Kreditkortavgifter
Kreditkortavgifter

Det finns vissa kostnader förknippade med att ha och använda ett kreditkort. Ändå överskattar många svenskar priset på dessa kostnader. Man tänker snabbt på skyhöga skulder och oförutsedda utgifter, men så är ofta inte fallet.

Nedan kartläggs och diskuteras de kostnader som (kan) bli effekten av kreditkortets användning.

Årsavgift (årspris)

Med nästan alla kreditkort betalar du en årsavgift till kreditkortsföretaget. Storleken på avgiften beror mycket på:

  • Gränsen för utgifter.
  • Extrafunktioner på kortet, till exempel försäkringar, rabatter och sparprogram.
  • Villkor, till exempel när det gäller transaktionskostnader för kontantuttag, räntesatsen (för delbetalningar) eller växelkurstillägget för betalningar i utländsk valuta.
  • Tjänst för utgivare och kreditkortsföretag

Nedan finns en tabell som ger dig en god uppfattning om årsavgiften för ett genomsnittligt kreditkort.

Typ av kort Årsavgift

Standardkreditkort med få extrafunktioner och en utgiftsgräns på mellan 25 000 och 50 000 kronor.

150-400 kronor per år

Kreditkort med lite fler extrafunktioner, till exempel särskilda rabatter, utökad köpförsäkring och en utgiftsgräns på minst 50 000 kronor.

400-800 kronor per år

Kreditkort i det högre segmentet med många extrafunktioner, t.ex. reseförsäkring, avbeställningsskydd, tillgång till VIP-lounger, utmärkta villkor och service samt en utgiftsgräns på 100 000 kronor eller mer.

800-7000 kronor per år

Det billigaste kreditkortet

Den billigaste typen av kreditkort är förbetalda kort eller betalkort. Du måste först ”ladda” det med dina egna pengar innan du kan använda det för att göra inköp. Egentligen är ett förbetalt kort inte ett riktigt kreditkort, eftersom ingen kredit tillhandahålls.

Årsavgiften för ett förbetalt kort är betydligt lägre (eller till och med noll) jämfört med vanliga kreditkort. Däremot betalar kunden ofta en liten tilläggsavgift för varje gång saldot fylls på. Storleken på denna tilläggsavgift beror på typen av kort och val av leverantör.

Utgiftsgräns

De flesta kreditkort har en fast utgiftsgräns. Detta är den ’kredit’ som du kan använda för att göra inköp eller ta ut kontanter.

Inköp och andra transaktioner som görs med kreditkortet sker på bekostnad av utgiftsgränsen. Ett kontoutdrag upprättas över alla transaktioner som visar vad som har spenderats och det totala uteblivna saldot. Det framgår också hur lång tid du har på dig att betala tillbaka det uteblivna saldot. Sedan finns det två alternativ för återbetalning:

Alternativ 1: Återbetalning inom den angivna tidsramen (vanligtvis 21 dagar).

Om du betalar tillbaka det uteblivna saldot i tid (vanligtvis inom 21 dagar) kommer du inte att debiteras några ytterligare pålägg (ränta eller straffavgifter).

Du kan ställa in ett kreditkort så att det uteblivna saldot automatiskt dras från ditt vanliga bankkonto. Det är också möjligt att överföra beloppet manuellt.

» Få mer info: Om varför det är avgörande att veta hur man spärrar ett kreditkort.

Påföljd för försenad betalning

Vad händer om räkningen inte betalas i tid, till exempel för att du glömmer att betala eller om det inte finns tillräckligt med saldo på ditt bankkonto? Då tar kreditkortleverantören ut en straffavgift. Denna straffavgift är ofta en procentandel av det uteblivna saldot, till exempel 2,5 procent.

Böter som inte betalas inom en månad leder ofta till att kreditkortet spärras.

Exempel på beräkning

Under din semester i Sydafrika gör du ett antal inköp och tar ut kontanter. Kort därefter får du ett kontoutdrag som visar ett totalbelopp på 8500 kronor. Efter 21 dagar har det uteblivna beloppet fortfarande inte betalats. Kreditkortleverantören tar ut en straffavgift på 2 procent av det utestående saldot: (8500 / 100) x 2,0 = 170 kronor.

Så totalt sett måste du fortfarande betala 8670 kronor till kreditkortleverantören. Detta belopp måste betalas inom den föreskrivna tiden.

Alternativ 2: återbetalning som delbetalningar

Det andra alternativet är att betala tillbaka det uteblivna saldot till kreditkortleverantören i flera omgångar. Observera att denna möjlighet inte är aktiverad initialt på de flesta kreditkort. Du måste först begära och aktivera denna tjänst – i samråd och med tillstånd av kreditkortleverantören.

När du betalar tillbaka utestående saldon i etapper betalar du inte längre böter, utan ränta på det uteblivna saldot. Det finns vissa villkor för detta, till exempel när det gäller det minsta belopp som du måste betala tillbaka varje månad och det räntebelopp som du är skyldig på årsbasis.

» Mer info: Förstå hur Köpförsäkring för kreditkort kan trygga dina köp.

Beräkning av ränta

Kreditkortleverantörer tar ut ränta direkt på varje utgift du gör med ditt kreditkort, inklusive köp och kontantuttag. Räntan slopas om du betalar tillbaka det uteblivna beloppet inom den angivna tiden. Om du inte gör det måste du betala ränta. Låneräntan beräknas dagligen och är vanligtvis cirka 14 procent per år.

Du måste betala ränta på varje uteblivet belopp som inte betalas tillbaka inom 21 dagar.

Uttag av kontanter

Det finns transaktionsavgifter förknippade med att ta ut kontanter med ett kreditkort. Om du tar ut utländsk valuta tillkommer också en växelkursavgift. Storleken på dessa tilläggsavgifter beror på vilken typ av kreditkort det rör sig om.

Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.