Så här skapar du din hushållsbudget
Så här skapar du din hushållsbudget

Hur man budgeterar påverkar din ekonomi. Det ska vara en planering för varje krona du har. Det är såklart ingen typ av magi men det representerar mer en ekonomisk frihet och ett liv med mindre stress. Så här budgeterar du och hanterar dina pengar.

Hur man budgeterar pengar

Räkna ut vad din månadsinkomst är, välj en budgeteringsmetod samt övervaka dina framsteg.

Prova 50/30/20-regeln som är en enkel budgetram

  • Tillåt upp till 50% av din inkomst för behov.
  • Lämna 30% av din inkomst till nöjen.
  • Avsätt resterande 20% av din inkomst till sparande och återbetalning av skulder.
  • Håll koll på dina utgifter genom att regelbundet kontrollera dina utgifter.

Förstå budgeteringsprocessen

Det du behöver göra är att räkna ut din inkomst efter skatt. Har du automatiskt avdrag för sparande och försäkringar? Lägg till dem igen för att ge dig en sann bild av dina besparingar och utgifter. Skulle du ha andra typer av inkomstkällor? Du kanske har några sidoprojekt, subtrahera allt som minskar det såsom skatter och företagskostnader.

Välj en plan när du budgeterar:

Varje budget måste täcka alla dina behov. Ett par nöjen och, viktigaste av allt, besparingar för nödsituationer samt för framtiden såklart.

Spåra dina framsteg när du budgeterar

Registrera dina utgifter eller använd dig av något onlinebudget- och sparverktyg.

Automatisera dina besparingar

Tänk på att försöka automatisera så mycket som möjligt. Det leder till att pengarna du avsatt för ett specifikt ändamål kommer dit med minimal ansträngning. Var inte heller rädd att be om hjälp om du skulle känna dig osäker. Det finns supportgrupper på nätet där du kan få tips på vägen så att du budgeterar inom dina ramar.

Öva på budgethantering

Dina inkomster, utgifter samt prioriteringar kommer att förändras över tiden. Du budgeterar aktivt genom att se över den hyfsat regelbundet.

Prova en enkel budgeteringsplan när du budgeterar

Vi rekommenderar den populära 50/30/20-planen för att maximera dina pengar. Därför i den spenderar du ca 50% av din nettolön på nödvändigheter. Inte mer än 30% på nöjen samt minst 20% ska gå till sparande och återbetalning av skulder.

Vi gillar enkelheten i denna plan. På lång sikt kommer någon som följer dessa riktlinjer om hantering av skulder, nöjen och besparingar kunna gå bekvämt i pension.

När man budgeterar är det lättare för dig att planera, spara och kontrollera dina utgifter. När du kommer igång med din budgetering kommer du kunna se om dina utgifter överstiger dina inkomster. I så fall behöver du identifiera vilka utgifter som behöver minskas. När du väl är uppmärksam och har kontroll över dina inkomster och utgifter kommer du kunna fatta mer välgrundade beslut som hjälper dig att nå dina ekonomiska mål.

Har du dessutom problem med att hålla dina utgifter under kontroll kan en budget vara en grym lösning för dig. Att följa en budget kan hjälpa dig att frigöra pengar till de saker som verkligen betyder något för dig.

Budgetering kan också hjälpa dig att undvika skulder och förbättra din kredit. När du håller dig till en budget slipper du spendera mer än vad du faktiskt tjänar. Du kan också undvika eller minska din kreditkortsskuld. Om du till exempel har ett studielån för att täcka kostnaderna för högskola eller annan yrkesutbildning kommer en budget att hjälpa dig att få ut det mesta av pengarna du lånat. Den kan även hjälpa dig avgöra hur lång tid det skulle ta att betala av dina skulder. Om du nu väljer att ta ett lån, är det superviktigt att betala varje månad i tid. Det ger dig en positiv inverkan på din kreditvärdighet och generellt på din ekonomiska framtid.

