Annuiteettilainalaskuri – laske lainan kustannukset

Annuiteettilainalaskurin avulla näet, miten lyhennyksen ja koron osuus muodostuu jokaiselle kuukaudelle. Vaikka kuukausierä pysyisi muuttumattomana erästä toiseen, muuttuu lyhennyksen ja koron osuus maksujen myötä. Myös koron osuus voi muuttua, jos korkotaso nousee tai laskee.

Lainalaskuri

+
vuotta +
% +
?Esimerkiksi palvelumaksut ja tilinhoitomaksut
?Esimerkiksi avausmaksu tai sopimusmaksu
0
60 kuukautta
0
0.00
0
0 %
Näytä lyhennyssuunnitelma

Etsi sinulle sopivin laina

Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.

Annuiteettilaina on yksi suosituimmista lainatuotteista, joita eri pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat. Etenkin asuntolainat ovat tyypillisesti Suomessa annuiteettilainoja. Lainan suosiota selittävät aikaisemmin miinuksella olleet viitekorot ja lainan ennakoitavuus.

Annuiteettilainassa takaisinmaksuerät pysyvät samoina kuukaudesta toiseen, jos korkomuutoksia ei ilmene. Muuttuvassa annuiteettilainassa koron nousu esimerkiksi nostaa kuukausittaista maksuerää ja vastaavasti laskee korkojen laskiessa. Korkomuutokset eivät kuitenkaan vaikuta laina-aikaan.

Annuiteettilaskuri auttaa ymmärtämään, miten kuukausittainen maksuerä todella lyhentää lainaa. Aluksi koron osuus lyhennyksestä on suhteellisen suuri, mutta pienenee, mitä enemmän lainaa lyhennetään. Vastaavasti pääoman osuus kuukausierästä on aluksi pieni, mutta kasvaa loppua kohden.

Mikä on annuiteettilaina?

Annuiteettilainan kuukausittainen maksu koostuu kahdesta osasta: lainan korosta sekä pääoman lyhennyksestä, jotka lähtötilanteessa ovat yhtä suuria. Kuukausittainen maksu voi kuitenkin muuttua, jos korko muuttuu. Koron laskiessa kuukausierä pienenenee ja koron noustessa kasvaa. Jos korkotaso ei muutu, pysyy lainanlyhennys samana. Annuiteettilainassa pääoman lyhennys on aluksia pieni, mutta kasvaa lainan lyhentyessä ja korko-osuuden pienentyessä.

Vaikka koron muutokset vaikuttavat lyhennyserän suuruuteen, ei se muuta laina-aikaa millään tavalla. Tämä onkin yksi annuiteettilainan eduista, sillä lainanottaja tietää tarkasti, milloin laina on maksettu. Lainanottajan on kuitenkin syytä varautua lainaerän muutoksiin. Korkojen nousu voi tuoda tuntuvan lisän annuiteettilainan kuukausierään.

Annuiteettilainalaskurin hyödyt

Top5Creditsin ilmaisen annuiteettilainalaskurin avulla pystyt laskemaan lainan todelliset kustannukset. Useimmissa lainoissa on ilmoitettu vain nimelliskorko, joka ei ota huomioon lainan muita kustannuksia, kuten avausmaksua tai tilihoitolukuja. Annuiteettilainalaskurimme avulla voit laskea esimerkiksi lainan todellisen vuosikoron, joka antaa realistisen kuvan lainan hinnasta. Todellinen vuosikorko on hyvä lähtökohta lainojen vertailuun.

Annuiteettilainojen edut ja haitat

Annuiteettilainalla on useita etuja verrattuna muihin lainatyyppeihin, mutta myös haitat on hyvä tiedostaa ennen lainan ottamista.

Edut:

  • Laina-aika tiedossa. Annuiteettilainan suurin etu on se, että tiedät tasan tarkkaan, milloin laina on maksettu takaisin. Etenkin isoissa lainoissa, kuten asuntolainoissa, tieto auttaa suunnittelemaan taloutta ja tulevaisuutta.
  • Matala viitekorko: Ennen viimeaikaista kehitystä annuiteettilainojen korot olivat miinuksella, mikä on tarkoittanut, että lainan korko on muodostunut lähes yksinomaan pankin marginaalista.

Haittapuolet:

  • Korkojen nousu. Annuiteettilainojen korko voi nousta, kuten nyt inflaation myötä on käynyt, ja sillä on vaikutusta maksuerän määrään. Lyhennyksen määrä voi nousta tuntuvasti, mihin lainanottajan on syytä varautua. Vastaavasti korkojen laskiessa myös lyhennyserä vähenee.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että annuiteettilaina on hyvä vaihtoehto, jos haluaa tietää tarkan laina-ajan etukäteen ja talous kestää mahdollisen korkojen nousun, mikä tarkoittaa suurempaa lyhennyserää.

