Lainasanasto

Pankki- ja rahoitusalalla on käytössä välillä vaikeita termejä, jotka on kuitenkin hyvä ymmärtää. Selostamme lainasanastossamme mitä kukin sana ja termi tarkoittaa käytännössä.

Annuiteettilaina +

Annuiteettilaina on laina, jossa kuukausierän määrä voi vaihdella korkotason muuttuessa, mutta laina-aika pysyy tästä huolimatta samana. Annuiteettilaina on erittäin suosittu lainamuoto ja sitä käytetään moniin tarkoituksiin, kuten asunnon hankintaan, yritystoiminnan rahoittamiseen tai yllättävien menojen kattamiseen.

Lue lisää..

Ansiotulot +

Ansiotuloilla tarkoitetaan palkkaa ja siihen rinnastettavia verotettavia tuloja, kuten eläke, sosiaalietuudet, tuet ja muut päivärahat. Suomessa ansiotuloihin käytetään progressiivista verotusta, mikä tarkoittaa, että mitä enemmän tienaat, sitä enemmän maksat veroja.

Lue lisää..

ASP-tili ja ASP-Laina +

ASP-tili ja ASP-laina ovat osa asuntosäästöjärjestelmä, jonka avulla valtio tukee nuoria ensiasunnon hankinnassa. ASP-tilin voivat avata kaikki 15-44-vuotiaat henkilöt, jotka eivät ole aiemmin omistaneet asuntoa. Kun ASP-tilille on onnistunut säästämään vähintään 10 % ostettavan asunnon hinnasta, voi pankki myöntää ASP-lainan, jonka takaajana toimii valtio. ASP-lainassa on alhaisempi korko kuin tavallisissa ensiasuntolainoissa.

Lue lisää..

Autovakuutus +

Autovakuutus eli kasko on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa omalle autolle sattuneet vahingot. Autovakuutuksen tarkoitus on täydentää pakollista liikennevakuutusta, joka korvaa toisen omaisuuteen ja henkilöihin kohdistuvat vahingot.

Lue lisää..

Bruttopalkka ja nettopalkka +

Bruttopalkka tarkoittaa palkkasummaa, josta ei ole vielä vähennetty veroja eikä muita kuluja. Nettopalkka taas tarkoittaa summaa, joka palkkapäivänä kilahtaa tilillesi ja josta on jo vähennetty tarvittavat ennakonpidätykset.

Lue lisää..

Budjetti +

Budjetointi on käytännöllinen keino pitää kirjaa tuloista ja menoista. Budjetti auttaa hahmottamaan, mihin rahaa kuluu ja mistä voisi mahdollisesti säästää. Budjetin avulla voit päästä helpommin tavoitteisiisi.

Lue lisää..

Debit-kortti +

Debit tarkoittaa pankkikorttia, jolla voit maksaa ostoksia ja nostaa rahaa automaatista. Debit-kortilla maksettaessa veloitukset tehdään pankkitililtäsi. Toisin kuin credit- eli luottokortissa, debit-kortissa ei ole luotto-ominaisuutta, ellei kyse ole yhdistelmäkortista. Debit-kortilla maksat lähimaksulla 50 € asti ja tätä suuremmat pin-tunnuksen avulla. Verkko-ostokset hoituvat antamalla kortin numerosarjan ja turvakoodin.

Lue lisää..

Deflaatio +

Deflaatio on inflaation vastakohta ja tarkoittaa rahan arvon nousua. Deflaatio on melko harvinainen ilmiö nykypäivänä ja sitä esiintyykin yleensä silloin, kun talous on pysähtynyt. Toisin sanoen deflaatiota esiintyy useimmiten laman aikana.

Lue lisää..

E-lasku +

E-laskulla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa laskua. Lasku tulee henkilön verkkopankkiin.

Lue lisää..

Efektiivinen korko +

Efektiivistä korkoa eli toisin sanoen sisäistä korkoa käytetään useimmiten kassatapahtumien analysointiin. Kyseinen korko ottaa huomioon kaikki lainan kulut saman tavoin, kuin todellinen vuosikorko, mutta on hieman erilainen.

Lue lisää..

Eräpäivä +

Eräpäivä on laskun viimeinen maksupäivä. Maksu on tehtävä viimeistään eräpäivänä, mutta rahan ei tarvitse olla velkojan tilillä saman päivän aikana. Tämä johtuu siitä, että pankkien välisissä siirroissa saattaa mennä muutama päivä.

