TIPS FÖR ATT HANTERA PRIVATEKONOMIN UNDER CORONAKRISEN

Som småsparare eller företagare finns det olika sätt att ta sig an sitt sparande – en kapitalförsäkring är ett av dessa. En kapitalförsäkring är ett bra sätt att spara på om du vill slippa en massa krånglig administration. Med en sådan kan du spara på flera sätt; via fonder, aktier och andra värdepapper och bara betala skatt en gång per år per automatik och ett schablonbelopp. Men det finns både för- och nackdelar med ett sådant sparande och dessa ska vi nu gå igenom. Läs vidare!

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring innebär att du sätter in pengarna hos ett försäkringsbolag som placerar dina tillgångar i fonder eller aktier åt dig, men du kan även själv vara delaktig i placeringen i vissa fall – om du vill. Alla vinster du gör på ditt sparande behöver inte beskattas var för sig utan du betalar istället ett schablonbelopp en gång per år på det totala värdet av ditt sparande under året. Denna försäkring är för det mesta uppbunden på mellan 3-15 månader och under den tiden kan du inte göra uttag på ditt kapital utan att betala en avgift.

Försäkringsbolagen brukar själva betala in skatten till Skatteverket åt dig när det är dags och brukar även notifiera dig i god tid innan så att du hinner sätta in pengar om det skulle saknas till att täcka hela skattebeloppet. 

Med den här typen av sparande kan du också välja att lägga till en förmånstagare som får en del av försäkringspengarna eller låta det bli en del av ditt dödsbo. Har du barn kan en kapitalförsäkring vara ett bra alternativ eftersom du kan välja ett specifikt datum när du vill att barnet ska bli tilldelad kapitalet.

Varför behöver du en kapitalförsäkring?

Den här typen av sparande passar dig som exempelvis inte vill eller har tid att själv engagera dig i vilka fonder eller aktier som ska investeras i för att ditt sparkapital ska växa sig större. Försäkringsbolaget sköter allt åt dig – om du önskar. Men du kan också själv välja fonder, aktier eller värdepapper (bland försäkringsbolagets utbud) där pengarna ska placeras – det beror på vilken typ av kapitalförsäkring du valt. 

Detta sparande är ganska självgående om du inte själv vill vara engagerad. Beskattningen är hur enkel som helst eftersom försäkringsbolaget bara kontaktar dig i god tid innan skatten ska dras och sedan dyker uppgifterna upp i din tryckta deklaration automatiskt och du behöver inte se till att uppgifterna läggs in korrekt i deklarationen – du behöver inte göra något annat än att se till att de pengar Skatteverket ska ha finns på det aktuella kontot när det är dags, samt att skicka in din deklaration i tid. Dessutom kan du välja förmånstagare som kapitalet tillfaller vid ett visst datum.

Fördelar med kapitalförsäkring:

 • Du betalar bara skatt en gång per år via ett schablonbelopp
 • Du behöver inte föra in uppgifterna om ditt sparande i deklarationen – det gör försäkringsbolaget
 • Beroende på typ av försäkring kan du välja fonder, aktier och värdepapper själv eller låta försäkringsbolaget välja åt dig
 • Du kan välja förmånstagare 
 • Du betalar inte skatt på svenska aktieutdelningar

Nackdelar med kapitalförsäkring:

 • Du betalar skatt även om du inte går med vinst ett år
 • Mer begränsade investeringsalternativ än för andra former av sparande
 • Du kan inte dra av eventuella förluster i deklarationen
 • Du får inte vara med på bolagsstämmor eftersom du inte äger aktierna själv
 • Kapitalet är uppbundet på mellan 3-15 månader
 • Ditt kapital täcks inte av den statliga insättningsgarantin

Vad kostar det?

Det finns olika avgifter för en kapitalförsäkring beroende på vilket försäkringsbolag det gäller. Därför går det inte att säga exakt hur dina avgifter kommer se ut men det går att säga vilka typer av avgifter du eventuellt kan förvänta dig.

Årsavgift – Försäkringsbolaget kan ta ut årsavgift i procent eller kronor baserat på försäkringens värde och din ålder till exempel

Återköp – Avgift du betalar om du vill göra uttag innan bindningstiden gått ut

Premieavgift – Avgift som du betalar när du sätter in pengar i försäkringen

Courtage – Avgift du betalar till försäkringsbolaget vid försäljning och köp av aktier

Hur fungerar beskattningen?

Den årliga skatten du ska betala på ditt försäkringsvärde räknas ut genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före + 1,00 procentenheter. Sedan dras det 30% i skatt på detta belopp. Som sagt sker detta en gång per år per automatik – du behöver bara skicka in din deklaration som vanligt.

Vilka typer av kapitalförsäkring finns det?

När man talar om kapitalförsäkringar så finns det tre olika varianter som används i Sverige; fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell förvaltning. När du väljer en fondförsäkring eller depåförsäkring kan du själv välja vilka fonder eller värdepapper du vill placera i. En traditionell förvaltning innebär att försäkringsbolaget placerar pengarna åt dig där de anser fördelaktigt och ofta får du en garantiränta på ditt sparande. 

Skillnaden mellan investeringssparkonto, kapitalförsäkring och andra sparanden

Ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring har en del saker gemensamt men också saker som skiljer dem åt. Vilken typ av sparande som passar dig måste du själv avgöra. Är du väldigt intresserad av aktier, fonder och finanser kanske du själv alltid vill kunna placera dina investeringar där du anser att det passar – då är ett investeringssparkonto en bättre idé eftersom sparandet både är obundet och styrs av dig själv. Skatten betalas via ett schablonbelopp varje år precis som med en kapitalförsäkring.

De största skillnaderna mellan dessa två sätt att spara är att ett investeringssparkonto är obundet, täcks av den statliga insättningsgarantin och du kan själv välja hur du vill placera dina tillgångar. Med en kapitalförsäkring är du bunden (men kan köpa dig loss om du vill göra uttag tidigare), du täcks inte av den statliga insättningsgarantin och du får inte alltid själv välja hur du vill placera och dessutom kan du bara välja på det utbud som finns hos försäkringsbolaget. Du kan även välja en förmånstagare (exempelvis ditt barn) som ska få en del av pengarna utbetalda ett visst datum. 

Vilket alternativ du väljer för ditt sparande beror på den situation du har och vad som känns smidigast och mest fördelaktigt för dig och din familj. Alla småsparare är inte intresserade av aktier och fonder utan vill bara ha ett bra sparande som sköter sig självt. 

Källor

 1. https://www.konsumenternas.se/spara/olika-sparformer/om-kapitalforsakring
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.