Investeringssparkonto - ISK

Vilket sätt är egentligen bäst för att spara pengar? Det finns ett flertal möjligheter och ett investeringssparkonto – eller ISK-konto som det förkortas – är ett sätt. Med ett sådant obundet sparande äger du dina besparingar själv och betalar ingen skatt för eventuella försäljningar under året utan betalar ett schablonbelopp årligen istället. Hur det hela går till samt vilka fördelar och nackdelar det finns kan du lära dig mer om genom att läsa vidare!

Vad är ett investeringssparkonto?

Ett investeringssparkonto är ett väldigt smidigt sätt att spara på om du tycker att det är jobbigt att hålla ordning på deklarationen och beskattning. Detta sparande är enkelt eftersom det sköter sig självt på många sätt. På det här kontot kan du ha aktier, aktieindexobligationer, obligationer och warranter. Istället för att du ska behöva skatta varje gång du gör en försäljning så skattar du ett schablonbelopp varje år istället, som är baserat på värdet av ditt sparande.  

Du kan också ha kontanter på ditt investeringssparkonto om du vill och du behöver aldrig ta upp ditt sparande i deklarationen eftersom du inte kan göra avdrag på förlust-försäljningar med detta sparande. 

När du har ett investeringssparkonto med aktier får du även vara med och rösta på bolagsstämmor och vara med och påverka. Det kan du inte göra med exempelvis en kapitalförsäkring som sparande.

Varför är det bra att ha ett investeringssparkonto?

Som vanlig privatperson kan det kännas lite krångligt och avskräckande att ge sig på att handla med värdepapper som ett sätt att försöka bygga upp ett bra sparande. Det beror på att det ska skattas hit och dit vid varje försäljning som görs och du måste även se till att deklarera allt som skett under året korrekt. 

Investeringssparkontot infördes därför för att underlätta för småsparare att komma igång och faktiskt orka med att upprätthålla sparandet genom att förenkla. Det som är skönt är att du bara behöver betala skatt en gång per år och då genom ett schablonbelopp som räknas ut av Skatteverket automatiskt och är grundat på det totala värdet av ditt sparande. Men det här betyder också att du skattar varje år oavsett om du gjort vinst eller förlust. Att du inte behöver krångla med att blanda in sparandet i deklarationen är också en stor fördel som innebär mindre jobb för dig. 

Men en annan viktig aspekt av att ha ett investeringskonto är att du täcks av den statliga insättningsgarantin (om din bank är ansluten). Men vad är det bra för? Jo, skulle din bank gå i konkurs så har du rätt att få ut upp till 250 000 kronor på alla dina värdepapper – ett kvitto på att du aldrig kan bli av med alla dina pengar på kontot, men du kan heller aldrig få ut mer än 250 000 kronor om banken går i konkurs. 

För vissa individer är det viktigt att ha möjligheten att kunna delta vid bolagsstämmor och vara med och rösta kring olika beslut som tas. Den möjligheten har du när du sparar via ett investeringssparkonto.

Fördelar med investeringssparkonto:

  • Enkelt och smidigt
  • Du behöver inte deklarera vinster och förluster
  • Skatt betalas årligen automatiskt via ett schablonbelopp baserat på värdet av ditt sparande
  • Du behöver inte skatta för uttag under årets gång
  • Täckt av den statliga insättningsgarantin
  • Möjligheten att rösta vid bolagsstämmor

Vad kostar det?

Att bara ha ett ISK-konto kostar normalt ingenting hos banken. Det som du däremot kommer behöva betala är olika typer av avgifter som styrs av vilken form av sparande du väljer att ha på ditt investeringssparkonto. Det är egentligen avgifterna som äter av dina besparingar, så var uppmärksam på hur du väljer att lägga upp det hela. 

När det kommer till aktier betalar du en “courtage” när du säljer eller köper aktier. Det är ett franskt ord som betyder “mäklare”. Exakt hur avgiften ser ut beror på vilken typ av aktie det handlar om.

När du sparar i fonder kommer fondbolagen att ta ut en så kallad förvaltningsavgift. Det är en årlig procentuell avgift på hela det förvaltade kapitalet.

Skillnaden på investeringssparkonto, kapitalförsäkring och andra former av sparande

En kapitalförsäkring fungerar delvis på samma sätt som ett investeringssparkonto på så sätt att du betalar skatt årligen på ett belopp som baseras på värdet av ditt sparande under året. Men tillgångarna som finns där förvaltas av försäkringsbolaget och de väljer exempelvis vilka fonder som ska investeras i. Du täcks inte av den statliga insättningsgarantin med detta sparande och du får heller inte vara med och rösta vid bolagsstämman. 

Kapitalförsäkringar har oftast en bindningstid som kan löpa mellan allt från 1 månad upp till 15 månader. Denna bindningstid innebär att du måste betala en avgift för varje uttag du vill göra innan denna tidsperiod löpt ut. Det beror på att detta är pengar som ska sparas – det är därför de ligger där, och de ska inte vara för lockande att plocka av om det inte är absolut nödvändigt. När spartiden har löpt ut får du själv avgöra om du vill ha hela beloppet utbetalt i en klumpsumma eller som löpande utbetalningar. 

Eftersom ett sparandet på ett investeringssparkonto inte är bundet kan man se detta som en fördel, men det beror också på vilken typ av person du är och hur du vill ha det. När du inte använder dig av varken investeringssparkonto eller kapitalförsäkring utan handlar med aktier och fonder direkt så kan det innebära en hel del administration och tidsengagemang som många småsparare vill slippa så att de kan fokusera på annat i livet. Medan andra vill ha full kontroll och ta alla beslut själv och inte överlåta detta till banken eller försäkringsbolaget. 

Källor

  1. https://investeringssparkonto.se/
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.