Marginalskatt

Du har kanske hört talas om begreppet marginalskatt i politiska sammanhang tidigare men inte haft en aning om vad det egentligen betyder. Oroa dig inte – du är inte ensam. Marginalskatt är enkelt förklarat den skatt du betalar på den sista intjänade tusenlappen på din lön. I Sverige och många andra länder ökar graden beskattning i takt med att din inkomst också ökar. Det betyder alltså att ju mer du tjänar desto större andel skatt försvinner från din inkomst. Men det finns speciella inkomstnivåer och andra regler att förhålla sig till. Hur det här fungerar och vad det innebär för dig ska vi gå igenom nu – läs vidare!

Vad är marginalskatt?

Marginalskatt är ett begrepp som används för att beskriva den andel skatt du betalar på den sist intjänade tusenlappen på din lön eller en löneökning. Normalt sett betalar du mellan 29-35% i kommunalskatt varje månad. Beroende på var i landet du bor så hör du till olika skattetabeller.

I snitt betalar man 30% skatt på sin inkomst i Sverige. Men när du kommer över en viss inkomstnivå så höjs skatten på det belopp som överstiger gränsen. Det är ungefär 300 kr per tusenlapp innan du når denna gräns. Det betyder att om du får en löneökning med 1 000 kronor som innebär att du går över den första inkomstgränsen kommer din marginalskatt att höjas. Istället för att du betalar 300 kr på din sista tusenlapp betalar du 500 kr och får bara behålla hälften av löneökningen. Man säger att marginalskatten har ökat.

Gränser för statlig inkomstskatt

De inkomstnivåer vi talar om kallas för gränser för statlig inkomstskatt. Det finns numer bara en sådan gräns som ligger på 504 500 kr om året (ca 42 000 kr i mån). Tidigare fanns det en till gräns och den var placerad vid 703 300 kr, men gäller nu inte längre.

När du passerat den första gränsen kommer du även att betala 20% i statlig inkomstskatt på den del av inkomsten som överstiger gränsen. Går du över den sista gränsen fick du tidigare betala 5% i statlig inkomstskatt på det belopp som översteg den gränsen. Men sedan 1 januari 2019 gäller inte denna lag längre och gränsen slutar vid 20%.

Totalt sett skulle det innebära att du betalar totalt 50% i skatt på din inkomst (om du betalar 30% i vanlig inkomstskatt), men inte på hela beloppet – du betalar ytterligare marginalskatt på all inkomst över dessa gränser och i olika nivåer. Inkomsterna på den sista gränsen påverkar inte beskattningen på de andra två nivåerna. Detta betyder således också att du som mest kan betala 55% i inkomstskatt – både statlig och kommunal.

Marginalskatt i Sverige och olika länder

Det som är problemet med marginalskatten i Sverige är att en löneökning efter en viss nivå inte gör någon större skillnad. Faktum är att svenska höginkomsttagare är de som tjänar minst på att jobba extra – i hela världen. 

Du gör kanske samma typ av arbete eller har till och med fått mer ansvar när du får en löneökning eller högre position, men det känns inte lika mycket på lönen som om du hade bott i till exempel Danmark där man faktiskt får behålla 30% mer av sina inkomster i snitt. Men som med det mesta finns det för- och nackdelar med allt och en av anledningarna till att vi betalar så mycket skatt i Sverige är för att hålla den höga sociala standard vi är kända världen runt för att. 

De länder i världen som har lägst marginalskatt är Slovakien, Nya Zeeland och Mexico som ligger på omkring 36%. USA, Spanien och Sydkorea har ganska låg marginalskatt  på ca 50%. 

Vad är min marginalskatt?

Beroende på vilken skattetabell du hör till så kommer din marginalskatt att se annorlunda ut procentuellt sett när man slår ihop alla nivåer. Om du bor i Dorotea kommun till exempel betalar du hela 35% i kommunal skatt medan boende i Österåker kommun bara betalar 29%. När du sedan plussar på de 20 procenten från den första nivån av statlig inkomstskatt blir den totala skatten 55%. Betalar du 30% i kommunal skatt blir totalen istället 50%. 

Så räknar man ut marginalskatt

Det är ganska enkelt att räkna ut vad din egen marginalskatt blir vid en eventuell löneökning till exempel. Du utgår från den gräns som finns för statlig inkomstskatt vilket är 504 500 kr. Om du ligger på en nivå av 41 000 kronor i månaden och får en löneökning på 2 000 kronor så betyder det att du gått över gränsen (på 42 000 kr) med 1 000 kronor. Dra bort 20% från den tusenlappen så får du fram det faktiska beloppet som blir kvar. 

För att räkna ut vad din marginalskatt blir omvandlat i pengar vid en löneökning så gör du så här:

  • Kontrollera om din löneökning innebär att du går över 42 000 kr i månaden
  • Kontrollera hur mycket pengar av löneökningen som går över gränsen på 42 000/mån
  • Dra av 20% på detta belopp
  • Beloppet som blir kvar är det som blir över på din löneökning efter marginalskatten

Källor

  1. https://www.skatteverket.se
  2. https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skatt-pa-arbete/marginalskatt/
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.