Obligationer

Att investera i obligationer kan vara ett ganska tryggt och enkelt sätt att spara pengar på – även om det inte går i rasande fart alla gånger. När du köper obligationer så lånar du ut pengar till staten eller ett företag och får tillbaka ränta två gånger per år. Men hur går det här egentligen till och vad skiljer detta sätt att spara på från andra typer av sparande såsom aktier och fonder? Läs vidare så får du veta mer!

Vad är obligationer?

En obligation kan likställas med ett skuldebrev eftersom ägaren till pengarna tar ut en ränta för att låna ut pengarna, men det är inte privatpersoner du lånar ut till utan stat eller företag. Om staten exempelvis behöver ett lån så kan du som privatperson låna ut dina pengar och få en fast ränta i betalning för detta. För det mesta lånar du ut pengarna under flera år. 

Den period som du lånar ut pengarna kallas för löptid och varierar beroende på vilken typ av obligation du köpt. Det finns tre varianter; statsobligationer, företagsobligationer och premieobligationer. 

Detta är alltså ett värdebärande värdepapper som du köper av stat eller företag genom att låna ut pengar och få räntan tillbaka efter löptiden. 

Hur fungerar dem?

Detta är ett lågrisksparande eftersom du alltid får tillbaka dina pengar efter att löptiden passerat, men det är ingen billig historia. De kostar ganska mycket – ofta uppåt en miljon kronor. 

Sitter du inte på sådana typer av belopp kan du istället investera i fonder som i sin tur investerar i obligationer. Då behövs inte lika stora belopp.

Innan du skrider till verket bör du kolla upp bolagets kreditvärdighet. Genom att göra detta kan du ana hur stor risk det är att köpa just den obligationen och om du kommer få tillbaka pengarna eller inte – precis som när en bank lånar ut pengar till privatpersoner och företag. 

Viktiga termer

Här har vi sammanställt en kort lista över begrepp som du bör känna till när det gäller handel med obligationer:

  • Utfärdare – staten eller företaget som ger ut obligationen
  • Förfallodatum – datumet då det nominella värdet för obligationen ska betalas tillbaka
  • Nominellt värde – det belopp som du får tillbaka när löptiden löpt ut
  • Kupong – räntan som betalas ut till dig för att du lånat ut pengar
  • “bond” – obligation på engelska

Vad är skillnaden på obligationer och aktier?

När du köper aktier så blir du andelsägare i ett företag vilket betyder att du äger en del av företaget. En obligation är istället en skuld med en fast ränta och kan inte likställas med aktier. Aktier ger också mycket högre avkastning och går mycket snabbare att tjäna pengar på i allmänhet.

Vad är skillnaden mellan Statsobligationer, Premieobligationer och företagsobligationer?

Som vi redan nämnt finns det tre olika former men inom dessa finns det också två delar till. Du kan nämligen välja på antingen kuponger eller nollkuponger. Med en kupongobligation får du även periodiska utbetalningar löpande utöver den fasta räntan och med en nollkupong får du bara den fasta räntan.

Men vad skiljer egentligen statsobligationer, företagsobligationer och premieobligationer åt? De är samma sak – en skuld som du köper och får ränta på under en viss tid och sedan får tillbaka pengarna. En statsobligation innebär kort och gott att det är staten som lånar pengarna av dig och en företagsobligation betyder helt enkelt att det är ett företag som lånar pengarna istället.  

Premieobligationer skiljer sig dock från de två andra på så sätt att den ges ut av Riksgälden vilket man kan översätta till statskassan. Du och många andra lånar ut pengar till kassan samtidigt och efter att löptiden passerat är du med i en utlottning om vem som ska vinna räntan. Vinner du inte räntan får du iallafall tillbaka dina pengar du lånat ut efter att löptiden passerat. En sådan här typ av obligation är mycket billigare än de andra två och kostar runt 5 000 kronor. 

Vad är fördelen med att köpa obligationer till skillnad mot andra former av sparande?

Den absolut största fördelen med att investera i obligationer är att det är så låg risk. Att staten inte skulle betala tillbaka pengarna är i stort sett omöjligt och handlar det om företagsobligationer så kan du alltid kolla upp kreditvärdigheten innan du köper.

Det enda du behöver göra är att låna ut pengarna under några år och vänta på att få tillbaka dem med ränta.  

Vad du ska tänka på när du köper obligationer

Innan du köper ska du fundera över hur mycket pengar du vill och kan investera och under hur lång tid. Statsobligationer är dyra och löper ibland upp till hela 25 år innan du får tillbaka pengarna och räntan. Du skattar också för dina vinster, vilket du kan läsa mer om här.

Vilka obligationer passar mig och var hittar jag dem?

Stats- och företagsobligationer är inget som passar en låg budget eftersom de ofta rör sig i miljonklassen. Men däremot premieobligationer kan vara ett bra lågrisksparande för den lilla budgeten, och dessutom med en liten tvist, eftersom beloppet är lågt (runt 5 000 kr) räntan lottas ut efter löptiden samt att du alltid får tillbaka dina pengar. 

Vilka kostnader associeras med obligationer?

Det kan finnas olika avgifter som associeras med köp av obligationer men dessa kan variera beroende på vilken typ det är du investerar i. Beskattning sker som vanligt som vid alla typer av vinster på värdepapper. Utöver detta är det ofta ganska enkelt att handskas med denna form av sparande och kräver inte speciellt mycket engagemang när allt väl löper på.

Källor

  1. https://vismaspcs.se/ekonomiska-termer/vad-ar-obligatio
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.