Vad gör en finansiell rådgivare?
Vad gör en finansiell rådgivare?

Vad gör finansiella rådgivare?

Finansiella rådgivare arbetar huvudsakligen för finansiella institutioner som banker, fondbolag och försäkringsbolag. I allmänhet arbetar de med privatpersoner eller institutionella kunder för att bedöma deras finansiella behov och hjälpa dem att uppnå finansiella mål, t.ex. att välja investeringar (penningmarknad, fastighetsinvesteringar, aktier och obligationer), och de förklarar också skattelagar som är relevanta för vissa investeringar och hjälper till med försäkringsbeslut.

Finansiella rådgivare hjälper kunderna att planera för både kortsiktiga och långsiktiga mål, t.ex. utbildningsutgifter om de har barn som ska gå i högskola, eller för sin egen pension, och de rekommenderar olika investeringar för att matcha kundernas mål. En kandidatexamen inom redovisning, affärsverksamhet, ekonomi eller ett relaterat område krävs i allmänhet för denna tjänst, och de som har tidigare arbetslivserfarenhet från liknande finansinstitut kan föredras av vissa arbetsgivare.

De sökande kan behöva avlägga Series 6- och Series 7-examen och måste vara villiga att lära sig institutets datasystem. Kunskap om Microsoft Office-programmen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) är viktigt, och de måste också ha utmärkta verbala och skriftliga kommunikationsfärdigheter och arbeta bra med olika människor. De måste ha grundliga kunskaper om lagar och förordningar. De bör hålla sig uppdaterade om frekventa förändringar i monetära regler och föreskrifter, och vissa kan besöka företag som deras institutioner är intresserade av att investera i. Vissa kan också utbilda eller vara mentor för yngre finansiella rådgivare.

Ta reda på vilka finansiella rådgivare som har din rygg

Finansiella rådgivare har många namn: investeringsrådgivare, mäklare, certifierade finansiella planerare, finansiella coacher, portföljförvaltare. Det finns till och med finansiella terapeuter. Så vem gör vad – och vem kan du lita på?

Eftersom några av de vanligaste titlarna som rådgivare använder, inklusive själva termen ”finansiell rådgivare”, inte är knutna till några specifika referenser, ska du inte anta att någon som använder en officiellt klingande titel har någon specifik utbildning eller certifikat. Alla som ger investeringsrådgivning (vilket de flesta finansiella rådgivare gör) måste vara registrerade som investeringsrådgivare hos staten.

Vissa finansiella rådgivare har en förtroendeuppdrag gentemot sina kunder, vilket innebär att de är skyldiga att agera i kundens intresse snarare än i sitt eget. Arbeta alltid med en licensierad, registrerad förtroendevald – helst en som är oberoende, vilket innebär att rådgivaren betalas direkt av dig och inte genom provisioner för att sälja vissa investerings- eller försäkringsprodukter. Certifierade finansiella planerare har en förtroendeuppgift gentemot sina kunder som en del av sin certifiering.

Läs mer om alternativ för finansiella rådgivare

Finansiella rådgivare finns inte bara på rådgivningsbyrån eller banken i närheten. Det finns många sätt att få finansiell rådgivning. Vilket alternativ som är rätt för dig beror sannolikt på dina personliga preferenser, vilka tjänster du behöver och din budget.

Robotrådgivare

En robotrådgivare är en digital tjänst som erbjuder förenklad och billig investeringsförvaltning. Du svarar på frågor online, varefter datoralgoritmer bygger upp en investeringsportfölj enligt dina mål och din risktolerans.

  • Låg kostnad: Avgiften kan vara så lågt som 0,25% av det investerade beloppet. Många tjänster har inga eller låga minimikontonivåer, så du kan börja investera med en liten summa pengar.
  • Bra när: Du behöver hjälp med att investera för finansiella mål som pensionering men vill inte ha eller har inte råd med en fullständig finansiell plan.
  • Titta någon annanstans om: Du behöver en mer noggrann ekonomisk planering. Även om vissa robotrådgivare erbjuder mer avancerade tjänster för finansiell planering, utmärker sig de flesta för enkel investeringsförvaltning.

Finansiella planeringstjänster och rådgivare online

Detta är nästa steg från en robotrådgivare: en finansiell planeringstjänst online som erbjuder virtuell tillgång till mänskliga finansiella rådgivare.

En grundläggande onlinetjänst kan erbjuda samma automatiserade investeringshantering som du får från en robotrådgivare, plus möjligheten att rådgöra med ett team av finansiella rådgivare när du har frågor. Mer omfattande tjänster som Facet Weath och Personal Capital motsvarar i grova drag traditionella finansplanerare: Du matchas med en dedikerad mänsklig finansiell rådgivare som förvaltar dina investeringar och samarbetar med dig för att skapa en holistisk finansiell plan. Många finansiella rådgivare online kan matcha dig med en rådgivare som innehar en högkvalitativ stämpel, t.ex. en certifierad finansiell planerare.

