr är baserat på EU:s regler och direktiv där beloppet fastställs till att motsvara 100 000 euro. Eftersom valutavärdet förändras med åren görs en kontroll av kursen var 5 år då beloppet i sådant fall justeras om det krävs. 

Finns det insättningsgaranti på ISK och kapitalförsäkring?

Ja, både Investeringssparkonton och kapitalförsäkringar omfattas av insättningsgarantin så länge banken eller institutet är godkända av Finansinspektionen. Det spelar alltså ingen roll om du är bunden eller obunden, har ett vanligt sparkonto med ränta eller om du handlar med aktier, fonder och värdepapper. Det enda område som inte omfattas i sammanhanget är om du har ett privat pensionssparande som inte ligger på ett sparkonto. 

Den svenska insättningsgarantin – historia

Den statliga insättningsgarantin infördes i Sverige år 1992 för att säkra upp svensk ekonomi och inte skapa panik när börserna svajade under 90-talskrisen. Till en början var det Bankstödsnämnden som skötte hanteringen av detta, men de upplöstes 1996 och ersattes av Insättningsgarantinämnden som tog över tyglarna. År 2008 blir det istället Riksgälden som tar över ansvaret.

På 90-talet gällde garantin bara 250 000 kronor men efter hand så har beloppet ökats på – först till 500 000 kr och sedan till det belopp som gäller idag på 950 000 kr, vilket skedde 2016. Tre gånger i historien har ersättningsgarantin utnyttjats i Sverige och det gäller Custodia, Allmänna Kapital och Capinordic Bank som gick i konkurs vid olika tidpunkter under 2010-talet då nästa finansiella kris slog till mot världen.

Källor

  1. https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/insattningsgarantin-och-investerarskyddet/sa-fungerar-insattningsgarantin/#
  2. https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/insattningsgarantin-och-investerarskyddet/sa-fungerar-insattningsgarantin/fragor-och-svar-om-insattningsgarantin/
  3. https://www.riksgalden.se/sv/om-riksgalden/riksgaldens-historia/historik-om-insattningsgarantin/
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.