Ränteskillnadsersättning

Om du vill lösa ett befintligt bolån i förtid kan du behöva betala ränteskillnadsersättning till banken. Det betyder att du direkt måste betala den ränta som banken förväntat sig få ut av att du lånar pengarna – om du hade haft kvar skulden till dess att löptiden gått ut. Du måste alltså betala de pengar som du skulle betalat i ränta under hela löptiden men på en gång, samtidigt som du kvittar själva grundlånet. I den här artikeln kan du lära dig mer om hur ränteskillnadsersättning används och hur du kan göra din egen beräkning på hur mycket du måste betala. Läs vidare!

Vad är ränteskillnadsersättning? 

En ränteskillnadsersättning innebär att du betalar banken sin ränta i förtid i samband med att du löser ditt bolån hos dem i förtid. När du tecknar ett bundet bolån så förväntar sig banken att tjäna en viss procent på att du lånar pengarna, den procenten får de in genom räntan. Om du löser det bundna lånet i förtid så har banken rätt att kräva denna ersättning från dig i en klumpsumma – men bara om det står så i avtalet ni gjort.

De gör då en beräkning som är baserad på hur lång tid som är kvar på löptiden, hur mycket ränta du betalar idag och jämförelseräntan. Hur denna beräkning går till kan du läsa mer om längre ner på sidan. 

Oavsett om ditt bolån är bundet eller obundet så har du rätt enligt konsumentkreditlagen att lösa det i förtid. Är det obundet är du inte skyldig att betala ränteskillnadsersättningen och är det bundet så kan du i vissa fall slippa betala den eller göra upp en deal med banken där du bara behöver betala en viss del. 

Varför tas den ut?

Ränteskillnadsersättning tas ut för att banken ska vara säker på att få ut så mycket som de planerat av att låna ut pengar till dig. Om de skulle gå miste om all ränta som försvinner på sina bundna bolån som löses i förtid så blir det en alltför stor förlust i slutändan. Du kan dock ofta förhandla med banken och hitta en lösning som passar er båda.

Ett vanligt tillfälle då bolån löses i förtid är när man säljer en bostad. Eftersom det sker massor med försäljningar runtom i landet varje år så måste bankerna ha någon form av säkerhet som ger dem en vinst på affären – och det blir då ränteskillnadsersättningen. 

Så beräknas ränteskillnadsersättning

Det är dock omöjligt att veta exakt hur det slutgiltiga beloppet hade sett ut om det är långt tid kvar på löptiden vid den tidpunkt då lånet löses i förtid. Av denna anledningen använder sig bankerna av en schablonberäkning som är baserad på tiden som är kvar på lånets löptid (om du hade följt planen), din individuella ränta på lånet och en jämförelseränta som kan vara olika från bank till bank. Om du tar reda på din banks jämförelseränta kan du göra din egen beräkning online eller med en miniräknare. Du kan även be din bank om hjälp för att få en mer exakt beräkning. Genom att göra den här uträkningen kan du se hur mycket du kan komma att behöva betala vid en försäljning till exempel. Vid en sådan beräkning tittar man på flera områden men generellt sett räknar man så här:

Exempel:

Kapitalskuld: 1 000 000 kr

Individuell ränta: 2%

Jämförelseränta: 3,90%

Tid kvar: 2 år

1 000 000 X 2 X 0,19 = 38 000 kr

Är ränteskillnadsersättning avdragsgill?

Varje år har du rätt att göra avdrag för de räntor du betalat på dina lån under året – Detta sker automatiskt genom att långivarna skickar kontrolluppgifter till Skatteverket vid året slut där det framgår hur mycket ränta du betalat. Därefter drar Skatteverket per automatik av 30% på detta belopp och betalar tillbaka till dig i form av skatteåterbäring, som dyker upp innan midsommar varje år. För att få din återbäring måste du deklarera i tid. 

Även ränteskillnadsersättningen är avdragsgill eftersom det också är ränta du betalat – bara i förtid. Det gör dig minst lika berättigad till det här avdraget som alla andra. Det kan vara bra att ha med detta faktum i dina beräkningar eftersom det i slutändan betyder att du betalar 30% mindre i ränta totalt sett. Skillnaden är bara att du inte får dem pengarna direkt utan istället när det är dags för Skatteverket att betala ut skatteåterbäringen till svenska folket – vilket sker antingen april eller maj, beroende på när och hur du deklarerat. 

Källor

  1. http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2017/11/45-7-rehl.pdf
  2. https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4nteskillnadsers%C3%A4ttning
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.