Yrityslainat ovat usein huippukalliita ja niiden sääntely olematonta kuluttajaluottoihin verrattuna. Tätä nykyä erityisesti monen pienyrittäjän on vaikea saada edullista lainaa yritykselleen.

Lainaraha on elinehto, kun yrittäjä haluaa kasvattaa liiketoimintaansa. Periaatteessa lainarahaa on saatavilla kaikenkokoisille yrityksille, mutta pienet yritykset ovat väistämättäkin lainamarkkinoiden altavastaajia.

Kulutusluottoihin erikoistuneet rahoitusyhtiöt ovat huomanneet yrittäjien rahoitustarpeen ja alkaneet tarjota lainaa yrityksille – joskus jopa tähtitieteellisillä kuluilla. Yrittäjien kannattaa kuitenkin välttää yrityksille räätälöityjä pikaluottoja, sillä kalliille yrityslainalle voi löytää myös edullisemman vaihtoehdon.

Selvitys: vakuusvaatimukset ja rahan hinta isoimmat esteet hakea yrityslainaa

Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa kartoittavan pk-barometrin mukaan lähes joka kymmenes yritys on jättänyt hakematta ulkoista rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Jopa 36 prosenttia näistä yrityksistä nimesi kireät vakuusvaatimukset merkittävimmäksi syyksi olla hakematta lainaa. Toisin sanoen yli kolmannes rahoitusta vaille jääneistä yrityksistä ei voinut tai halunnut ottaa takausta tai asettaa yrityksensä omaisuutta yrityslainan pantiksi.

Vakuusvaatimusten jälkeen yleisin syy olla hakematta rahoitusta yritykselle on lainarahan korkea hinta, joka selittää joka kymmenennen pk-barometristä ilmenevän tapauksen. Merkittävä osa yrittäjistä vaikuttaa olevan siis sitä mieltä, että yrityslainasta maksettava hinta tai rahoituksen hankkimiseen liittyä riski on liian korkea suhteessa siihen hyötyyn, joka rahoituksesta on liiketoiminnalle saatavissa.

Yrittäjien kokemuksia kiristyneistä vakuusvaatimuksista ja kalliista yrityslainoista selittänee ainakin osin se, että pankkitoiminnan sääntely on kiristynyt samalla kun yritysten luottokelpoisuus on heikentynyt. Riskiä hallitakseen rahoittajan on joko vaadittava lainalle vakuus tai nostettava sen kuluja. Samalla yrityslainoille on kuitenkin sekä kysyntää että markkinaa: edelliseen barometriin verrattuna ulkoisen rahoituksen käyttö on noussut aavistuksen, mutta silti vain alle puolella pk-yrityksistä on lainaa pankista tai muusta rahoitusta tarjoavasta yhtiöstä.

Yhtälö on johtanut tilanteeseen, jossa etenkin pienyrittäjän on vaikea saada edullista yrityslainaa liiketoimintansa kehittämiseen. Kulutus- ja muita luottoja tarjoavat rahoitusyhtiöt ovatkin huomanneet markkinaraon ja muokanneet kuluttajille suunniteltuja lainatuotteitaan yrityksille räätälöidyiksi versioiksi.

Rahoitusyhtiön yrityslaina on nopeasti saatavilla – kulut usein ikävä yllätys

Erilaiset rahoitusalalla toimivat yhtiöt markkinoivat yrityslainojaan nopeudella ja pienillä koroilla. Katetta lupauksille nopeasta rahoitusratkaisusta useimmiten löytyy, sillä parhaimmillaan yritys voi saada lainarahat tililleen jopa saman päivän aikana. Yrityslainan pientä korkoa tai jopa korottomuutta tähdentävissä mainoksissa on sen sijaan pahimmillaan samaa villin lännen tunnelmaa kuin takavuosien pikavippimarkkinoinnissa.

Ilmaista lounasta ei valitettavasti ole tarjolla yrityslainoissakaan. Osa toimijoista houkuttelee asiakkaita korottomalla luotolla, mutta todellisuudessa korkokulut leivotaan muihin lainaan liittyviin maksuihin, kuten välityspalkkioon, tilinhoitopalkkioon tai kuukausimaksuun. Tällöin sivukulut tietävät helposti kymmenien tai jopa sadankin prosentin todellista vuosikorkoa.

Joskus taas näennäisen edullisen yrityslainan takaisinmaksuaika on vain kuukauden tai pari, jolloin lainan kokonaiskulut vastaavat esimerkiksi kymmentä prosenttia lainapääomasta. Todellinen vuosikorko nousee pilviin myös näissä tapauksissa.

Valitettava piirre monissa yrityslainoissa on lisäksi se, että niiden vertailu on todella vaikeaa, sillä lainan kulurakennetta ei välttämättä avata etukäteen juuri mitenkään. Kattavan vertailun tekeminen edellyttää toisin sanoen hakemuksen lähettämistä monelle eri rahoitusyhtiölle.

Pikaluottoyrityksen kalliille yrityslainalle on vaihtoehtoja

Monen yrittäjän ahdingosta kertoo se, että pikaluottoyritykset ovat lisänneet eniten suosiotaan pk-yritysten rahoituslähteenä, vaikka niiden osuus jääkin yhä pieneksi. Vaihtoehdot rahoituksen saamiselle kannattaa kuitenkin kartoittaa huolellisesti ennen korkeakuluisiin yrityslainoihin turvautumista.

Lainaneuvottelut kannattaa luonnollisesti aloittaa omasta pankista, joka saattaa myöntää joustoa tilapäisissä rahoitusvaikeuksissa olevalle yritykselle. Kivijalkapankit voivat myöntää rahoitusyhtiöitä halvempaa lainaa ison kokonsa ja vahvan rahoitusasemansa turvin.

Oman pankin kanssa voi myös neuvotella erityisjärjestelyistä. Pienyrittäjä voi esimerkiksi nostaa omiin nimiinsä kulutusluoton ja asettaa sen vakuudeksi pienikorkoiselle kivijalkapankin yrityslainalle. Pankista tai muulta ulkoiselta rahoittajalta voi myös kysyä, voiko laskutussaatavia eli tulevaa kassavirtaa käyttää yrityslainan vakuutena.

Toisaalta myös osa rahoitusyhtiöiden lainatuotteista sopii lyhytaikaiseen lainatarpeeseen toisia paremmin. Tällaisia ovat niin kutsutut limiitti- tai joustolainat, jotka ovat eräänlaisia yritysten luottokortteja: yritys voi nostaa ja maksaa lainaansa pois sille myönnetyn luottorajan puitteissa. Kuluttajille suunnattu joustoluotto muistuttaa kyseisiä lainatuotteita. Yritys voi hyödyntää luottoa vaihtelevien tarpeidensa mukaan, mikä tuo liikkumavaraa yrityksen arkeen myös taloudellisesti vaikeina aikoina.