Taxeringsvärde

Om du äger en fastighet som går under beteckningen småhus ska du enligt lag betala fastighetsskatt på den bostaden varje år. Den skatten baseras på huset och tomtens så kallade taxeringsvärde. Taxeringsvärdet på fastigheten är 75% av marknadsvärdet på bostaden. Men hur räknas detta ut? Påverkar taxeringsvärdet din ekonomi och har din fastighet verkligen rätt taxeringsvärde? Det finns sätt att ta reda på detta – läs vidare!

Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet på din bostad räknas ut av Skatteverket och påverkar hur mycket du ska betala i fastighetsskatt. Detta sker var tredje år och beslutet baseras på fastighetens uppskattade marknadsvärde som i sin tur baseras på de 2 första årens prisutveckling efter den senaste taxeringen och på bostäder som finns i samma område som ditt. Taxeringsvärdet blir sedan en viss procent av detta marknadsvärde. Hur mycket fastighetsskatt du ska betala avgörs av detta taxeringsvärde. 

Taxeringsvärde:

 • Räknas ut av Skatteverket
 • Beräknas var tredje år
 • Baseras på fastighetens marknadsvärde
 • Marknadsvärdet baseras på prisnivån i ditt område 

Hur påverkar taxeringsvärdet min ekonomi?

Eftersom fastighetsskatten på din fastighet baseras på taxeringsvärdet kommer detta att påverka hur mycket du måste betala i fastighetsskatt under året och på så sätt även påverka din personliga ekonomi på sikt. Ju mer skatt du måste betala desto mer mindre pengar får du över till annat helt enkelt. 

Men det är inte det enda som påverkas. Om du exempelvis behöver ta ett lån med fastigheten som säkerhet så avgör taxeringsvärdet dina chanser att bli beviljad. Så om du vet med dig att du behöver ansöka om ett viktigt lån där fastigheten ska användas som säkerhet kan det vara en god idé att se över värdet om du misstänker att det är för lågt i förhållande till marknadsvärdet på din bostad. Ju högre taxeringsvärde desto mer är bostaden värd för banken och desto lättare blir det att få lån beviljat. 

Ett annat område som påverkas av taxeringsvärdet är försäkringar och hur mycket pengar du eventuellt kan komma att få för skador som uppstår på fastigheten – ju högre taxeringsvärde desto högre ersättning.

Hur avgörs taxeringsvärdet – hur räknas det ut?

När Skatteverket räknar ut ditt taxeringsvärde var tredje år så tittar de på hur marknadsvärdet för ditt hus ser ut i ditt område under en viss period – alltså hur mycket ditt hus anses vara värt på bostadsmarknaden under perioden. Den period de tittar på är de två år som följer direkt efter den senaste taxeringen.

Men nu tänker du kanske att bostadsmarknaden går ju upp och ner, väldigt hastigt ibland, och tre år är en ganska lång tid där mycket kan hända. Därför är inte denna uträkning alltid helt korrekt vid alla tidpunkter under den här treårsperioden. När Skatteverket kommit fram till vilket marknadsvärde din fastighet har så blir taxeringsvärdet 75% av denna summa – och detta baserar man sedan din beskattning på. 

Kan jag räkna på taxeringsvärdet för min fastighet själv?

Du kan själv räkna på taxeringsvärdet på ditt hus genom att göra en grundlig undersökning av vad husen i ditt område ligger i marknadsvärde just nu – 75% av beloppet är ditt ungefärliga marknadsvärde. Det finns en tjänst för detta på Skatteverkets hemsida. Men för att denna beräkning ska vara giltig måste den göras tillsammans med Skatteverket online eller via brev. Du kan inte sitta hemma på kammaren och göra en egen uträkning som kan användas, men du kan göra egna beräkningar utan skatteverket för att få ett hum om hur läget ser ut.

Om du är i behov av att göra en så kallad omtaxering (där Skatteverket och du gör en ny beräkning på ditt taxeringsvärde tillsammans) för att du misstänker att ditt värde inte stämmer, kan du bara ta kontakt med Skatteverket så hjälper de dig.  

Har min fastighet rätt taxeringsvärde?

Bostadsmarknaden går alltid upp och ner vilket så klart påverkar ditt taxeringsvärde. Om du tror att det värde som Skatteverket beräknat vid ett tidigare tillfälle inte längre stämmer kan du helt enkelt be om en omtaxering. 

Kan jag justera taxeringsvärdet för min fastighet?

Om Skatteverket vid en omtaxering kommer fram till ett annat taxeringsvärde än tidigare kommer detta att justeras. Du kan som sagt inte själv justera taxeringsvärdet utan endast i samråd med Skatteverket via en formell ansökan. Ska du ansöka om lån och vet att du redan har ett högt värde är det kanske ingen idé att ansöka om en omtaxering eftersom det i värsta fall kan leda till att fastigheten får ett lägre värde – vilket är mindre attraktivt för banken.

Vad är fördelarna med att omvärdera och justera taxeringsvärdet på en fastighet?

En omvärdering och justering av taxeringsvärdet på en fastighet kan vara en bra idé om exempelvis vill få ned dina kostnader – eftersom en lägre fastighetsskatt ger mer pengar över i plånboken. Kanske du betalar för mycket idag? Försök att göra en egen liten beräkning innan du eventuellt blandar in Skatteverket eftersom det kan hända att ditt taxeringsvärde höjs istället, vilket innebär högre skatt och mer kostnader för dig.

Är du i behov ett stort lån och vill använda huset som säkerhet vill du ha ett högt taxeringsvärde eftersom det ser bättre ut i bankens ögon. Ju mer ditt hus är värt desto mer kan du få låna. Misstänker du starkt att ditt värde är för lågt i detta sammanhang kan du ansöka om en omtaxering och kanske få det höjt. Men var noga med dina egna beräkningar innan så att du inte får motsatt effekt om Skatteverket sänker ditt taxeringsvärde istället.

Funderar du på att sälja din fastighet kan det också vara bra med en justering eftersom fastighetsvärderingen baseras på taxeringsvärdet. Ett högre taxeringsvärde innebär alltså att du kan få mer pengar för ditt hus. 

Vad används taxeringsvärde till?

Taxeringsvärdet används i många olika sammanhang – bland annat för att avgöra hur mycket fastighetsskatt du ska betala men också i samband med lån, försäkringar, husförsäljning, bodelning och bouppteckning samt vid friköp av tomträtter. Med andra ord är det en viktig uppgift som kan påverka många områden i ditt personliga ekonomi.

Taxeringsvärde används vid:

 • Beräkning av fastighetsskatt
 • Belåning
 • Försäkringsersättningar
 • Fastighetsförsäljningar
 • Bodelningar
 • Bouppteckning
 • Friköp av tomträtter

Källor

 1. https://skatteverket.se
Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.