» Läs mer: Om konsten att skapa en effektiv budget!

Hur balanserar jag jobb och skola?

För en hel del studenter är det nödvändigt att arbeta medan man studerar. För andra kan det vara ett sätt att bygga på sitt CV eller helt enkelt ha mer pengar för nöjen. Men oavsett anledning är det viktigt att känna till för- och nackdelarna med att arbeta samtidigt som du studerar.

Om du nu skulle ha ett jobb, försök räkna ut hur många timmar du har möjlighet att jobba samtidigt som du ska hinna med studerandet. Vill du tjäna lite mer pengar samt minska ditt behov av studielån ska du överväga få in fler arbetstimmar i veckan. Att gå efter ett schema med begränsad fritid kan vara ett bra sätt att förbereda sig för framtiden. Men kom ihåg att det kan betyda att du hinner gå på färre lektioner för att tillgodose ditt arbetsschema. Tänk på att detta kan försena din examen och skjuta upp din förmåga att tjäna en högre inkomst.

Du skulle också kunna välja att arbeta färre timmar och maximera nyttan av dina studielån genom att ta en tyngre klassbörda istället för minimikraven. Genom att ta extraklasser har du möjlighet att ta examen tidigare eller alternativt ta lektioner under sommaren för att lättare balansera skolan med arbetet under läsåret för att hålla dig på rätt spår och ta examen i tid. Tänk på att ju längre tid det tar för dig att genomföra studierna desto mer kommer du behöva betala.

Vad borde jag kunna om budgetering när jag är klar med skolan?

Dina utgifter kommer ändras när du lämnar skolan. Vilket betyder att du kommer behöva uppdatera din budget så att den inkluderar dina nya inkomster och levnadskostnader. Att lämna skolan kan vara en spännande tid och stressigt. Men sluta inte hålla koll på din budget och din ekonomi rent generellt.

När du går igenom förändringar i ditt liv behöver du ständigt omvärdera dina inkomster, utgifter och dina mål. Du kanske kommer vilja köpa en bil, gifta dig, skaffa barn, fortsätta din utbildning eller starta ett eget företag. Självklart beroende på vilken väg du väljer att ta kommer det påverka din budget på olika sätt. Se din budget som ett levande dokument. Det är du som har makten att revidera den när som helst för att hålla koll din ekonomi och nå dina mål.

Statisk vs. Flexibla budgetar

Det finns egentligen två huvudtyper av budgetar, statisk budget och flexibel budget. En statisk budget förblir oförändrad under hela budgetens löptid och oavsett förändringar som skulle ske under budgetperioden förblir alla konton och siffror som du ursprungligen beräknat desamma.

En flexibel budget har ett relations värde till vissa variabler. De kronor som anges på en flexibel budget ändras baserat på försäljningsnivåer, produktionsnivåer eller andra externa ekonomiska faktorer.

Båda typer av budgetar är användbara för förvaltningen. En statisk budget utvärderar effektiviteten av den ursprungliga budgeteringsprocessen medans en flexibel budget ger dig djupare insikt i affärsverksamheten.

Behovet av att budgetera

Att ha koll på dina inkomster och utgifter gör att du kan se till att dina hårt intjänade pengar används för sitt högsta och bästa syfte. För dem som har en inkomst som täcker alla räkningar och får pengar över kan en budget hjälpa till att maximera besparingar och investeringar.

Om dina månatliga utgifter överstiger dina inkomster bör din budget fokusera på att identifiera alla utgifter som inträffar under varje månad. Se var man kan minska eller helt enkelt få bort helt och hållet.

Hur mycket vill du låna?
Ränteexempel: 100 000 kr med 5 års löptid, rörlig årsränta 7,9% blir eff. ränta 8,19%, totalt belopp 121 372 kr och månadskostnaden 2 023 kr.
Återbetalningstid min 1 - max 15 år. Effektiv ränta min 2,99% - max 89,00%.