Pantsättning

När du bestämt dig för att köpa ett hus eller bostadsrätt och blir beviljad ett bolån, måste du lämna bostaden som pant till banken. Det betyder att du pantsätter huset eller lägenheten som en säkerhet till banken, för ditt bolån. Om du sedan inte skulle sköta dina betalningar på lånet har banken rätt att sälja huset för att driva in skulden. Du kan också använda dig av pantsättning av lösa tillgångar såsom smycken, bilar och aktier till exempel när du är i behov av pengar tillfälligt. Men hur går detta egentligen till och vad måste man tänka på när det gäller pantsättning av olika slag? Läs vidare för att lära dig mer!

Vad är pantsättning?

När du pantsätter någonting innebär det att du lämnar in en fysisk sak i utbyte mot någonting – exempelvis ett lån. När du ska köpa hus måste du i de flesta fall ansöka om ett bolån, om du inte kan finansiera hela köpet själv. För att du ska kunna bli beviljad lånet lämnar man alltid huset i pant till banken genom att utfärda ett pantbrev via Lantmäteriet. De flesta bostäder på marknaden har redan ett pantbrev utfärdat och när huset säljs förs detta över på nästa ägare som tar över pantbrevet/breven. 

Pantbrevet

Om det ska utfärdas ett helt nytt pantbrev (när det inte redan finns ett sedan tidigare) är det Lantmäteriet som tar hand om den ansökningen. Ofta kan banken du ska låna av hjälpa till med den ansökningen i samband med din låneansökan. Pantbrevet är sedan det skriftliga beviset för att banken får ta huset i beslag och sälja det om du inte sköter dina betalningar enligt avtalet, för att på så vis driva in skulden för bolånet som du inte kan betala. 

Det kan även vara så att det finns ett pantbrev men att det inte räcker för att täcka hela beloppet på bolånet. Då ansöker du om ett pantbrev på resterande belopp och har således två stycken pantbrev på samma hus.

Pantsättning av lösa tillgångar

Något som kan hända att man måste göra både en och två gånger i livet, är att pantsätta lösa tillgångar såsom smycken, en bil eller till och med elektronik, för att täcka en oväntad kostnad tillfälligt. Detta kan du göra hos en pantbank. När du lämnar in exempelvis ett smycke för att pantas hos pantbanken kommer de att först värdera smycket och sedan erbjuda dig ett belopp i kontanter som motsvarar värdet på smycket.

Om du accepterar beloppet tar pantbanken smycket i pant och ger dig ett kvitto med ett förfallodatum. Om du inte kommer tillbaka och betalar igen beloppet kommer pantbanken att ta smycket i beslag och sälja det vidare. Men om du betalar i tid få du tillbaka smycket. Du betalar även ränta på den tid som du lånar pengarna och du kan förlänga tiden genom att hela tiden betala in räntan. Då kommer inte pantbanken att sälja smycket vidare så länge du betalar avgiften.

Hur hög är pantsättningsavgiften?

För att kunna ansöka om ett pantbrev för en bostad hos Lantmäteriet måste du ha en lagfart på huset och stå som fastighetsägare. Den administrativa avgiften för att ansöka om sådant pantbrev ligger på 375 kr. Men utöver den avgiften måste du också betala en så kallad stämpelskatt på 2% av inteckningsvärdet

Exempel: Christina har hittat ett nybyggt litet hus som inte haft någon ägare innan henne och som därmed inte heller har något pantbrev. Christina ansöker om ett bolån på 1 miljon kronor och blir beviljad lånet. Banken hjälper henne med att ansöka om pantbrevet efter att lagfarten är klar och hon som står som fastighetsägare på huset. Lantmäteriet tar ut en avgift administrativ avgift på 375 kr plus att hon ska betala stämpelskatt på 2% av inteckningsvärdet, vilket ligger på 1 miljon kronor. Stämpelskatten blir således 20 000 kr plus 375 kr, vilket blir 20 375 kr totalt.  

Så fungerar det vid köp av bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt är det dock en något annorlunda process eftersom du registrerar pantbrevet hos bostadsföreningen istället. Man gör ett skriftligt pantbrev som skickas in till styrelsen av föreningen. När de tar emot den måste föreningen göra en anteckning i lägenhetsförteckningen.

De har även rätt att ta ut en avgift för detta men endast max 1% av prisbasbeloppet. Föreningen har sedan också rätten att göra en fordran på avgifter som inte betalats till dem om banken blir tvungen att ta bostadsrätten i beslag på grund av misskötta betalningar. 

Kan man se hur många pantbrev en bostad har?

När du säljer en bostad följer alltså pantbrevet med på köpet, men som privatperson har du inte tillgång till Lantmäteriets register över utfärdade pantbrev. Om du går i köpestankar, går på visningar och funderar på att slå till på en bostad, kan däremot mäklaren kolla upp hur det ser ut med den biten. Likaså fastighetsägaren själv.

Att tänka på vid pantsättning

Pantsättning av en bostad är något som måste göras i samband med ett bolån, annars har banken ingen säkerhet om du inte sköter dina betalningar på lånet. Pantsättning av lösa tillgångar exempelvis smycken eller andra föremål, är något som du själv avgör om du vill göra. 

Kom dock ihåg att du betalar ränta på pengarna så länge du vill att Pantbanken inte ska sälja ditt föremål vidare. Missar du en betalning blir du direkt av med föremålet, som kanske är en gammal släktklenod. Det kan vara värt att tänka efter både en och två gånger innan man traskar iväg till Pantbanken med mormors gamla ringar när det sinar i kassan. Tänk också på att alltid räkna in administrationsavgiften på 375 kr och stämpelskatten på 2% för ett eventuellt helt nytt pantbrev på en bostad.

Källor

  1. https://www.hsb.se/malardalarna/brf/bergsmannen/saljakopahyra-ut/pantsattning-av-bostadsratt/
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.