Lue lisää..

Euribor-korko +

Euribor sana tulee sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euriborilla tarkoitetaan euroalueella olevaa rahamarkkinoiden viitekorkoa. Euribor on kaikkein yleisin viitekorko euroalueella ja Euriborilla tarkoitetaan käytännössä sitä, millä hinnalla pankit suostuvat lainaamaan rahaa toisilleen.

Lue lisää..

GDPR +

GDPR eli toisin sanoen General Data Protection Regulation on henkilötietojen käsittelyä säätelevä laki. Lakia alettiin soveltaa vuonna 2018 EU-maissa. Asetuksen tavoitteena on antaa parempi suoja henkilötiedoillesi ja useampia keinoja hallita sinun tietojesi käsittelyä.

Lue lisää..

Helikopteriraha +

Helikopterirahalla tarkoitetaan usein tulonsiirtoa keskuspankeilta kansalaisille. Tavoitteena on elvyttää taloutta jakamalla uutta keskuspankin painamaa rahaa suoraan kansalle.

Lue lisää..

Inflaatio +

Inflaatio tarkoittaa rahan ostovoiman heikkenemistä eli toisin sanoen yleistä hintojen nousua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samalla rahalla ei saa enää ostettua yhtä paljon tuotteita ja palveluita kuin aikaisemmin eli rahan arvo laskee.

Lue lisää..

Jäännösvero +

Jäännösvero eli mätkyt tulee maksettavaksi silloin, kun vuoden aikana on maksettu liian vähän veroja. Puuttuva verojen osuus pitää tällöin maksaa jäännösveroina eli mätkyinä.

Lue lisää..

Järjestelypalkkio eli lainan avausmaksu +

Nostopalkkio eli toisin sanoen järjestelypalkkio tarkoittaa maksua, joka maksetaan lainan käyttöönottamisen yhteydessä. Nostopalkkioiden suuruus vaihtelee eri lainantarjoajien välillä.

Lue lisää..

Kertaluotto +

Kertaluottoa kutsutaan myös kertalainaksi. Kuten nimestä voi jo päätellä, niin kertalaina sopii erinomaisesti kertaluontoisten maksujen hoitamiseen. Hyviä esimerkkejä kertalainan käyttötavoista ovat esimerkiksi uuden jääkaapin tai television hankinta rikkinäisen tilalle.

Lue lisää..

Kertalyhennyslaina eli Bullet-laina +

Kertamaksulaina eli bullet-laina maksetaan pois yhdessä erässä laina-ajan lopuksi. Laina-aikana maksetaan vain korkoa.

Lue lisää..

Kiinteä tasaerälaina +

Kiinteässä tasaerälainassa jokainen lainan takaisinmaksuerä on samansuuruinen. Kiinteässä tasaerälainassa viitekoron muutokset vaikuttavat laina-aikaan maksuerien sijaan.

Lue lisää..

Kiinteäkorkoinen laina +

Kiinteäkorkoisella lainalla tarkoitetaan lainaa, missä viitekorko pysyy samana, vaikka viitekorko nousisikin markkinoilla. Kiinteäkorkoinen laina helpottaa lainan takaisinmaksua, koska korkokulut ovat ennakoitavissa. Lainantarjoaja ja asiakas sopivat kiinteän koron ja sen voimassaoloajan. Kiinteä korko voidaan määrittää esimerkiksi 3, 5 tai 10 vuodeksi kerrallaan asiakkaan toiveiden mukaan.

Lue lisää..

Korko +

Korko tarkoittaa rahan hintaa. Eli lainaaja saa lainatuille rahoilleen korvauksen ajalta, jolloin raha ei ole lainanmyöntäjän käytössä. Korkotasoon vaikuttaa inflaatio ja vaihtoehtoiskustannus eli se, että rahalla voi tehdä jotain muutakin, kuin lainata sitä eteenpäin.

Lue lisää..

Korkoa korolle +

Korkoa korolle -ilmiöllä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että aiemmin kertyneelle korolle maksetaan lisää korkoa. Korkoa korolle -ilmiötä on kutsuttu maailman kahdeksanneksi ihmeeksi, koska periaatteessa sijoittaja saa korkoa rahoille, joita hänellä ei ole koskaan ollutkaan.

Lue lisää..

Korkojakso +

Korkojaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta korko lasketaan. Laina- tai talletusajasta riippumatta korkojakso on usein yleensä yhden vuoden mittainen.

Lue lisää..