Muuttuva annuiteetti ja kiinteä tasaerä

Annuiteettilaina sekoitetaan usein kiinteään tasaerälainaan, mutta kuten edellä on käynyt selväksi, annuiteettilainan lyhennysmäärä voi muuttua, jos korko muuttuu. Kiinteässä tasaerälainassa maksuerän suuruus on kuukaudesta toiseen sama ja mahdolliset koron muutokset näkyvät laina-ajan pidentymisenä. Eli siinä missä vaihtuvassa annuiteettilainassa takaisinmaksuaika on tarkkaan tiedossa, ei kiinteässä tasaerässä voida sanoa tarkkaa laina-aikaa, koska siihen vaikuttavat korkojen nousut ja laskut.

Annuiteettilainan ylimääräinen lyhennys – miten käy loppulainan?

Annuiteettilainan ylimääräinen lyhennys tarkoittaa, että lainanottaja maksaa takaisin enemmän kuin kuukausittaisen minimilyhennyksen määrän. Tämä ylimääräinen maksu vähentää lainan pääomaa ja pienentää kokonaiskustannuksia.

Annuiteettilainan ylimääräisen lyhennyksen vaikutukset voivat olla merkittäviä. Jos lainanottaja lyhentää lainaa ylimääräisellä summalla, lainan takaisinmaksuaika lyhenee ja korkokustannukset pienenevät. Esimerkiksi, jos asuntolainan takaisinmaksuaikaa lyhennetään 20 vuodesta 15 vuoteen ylimääräisellä maksulla, lainanottaja säästää huomattavan määrän korkokustannuksia ja maksaa takaisin lainan nopeammin.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että annuiteettilainassa ylimääräinen lyhennys voi johtaa maksu- tai korkosakkoihin, jos sopimusehtoja ei noudateta. Lainanantajan kanssa on hyvä neuvotella ennen ylimääräisen maksun tekemistä, jotta voidaan varmistaa, että ylimääräinenmaksu on mahdollinen ja että se hyödyttää lainanottajaa kokonaiskustannusten kannalta.

Vinkkejä annuiteettilainojen ottamiseen

Ennen kuin otat annuiteettilainaa, on hyvä ymmärtää, mitä muita lainavaihtoehtoja on tarjolla ja vertailla, mikä olisi edullisin vaihtoehto. Vertaile, mikä olisi, taloudellisen tilanteesi huomioon ottaen, paras mahdollinen lainatyyppi.

Miten valita oikea laina-aika ja korko?

  • Laina-aika: Annuiteettilainoissa laina-aika on tarkkaan tiedossa. Maksat aluksi suhteessa enemmän korkoa kuin lyhennät lainaa, mutta ajan mittaan tämä kääntyy toisin päin. Yleisesti voidaan sanoa, että lyhyemmät laina-ajat tarkoittavat suurempia kuukausittaisia maksuja, mutta vähemmän korkokustannuksia. Pidemmät laina-ajat taas tarkoittavat pienempiä kuukausittaisia maksuja, mutta suurempia korkokustannuksia. Siksi on hyvä miettiä omaa taloudellista tilannetta ja valita laina-aika, joka sopii talousarvioosi.
  • Korko: Annuiteettilainojen korko voi olla joko kiinteä (tasaerälaina) tai vaihteleva. Kiinteä korko on vakio koko laina-ajan, kun taas vaihtuva korko muuttuu markkinakorkojen mukaan. Kiinteä korko on ennustettavampi, kun taas vaihtuva korko voi olla edullisempi, jos markkinakorot laskevat. Harkitse kumpi sopii paremmin omaan tilanteeseesi.

Lainanantajaa valittaessa huomioon otettavat tekijät

  • Korko: on tärkeää vertailla eri lainanantajien tarjoamia korkoja ja valita edullisin vaihtoehto.
  • Maksuehdot: selvitä, miten kuukausittaiset maksut muodostuvat ja mitä ehtoja lainalle on.
  • Lainan takaisinmaksu: miten ja milloin laina maksetaan takaisin.
  • Lainanantajan maine: valitse luotettava lainanantaja, jolla on hyvä maine ja joka noudattaa vastuullista lainanantotapaa.

Ennen lainan ottamista on pitää hyvä tehdä realistinen talousarvio ja varmistaa, että maksut voidaan suorittaa ajallaan. Annuiteettilainan ottamisessa on tärkeää olla huolellinen ja harkitsevainen, jotta voidaan varmistua, että lainan takaisinmaksu sujuu suunnitellusti ja taloudellinen tilanne pysyy hallinnassa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on annuiteettilaina?

Annuiteettilaina on laina, jossa tiedät tarkan laina-ajan. Kuukausierä koostuu pääomalyhennyksestä ja korko-osuudesta. Aluksi maksat suhteessa enemmän korkoa kuin lyhennät pääomaa, mutta tämä muuttuu lainaa maksettaessa. Lainan kuukausierä voi muuttua, jos korkotaso muuttuu, mihin lainanottajan on syytä varautua, etenkin jos korot nousevat. Tarkemmat tiedot annuiteettilainasta voit lukea täältä.

Mitä annuiteettilainalaskurilla voi laskea?

Annuiteettilainalaskurin avulla näet, miten lainan lyhennys ja korko-osuus vaihtuvat jokaiselle maksuerälle. Lisäksi voit laskea muita lainan kustannuksia, kuten kokonaishinnan ja todellisen vuosikoron.