Undersök den finansiella rådgivarens bakgrund

Om du väljer att arbeta med en traditionell finansiell rådgivare måste du undersöka dennes bakgrund. Kontrollera alla meriter som de påstår sig ha och kontrollera om de har haft några disciplinära problem, t.ex. bedrägeri. Det är ingen dålig idé att göra detta också om du arbetar med en finansiell rådgivare på nätet, men de flesta onlinetjänster gör det åt dig.

Vi har också en lista med 10 frågor som du bör ställa till en finansiell rådgivare – bland annat om de håller sig till en förtroendefull standard, hur deras avgiftsstruktur ser ut och hur ofta ni kommer att kommunicera.

Bestäm vilken del av din ekonomiska situation du behöver hjälp med

Innan du talar med en finansiell rådgivare bör du bestämma dig för vilka aspekter av din finansiella situation du behöver hjälp med. När du först träffar en rådgivare vill du vara förberedd att förklara dina särskilda behov av ekonomisk förvaltning.

Tänk på att finansiella rådgivare ger mer än bara investeringsrådgivning. Den bästa finansplaneraren är den som kan hjälpa dig att staka ut en kurs för alla dina finansiella behov. Detta kan omfatta investeringsrådgivning för pensionsplaner, återbetalning av skulder, förslag på försäkringar för att skydda dig själv och din eventuella familj samt bodelning.

Beroende på var du befinner dig i livet kanske du inte behöver någon omfattande finansiell planering. Personer vars ekonomiska liv är relativt okomplicerat, t.ex. unga människor utan egen familj eller stora skulder, kanske bara behöver hjälp med pensionsplanering.

Personer med komplexa ekonomiska behov kan däremot behöva extra hjälp. De kanske vill inrätta fonder för att finansiera högre utbildning eller fonder för sina barn, navigera i aggressiva skuldsituationer eller lösa svåra skatteproblem. Alla typer av finansiella rådgivare erbjuder inte samma utbud av tjänster, så bestäm vilka tjänster du behöver och låt detta styra ditt sökande.

Lär dig mer om de olika typerna av finansiella rådgivare

Det finns ingen federal lag som reglerar vem som får kalla sig finansiell rådgivare eller ge finansiell rådgivning. Även om många människor kallar sig för finansiella rådgivare är det inte alla som har ditt bästa intresse som prioritet. Därför måste du noggrant utvärdera potentiella finansiella rådgivare och se till att de är bra för dig och din ekonomiska situation.

En del av att lära sig om de olika typerna av rådgivare är att förstå förtroendeuppdrag. Vissa, men inte alla, finansiella rådgivare är bundna av förtroendeuppdrag, vilket innebär att de är juridiskt skyldiga att arbeta i ditt bästa ekonomiska intresse. Andra personer som kallar sig rådgivare är endast skyldiga att följa en lämplighetsstandard, vilket innebär att de endast är skyldiga att föreslå produkter som är lämpliga för dig – detta kan innebära att de är dyrare för dig och ger rådgivarna en högre provision.

Oavsett vilken typ av rådgivare du väljer bör du se till att du vet hur de tjänar pengar. Detta hjälper dig att avgöra om rådgivarnas rekommendationer faktiskt är bättre för dig – eller för deras plånböcker.

Finansiella rådgivare som får provision

Vissa finansiella rådgivare tjänar pengar genom försäljningsprovisioner från tredje part. Bland de finansiella rådgivare som tjänar försäljningsprovisioner kan vissa marknadsföra sig som ”gratis” finansiella rådgivare som inte tar ut några avgifter för finansiella råd. Andra kan ta ut avgifter, vilket innebär att de endast får en del av sin inkomst från provisioner från tredje part.

Hur som helst får finansiella rådgivare som tjänar försäljningsprovisioner från tredje part en del av eller hela sin inkomst från att sälja finansiella produkter till dig. Om du väljer att arbeta med en finansiell rådgivare som tjänar försäljningsprovisioner måste du vara extra försiktig.

Rådgivare som endast tar ut provision är inte förtroendevalda. De arbetar som säljare för investerings- och försäkringsmäklare och är endast skyldiga att följa lämplighetsnormerna. Vissa avgiftsbaserade finansiella rådgivare är däremot förtroendevalda, men det är viktigt att avgöra om de alltid agerar som förtroendevalda eller om de ”pausar” förtroendeuppdraget när de diskuterar vissa typer av produkter, som exempelvis försäkringar.

Kom ihåg att provisioner inte behöver vara något dåligt. De är inte ens nödvändigtvis röda flaggor.

Vissa finansiella produkter säljs huvudsakligen enligt en provisionsmodell. Ta livförsäkringar: En avgiftsbaserad finansiell planerare som får ersättning för att hjälpa dig att köpa en livförsäkring kan fortfarande ha ditt i åtanke när han eller hon ger råd om andra finansiella produkter.

Att köpa finansiella produkter via provisionsbaserade finansiella rådgivare kan vara en bekvämlighetsfråga, särskilt om någon får provision oavsett var du köper produkten. Det viktiga är att förstå skillnaden på de olika uppläggen. Om du arbetar med en avgiftsbaserad finansiell rådgivare ska du förstå när de agerar som förtroendevalda och när de inte gör det, särskilt när de hjälper dig att köpa finansiella produkter.

Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.