Korkokatto +

Korkokatto luotoissa tarkoittaa sitä, että kuinka korkeaksi lainan vuosikorko voi nousta. Korkokatto voi koskea esimerkiksi kulutusluottoja, luottokortteja tai osamaksusopimuksia. Näillä kaikilla luottotuotteilla on omat korkokattonsa.

Lue lisää..

Korkovertailu +

Korkovertailulla tarkoitetaan esimerkiksi samansuuruisten kulutusluottojen korkojen vertailua ja toisaalta eri säästötilien korkojen vertailua.

Lue lisää..

Kuukausierä +

Kuukausierä tarkoittaa yksittäisen maksuerän kokoa kuukaudessa. Kuukausierä on monen asian summa. Lainan kuukausierän suuruuteen vaikuttaa muun muassa, lainasumma, laina-aika, korko, tilinhoitomaksu ja muut maksut.

Lue lisää..

Lähimaksu +

Lähimaksu on helppo, nopea ja turvallinen tapa maksaa alle 50 euron ostoksia. Lähimaksaminen onnistuu, mikäli maksukortti ja maksupääte tukevat lähimaksamista.

Lue lisää..

Laina-aika +

Laina-ajalla tarkoitetaan lainan takaisinmaksuaikaa. Kulutusluotoissa laina-aika on yleensä 1-15 vuoden välillä.

Lue lisää..

Lainaaja eli lainanottaja +

Lainanottajalla tarkoitetaan henkilöä, joka tekee pankin tai muun lainantarjoajan kanssa lainasopimuksen. Lainaaja voi olla henkilö tai yritys. Lainaa voi hakea esimerkiksi autoon, asuntoon tai remonttiin

Lue lisää..

Lainahakemuksen liitteet +

Mikäli haluaa lainaa, niin lainahakemukseen voi tarvita myös erillisiä liitteitä. Lainantarjoajilla on erilaisia vaatimuksia, mitä kaikkia liitteitä tarvitaan lainaa varten. Liitteet voi halutessaan lähettää paperimuodossa tai sähköisesti. Sähköisesti lähetettävien liitteiden etuna on se, että se nopeuttaa lainansaantia merkittävästi.

Lue lisää..

Lainahakemus +

Lainahakemuksella tarkoitetaan dokumenttia tai lomaketta, millä haetaan lainaa pankista, rahoituslaitokselta tai lainanvälittäjiltä. Lainahakemuksen avulla lainantarjoaja arvioi lainanhakijan tiedot, kuten paljonko lainaa voidaan hakijalle myöntää ja millä korolla. Lainahakemuksen pohjalta lainantarjoaja tekee päätöksen myöntääkö se lainaa vai ei.

Lue lisää..

Lainan järjestelypalkkio +

Järjestelypalkkio on kerran tai osissa maksettava palkkio lainaajalle. Järjestelypalkkio voidaan periä esimerkiksi lainan avauksen tai myöntämisen yhteydessä. Järjestelypalkkiota kutsutaan myös nimillä avauspalkkio, avausmaksu, toimitusmaksu jne.

Lue lisää..

Lainan korko +

Lainan korolla tarkoitetaan lainatun rahan hintaa. Korko on siis eräänlainen korvaus lainantarjoajalle siitä, että hän lainaa rahaa. Yleensä korosta puhuttaessa tarkoitetaan lainan nimelliskorkoa.

Lue lisää..

Lainan muut kulut +

Lainan muilla kuluilla tarkoitetaan kuluja lainasumman lisäksi. Lainan muita kuluja kutsutaan myös lainanhoitokuluiksi. Eri lainanmyöntäjillä on erilaisia ja erisuuruisia kuluja. Lainanhoidollisen kulun tyypistä riippuen maksu voi olla, joko kertaluontoinen tai kuukausittainen lainan lyhennyksen yhteydessä maksettava kulu.

Lue lisää..

Lainan takaus +

Takaaja on vastuussa lainan takaisinmaksusta, mikäli päävelallinen ei kykene maksamaan lainaa. Lainoihin voi olla myös muunlaisia takuita henkilötakauksen lisäksi. Isoissa lainoissa voi olla erilaisia omatakauksia.

Lue lisää..

Lainan vakuus +

Vakuudella tarkoitetaan esimerkiksi asuntoa, rahastoa tai vaikkapa metsää, jota käytetään lainan vakuudeksi. Lainantarjoajille vakuudet ovat todella tärkeitä, sillä vakuudet suojaavat lainanhakijoiden maksuvaikeuksilta. Vakuuksien ideana on siis turvata lainan takaisinmaksu lainantarjoajalle.

