Amorteringsfritt bolån

Om du är mitt emellan ett nytt hus- eller lägenhetsköp där du även ska betala för din nya bostad med hjälp av försäljningspengarna från din gamla bostad, kan det i vissa fall uppstå ett behov av ett så kallat överbryggningslån. Du kanske har sålt din bostad och skrivit kontrakt men inte får betalt förrän månader senare, samtidigt som du själv flyttar in i ditt nya boende innan dess. Då behöver du ett överbryggningslån för att kunna betala för dina nya bostad innan affären är helt klar på din gamla. Hur det här går till och vad du ska tänka på får du veta mer om genom att läsa vidare!

Vad är ett överbryggningslån?

När du säljer en bostad gör du oftast det för att du ska köpa en ny lägenhet eller hus. En bostadsaffär kan dock ta lite tid och det är inte säkert att affären är klar när det är dags att betala för din nya bostad – då kan du ansöka om ett överbryggningslån från den bank där du har ditt bolån. Det betyder att du lånar hela beloppet av banken för att tillfälligt betala för det nya bolånet. När bostadsaffären är helt klar betalar du sedan tillbaka hela beloppet till banken och startar ditt vanliga bolån. 

Ett överbryggningslån är endast giltigt mellan 3-6 månader och inom den perioden bör du ha sålt din gamla bostad. Men om så inte är fallet kan du kontakta banken för en lösning på problemet. Du amorterar aldrig på ett överbryggningslån.  

Hur fungerar det?

Enda tillfället då du kan använda dig av ett överbryggningslån är när du står mellan två bostadsaffärer och du inte fått ditt nuvarande hus eller lägenhet såld ännu så att du kan betala för ditt nya boende. En bostadsaffär kan ta tid och betalningen för ett bostadsköp sker ibland först när den nya ägaren får tillträde till bostaden. Det kan röra sig om några månader.

Du själv har också troligen hittat en ny bostad du vill köpa och som ska bli ditt nya hem. Du kanske dock måste betala och få tillträde till den nya bostaden mycket tidigare än när köparna av ditt hus måste betala för sitt köp. Då uppstår det ett glapp för dig och banken där du inte kan betala för det nya huset förrän några månader senare. Du kan då ansöka om överbryggningslånet som är ett tillfälligt lån under 3-6 månader som du måste betala tillbaka direkt efter att din bostadsaffär är slutförd. Lånet blir sedan ett vanligt bolån istället som har en vanlig löptid och amortering.

Det kan vara en god idé att ta upp detta med banken redan vid ansökan om lånelöftet för att vara ute i god tid, om du vet med dig att det eventuellt kan uppstå en sådan situation eller bara generellt för att få koll på deras regler och villkor kring överbryggningslån. Så här kan det exempelvis gå till:

 1. Du bestämmer dig för att du vill eller måste flytta
 2. Du letar efter ett nytt boende att köpa
 3. Du hittar ett nytt boende och vinner budgivningen, inflyttning och betalning om 2 månader
 4. Samtidigt har du även lagt ut ditt eget boende till försäljning
 5. Du får en köpare till ditt boende som du skriver kontrakt med att de ska flytta in i “ditt” hus 4 månader senare, varpå full betalning även kommer att ske av köparen
 6. Ett glapp på 2 månader uppstår nu till dess att du får betalt av den nya köparen
 7. Du ansöker om ett överbryggningslån från banken där du ska ha ditt bolån, för att tillfälligt täcka kostnaden för ditt nya bostadsköp 
 8. Lånet blir beviljat med en löptid på max 6 månader
 9. Du genomför din bostadsaffär som planerat med dina köpare 2 månader senare
 10. Överbryggningslånet betalas tillbaka och övergår till ett vanligt bolån

Vem kan ansöka om ett överbryggningslån?

För att vara berättigad att ansöka om ett överbryggningslån måste du ha ett påskrivet kontrakt på din nya bostad samt att det finns ett påskrivet kontrakt för de nya köparna av din gamla bostad. Det är inte helt ovanligt att banken kräver att båda köpen går via mäklare för att du ska kunna bli beviljad lånet. Din ekonomi måste även klara av ökade boendekostnader under den period som överbryggningslånet gäller. 

Finns det alternativ?

Det finns ett alternativ till överbryggningslån och det är ett så kallat handpenningslån. Precis som det låter används detta lån till att tillfälligt täcka handpenningen/kontantinsatsen på bolånet som alltid ligger på 15%. Handpenningslånet är alltså ett mycket lägre belopp än överbryggningslånet.

Finns det risker med överbryggningslån?

Om affären på ditt gamla hus av någon anledning inte går i lås när det kommer till betalningen kan du tillsammans med banken hitta en lösning på problemet. Det är dock väldigt ovanligt att detta sker när det finns påskrivna kontrakt. I stort är riskerna med ett överbryggningslån väldigt små och det är främst i ovanstående scenario som det kan ställa till det lite för dig. Banken brukar dock gå med på att du får förlänga lånet om köpet skulle hävas trots att det finns påskrivna kontrakt. 

Vid en hävning av köp kan du kräva köparen på skadestånd för att täcka dina eventuella extra kostnader som en sådan situation kan kräva. 

Att tänka på

Man ska aldrig impulsköpa hus eller lägenheter utan noggrann planering innan. Det kan nämligen leda till att du hamnar i en situation där du inte får ditt eget hus sålt. Det i sin tur kan leda till att du sitter där med två bostäder du måste betala för under en lång period. Se alltid till att kolla upp hur marknaden ser ut och hur snabbt du eventuellt skulle kunna få bostaden såld, innan du letar efter en ny. Överbryggningslånet kan du använda dig av när det finns påskrivna kontrakt från båda håll och när det finns ett glapp mellan inflyttning i ditt nya hem och när köparna av ditt gamla hem kan tillträda och betala.

Källor

 1. https://www.svenskfast.se/guider/overbryggningslan/
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.