Ränta på ränta

När du använder dig av ränta på ränta effekten i ditt sparande med ett räntesparkonto, aktier eller fonder så växer dina tillgångar och besparingar mycket snabbare än med en vanlig ränta. Det handlar helt enkelt om att använda den bästa möjliga metoden för att öka dina besparingar så mycket som möjligt utan att egentligen behöva anstränga dig speciellt mycket. Pengarna växer av sig självt och de växer snabbare än med ett vanligt sparande utan ränta på ränta. Läs vidare för att lära dig mer om hur det här går till och vad du måste göra! 

Vad är ränta på ränta effekten?

Ränta på ränta effekten innebär att du får ränta på föregående års avkastning och på dina besparingar. Man skulle kunna säga att du gör en vinst på vinsten. Ju längre du sparar på det här sättet desto mer får du i avkastning för varje år som går. I början kanske det känns som att det går lite långsammare när ökningen inte är så stor varje år – men detta förändras över tid och kurvan blir brantare hela tiden.

Det fungerar på så sätt att du investerar pengar i aktier, fonder eller på ett vanligt räntekonto. Alla dessa former av sparande kan du applicera ränta på ränta effekten på. Här hittar du en ränta på ränta kalkylator. Sparar du via aktier så måste du återinvestera din eventuella avkastning varje år för att uppnå denna effekt. Investerar du pengarna i fonder eller ett vanligt räntekonto så sköts den biten per automatik och du behöver inte ens göra något för att ta del av den här fördelaktiga metoden. 

Hur räknar man ut det över tid?

I starten av ditt sparande med denna metod händer det inte jättemycket med vinsten. Det är först efter cirka 20-30 år som du verkligen kan se skillnaden mot om du hade sparat med vanlig enkel ränta. Men även i början kan du se att dina pengar växer snabbare än vad de hade gjort utan ränta på ränta.

Ränta på ränta formel: Om du sätter in 20 000 kr på ett sparkonto med en sparränta på 5 % och sparar i 5 år ser formeln ut så här.K (t) = 20 000 x (1 + 0,05)5
Ränta på ränta formeln (Räkna ränta på ränta – utan månatligt sparande).

Exempel:

Säg till exempel att du sätter in 50 000 kronor på ett sparkonto med 4% ränta, vilket blir 2 000 kr på ett år. Året därefter får du ränta på både räntan och vinsten du gjort (4%), vilket betyder att beloppet landar på 54 080 kr istället för 54 000 som det hade blivit utan denna extra ränta.

Efter 3 år är du uppe i 56 243 kr och efter 30 år har du hela 162 170 kr på ditt sparkonto istället för bara 110 000 kronor som det hade varit om du inte applicerat ränta på ränta. 

Låter du bara pengarna vara som du investerat på sparkontot utan att sätta in mer pengar och du räknar med en vinst på 10% kommer dina pengar att dubblas ca var 7:e år. 

Bra sparande för dina barn

Att sätta in ett belopp på ett sparkonto med denna form av ränta är ett vanligt sparande för dig som vill spara pengar till dina barn. Ofta startar man upp kontot när barnet föds och efter 18-20 år har beloppet vuxit en hel del varpå du kan begära utbetalning och ge pengarna till din son eller dotter som studentpresent, eller när det blir dags att flytta in i en egen lägenhet till exempel. Eller så låter du sparkontot ligga kvar utan att göra ett uttag och låter barnet få ta del av det senare i livet när vinsten är ännu större – det är upp till dig!

Hur påverkar det mitt sparande?

Att spara med ränta på ränta genom att investera i aktier ger dig bättre utdelning än att spara pengarna på ett vanligt sparkonto med ränta. Det är helt enkelt högre avkastning på den formen av investering. När du handlar med aktier måste du dock själv aktivt återinvestera din vinst för att denna effekt ska kunna appliceras, medan fonder och sparkonton sköter sig självt på ett helt annat sätt. 

Vill du alltså har mer påverkan själv och kunna göra större vinster på ditt sparande så är det aktierna du bör investera i. Men då måste du också räkna med mer administration och efterforskningar från din egen sida. När du använder dig av ett vanligt sparkonto så löper allt på utan att du behöver lyfta ett finger egentligen eftersom din vinst återinvesteras automatiskt varje år.

Ränta på ränta sparande på ett vanligt räntekonto är en säker och trygg investering som inte kan innebära att du förlorar dina besparingar – men de växer heller inte jättesnabbt. Här måste du ha tålamod. Villkoren är samma år efter år och handlar du inte med aktier så är det ganska enkelt att räkna ut vad din avkastning blir efter en viss tid enligt modellen ovan.

Att tänka på:

  • Ha tålamod
  • Vinsten ökar mer för varje år
  • Återinvesteringar sköts automatiskt varje år om du inte investerat i aktier
  • Sparkonto med ränta på ränta är en säker och trygg investering
  • Detta är en långsiktig investering
  • Passar bra för sparande till dina barn
  • Sätter du in 50 000 kr med 4% ränta kan du tjäna 112 170 i vinst på 30 år

Hur mycket pengar kan jag få i vinst?

Ränta på ränta är ett smart sätt att över tid öka på dina besparingar utan ansträngning. Men hur mycket får du egentligen i vinst på ett år? Så kan man inte riktigt räkna när det gäller ränta på ränta eftersom det fungerar som så att vinsten ökar mer och mer ju längre tiden går. 

Det första året märker du knappt av ökningen och det kan kännas lite trist, men efter hand ser du hur kurvan går uppåt och vinsterna bara blir högre och högre. Som i exemplet här ovan där du sätter in 50 000 kronor som start och med 4% ränta, kan du under 30 års tid tjäna så mycket som 112 170 kr i vinst bara på att låta pengarna ligga där och växa av sig självt genom ränta på ränta effekten. Eftersom beloppet hela tiden ökar från år till år så ger räntan till slut väldigt bra utdelning.

Handlar du med aktier kan vinsten bli ännu större men den kan också bli lägre än planerat om det inte går som tänkt. Vilket sätt du väljer att använda dig av ränta på ränta effekten är upp till dig och dina personliga behov samt intressen. Du kanske älskar att vara engagerad och hålla koll på aktiemarknaden och då passar det bra att investera pengarna på detta sätt istället för på ett vanligt sparkonto. Vill du ha det bekvämt och tryggt så väljer du det enkla, vanliga sparkontot.

Källor

  1. https://www.ekonomifokus.se/ranta-pa-ranta
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.