Lue lisää..

Lainanantaja +

Lainaaja eli lainanantaja on tavallisesti pankki tai muu rahoituslaitos, joka harjoittaa rahalainausta. Lainaaja siis lainaa rahaa toiselle osapuolelle, kuten yritykselle tai yksityishenkilölle.

Lue lisää..

Lainanlyhennys +

Lainanlyhentämisen kolme yleisintä tapaa on annuiteettilaina, tasalyhenteinen laina ja tasaerälaina. Lainanlyhennystavalla on suuri merkitys siihen, miten ja kuinka suurissa erissä laina lyhenee.

Lue lisää..

Lainapääoma +

Lainapääoma tarkoittaa lainasummaa.Alkuperäinen lainapääoma on pankilta tai rahoituslaitokselta lainattu lainasumma. Jäljellä oleva lainasumma tarkoittaa sitä summaa, jota käytetään korkolaskennassa sinä mille korko lasketaan ja mitä lyhennetään.

Lue lisää..

Lainasopimus +

Lainasopimuksella tarkoitetaan lainantarjoajan ja lainanhakijan välille solmittavaa luottosopimusta. Lainasopimukseen kirjataan kaikki luottoa koskevat ehdot.

Lue lisää..

Lainasumma +

Lainasumma eli lainapääoma on alkuperäinen lainattu pääoma.

Lue lisää..

Lainaturva +

Lainaturva eli lainavakuutus on pankkien ja lainantarjoajien tarjoama vakuutustuote. Lainavakuutuksen avulla lainaaja voi suojautua yllättäviltä maksukykyyn vaikuttavilta tekijöiltä.

Lue lisää..

Limiitti +

Limiitillä tarkoitetaan ennalta sovittua luoton rajaa. Limiitillä melkein poikkeuksetta tarkoitetaan luoton ylärajaa eli paljonko lainaa voidaan enintään nostaa. Limiittilainaa otetaan yleensä kulutukseen, eli kyseessä on kulutusluotto.

Lue lisää..

Luottokelpoisuus +

Lainaa tai esimerkiksi luottokorttia haettaessa voi herätä kysymys, miten luottokelpoisuus tarkistetaan. Esimerkiksi lainaa hakevan henkilön luottokelpoisuutta tarkastellaan useasta eri kulmasta. Usein tärkeimpiä kriteereitä luoton myöntämiselle on kuitenkin puhtaat luottotiedot sekä tulojen ja menojen suhde.

Lue lisää..

Luottopäätös +

Luottopäätös on lainantarjoajan tekemä lopullinen päätös siitä, myönnetäänkö hakijalle lainaa vaiko ei. Luottopäätös tehdään luottotietojen ja asiakkaan antamien tietojen pohjalta.

Lue lisää..

Luottotietojen tarkistus +

Luottotiedot tarkistamalla selviää, onko sinulla voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä. Yleensä tarkistuksen tekee yhtiö tai yritys, kuten pankki lainahakemuksen yhteydessä. Omat luottotiedot on mahdollista tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa. Suomessa luottorekisterin ylläpitäjiä on kaksi, joilla voi olla toisistaan poikkeavat tiedot. Lisäksi tekeillä on julkinen positiivinen luottorekisteri.

Lue lisää..

Luottoyhtiöt +

Maailmassa on kaksi suurta luottoyhtiötä Visa ja Mastercard. Luottoyhtiöt tarjoavat luottokortteja ja muita maksutapoja. Luottoyhtiö lainaa rahaa eli antaa luottoa, jonka jälkeen se peritään takaisin.

Lue lisää..

Lyhennysvapaa eli maksuvapaa +

Lyhennysvapaa tarkoittaa lainan lyhentämisestä vapautumista tietyn pituiseksi ajaksi. Lyhennysvapaata voidaan kutsua myös maksuvapaaksi. Lyhennysvapaan aikana lainasta maksetaan vain korot ja käsittelykulut.

Lue lisää..

Maksuaika +

Maksuajalla tarkoitetaan joko lainan tai muun maksun maksamiseen annettua aikaa. Esimerkiksi laskussa maksuaika päättyy eräpäivään. Lainoissa maksuaika on yleensä 6 kuukaudesta 15 vuoteen.

Lue lisää..

