Bästa sparkontot med hög ränta
Bästa sparkontot med hög ränta

Ett sparkonto med hög avkastning är ett sparkonto som erbjuder en räntenivå som är flera gånger högre än det nationella genomsnittet. De bästa sparkontona med hög avkastning kan oftast hittas bland de bästa sparkontona på nätet.

Vad är ett sparkonto med hög avkastning?

Sparkonton med hög avkastning ger vanligtvis en mycket högre årlig procentuell avkastning än traditionella sparkonton, vilket erbjuder spararna möjligheten att tjäna mer på deras besparingar samtidigt som de kan njuta av säkerheten hos ett federalt, försäkrat konto.

Vissa banker erbjuder introduktionsräntor på högräntesparkonton som bara är tillgängliga under en begränsad tid. Dessa konton kan dock vara svåra att hitta i den nuvarande lågräntemiljön som råder. De flesta sparkonton med hög avkastning har en rörlig, årlig avkastning vilket innebär att avkastningen kan variera. Konsumenter som vill ha en fast avkastning bör överväga att skaffa ett depåbevis. Ett “no-penalty CD”-certifikat kan vara ett bra alternativ för dem som vill ha både en fast, årlig avkastning och fri tillgång till sina pengar utan att drabbas av någon typ av straffavgift.

Hur fungerar sparkonton med hög avkastning?

Sparkonton med hög avkastning hjälper dig att tjäna en högre avkastning än ett traditionellt sparkonto. Den nationella genomsnittliga årliga procentuella avkastningen för ett sparkonto är 0,07 %, men detta är endast genomsnittet. Det finns sparkonton som till och med har en lägre avkastning än detta och vissa av dessa erbjuds av flera av världens storbanker.

Så fort du sätter in pengar på ett högräntesparkonto så börjar du tjäna ränta. Därefter börjar ränta-på-ränta-effekten vilket betyder att den ränta du börjat få, får ytterligare ränta. Räntan krediteras vanligtvis månadsvis eller kvartalsvis. Detta kallas räntesammansättning och det är på detta sätt som dina pengar verkligen börjar växa med tiden.

Avkastningen på högräntesparkonton är vanligtvis rörlig vilket betyder att banker fritt kan både höja och sänka räntan när de vill. Räntorna har varit nedåtgående fram till början av 2022 då vissa banker återigen började höja de årliga räntorna.

En guide till att välja ett högräntesparkonto

Det spelar ingen roll om du tillhör arbetarklassen eller om du är förmögen, alla behöver en nödfond. Det finns inget bättre alternativ att förvara dessa undanstoppade pengar än på ett högräntesparkonto.

Högräntesparkonton används till nödfonder och för att spara till framtida händelser. De betalar en avkastning som är högre än genomsnittet vilket tillåter spararna att nå sina finansiella mål på en kortare tid. CD-konton är inlåningskonton som tenderar att ge högre avkastning än traditionella sparkonton och penningmarknadskonton.

Det genomsnittliga sparkontot betalar 0,07 % i årlig avkastning. Många av landets storbanker betalar mindre än det.

Vissa onlinebanker har bättre erbjudanden än traditionella banker, med avkastningar som är upp till sju gånger högre än det nationella genomsnittet.

Relevanta begrepp som du bör känna till

  • APY: Annual percentage yield (årlig procentuell avkastning) är den verkliga avkastningen som du får på ett sparkonto eller annan insättningsprodukt. Den tar hänsyn till räntenivån och den sammansatta räntan och är det bästa sättet att jämföra avkastningen på sparande på ett jämförbart sätt.
  • Sammansatt ränta: Enkelt förklarat innebär detta att du tjänar ränta på din ränta. Istället för att endast tjäna ränta på den summa du har satt in så kommer du tjäna ränta på den summan men också på den tidigare räntan du tjänat på din insatta summa, vilket tillåter dig att få dina totala besparingar att växa snabbare.
  • Månadsavgift/underhållsavgift: Detta är en månadsavgift som tas ut av din bank, vanligtvis för att ett visst saldo underskrids på kontot.

Hur du hittar ett högräntesparkonto

De bästa högräntesparkontona är vanligtvis de som erbjuder de högsta räntenivåerna och som utöver detta möter diverse kundbehov. Förutom den årliga procentuella avkastningen du kommer att tjäna, presenteras här några faktorer som är bra att känna till när du ska välja ett högräntesparkonto:

  • Avgifter. Att betala avgifter för banktjänster kan nollställa dina ränteintäkter på dina besparingar. Leta upp banker som inte har månatliga underhållsavgifter eller andra avgifter för gemensamma funktioner och tjänster.
  • Otydligheter i bankkontraktet. Vissa banker kräver att du ska uppfylla specifika månatliga krav för att få ränta eller uppnå en högre räntenivå. Fastställ om du kan möta dessa kriterier eller miniminivåer innan du öppnar ett sparkonto.
  • Bekvämlighet. De bästa räntenivåerna finns vanligtvis hos onlinebanker. Undersök också att din bank erbjuder bekväma sätt att sätta in och få tillgång till dina pengar när du behöver dem.
  • Kundservice. Kundservice varierar från bank till bank. De bästa bankerna erbjuder flera tillvägagångssätt för att få kundsupport. Supportalternativen kan omfatta säkra meddelanden, chatt, telefon och e-post.