Maksuhäiriö +

Maksuhäiriömerkinnän voi saada, jos kuluttaja jättää tarvittavat maksut, kuten laskut ja velat maksamatta. Maksuhäiriömerkintöjä on monia erilaisia, ja merkinnät pysyvät rekisterissä yleensä 2–4 vuotta.

Lue lisää..

Maksukyky +

Maksukyvyllä tarkoitetaan henkilön kykyä suoriutua lainanmaksusta. Lainantarjoajat kartoittavat hakijan maksukyvyn, jonka pohjalta lainatarjous annetaan. Lainantarjoajilla on useita erilaisia tapoja maksukyvyn selvittämiseen.

Lue lisää..

Maksumuistutus +

Maksumuistutus on tapa muistuttaa kuluttajaa tai yritystä siitä, että lasku on vielä maksamatta. Maksamattomista laskuista muistutetaan usein kahdesti ennen jatkotoimenpiteitä.

Lue lisää..

Marginaali +

Marginaali eli marginaalikorko on se, joka määritetään jokaiselle lainanhakijalle erikseen.

Lue lisää..

Mobiilipankki +

Mobiilipankki on pankkien tekemä sovellus, joka muistuttaa todella paljon verkkopankkia. Mobiilipankki toimii käytännössä samalla tavalla, kuin selaimessa käytettävä verkkopankki.

Lue lisää..

Mobiilivarmenne +

Mobiilivarmenne on puhelimen sim-kortilla sijaitseva tunniste. Mobiilivarmenteen avulla voi kirjautua eri verkkopalveluihin ja hoitaa asioita sähköisesti.

Lue lisää..

Nimelliskorko +

Nimelliskorko on lainan tai luoton korko, mihin ei ole sisällytetty muita kuluja. Lainan todelliset kustannukset ovat aina nimelliskorkoa korkeammat, koska lainaan sisältyy myös muita kuluja.

Lue lisää..

Omarahoitus +

Omarahoitus eli omarahoitusosuus tarkoittaa sitä osuutta kauppahinnasta, joka maksetaan omilla säästöillä.

Lue lisää..

Opintolaina +

Opintolaina on valtion takaama laina, joka maksetaan takaisin, kun opinnot on saatu päätökseen. Opintolainaa haetaan pankista. Opintolainalle ei tarvitse vakuuksia, koska laina on valtion takaama.

Lue lisää..

Osakesäästötili +

Osakesäästötilin avulla voit myydä ja ostaa pörssiosakkeita täysin verovapaasti osakesäästötilin sisällä. Pääomatuloveron joutuu maksamaan vasta silloin, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä.

Lue lisää..

Osamaksu +

Osamaksu tarkoittaa sitettä tavara tai palvelu maksetaan myyjälle ennalta sovituissa erissä. Asiakas saa tuotteen käyttöön heti, osamaksulla maksettaessa.

Lue lisää..

Osinko +

Suomen osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille tämä voitonjako tehdään maksamalla osinkoa. Yleensä pörssiyhtiöt jakavat osinkoa tasaisesti vuodesta toiseen, jonka takia pörssiyhtiöihin ovat osakesijoittajien suosiossa.

Lue lisää..

Pääomatulo ja pääomatuloverotus +

Pääomatuloilla tarkoitetaan tuloa, joka on ansaittu varallisuutta omistamalla. Pääomatulojen hankkimiseen ei siis tarvitse tehdä työtä. Pääomatuloa kertyy muun muassa myyntivoitoista, rojalteista, koroista, osingoista ja vuokratuloista.

Lue lisää..

Palvelumaksu +

Palvelumaksulla tarkoitetaan erillistä maksua, minkä pankit ottavat tarjoamistaan palveluista. Palvelumaksua voidaan periä esimerkiksi lainatilin perustamisesta, verkkopankista, PIN-koodin uusimisesta, uuden maksukortin tilaamisesta ja luottokortista.

Lue lisää..

Pankki +

Pankilla tarkoitetaan instituutiota, joka tarjoaa erilaisia finanssipalveluita. Finanssipalveluita ovat esimerkiksi laina, pankkipalvelut, luottokortit ja sijoituspalvelut.

Lue lisää..

Pankkikortin kuoletus +

Kuoletuksella tarkoitetaan kadonneen tai varastetun maksukortin kuoletusta eli sulkemista. Kuoletuksen voi tehdä 24/7 verkossa tai soittamalla sulkupalveluun. Sulkupalvelun numero kannattaa tallentaa oman puhelimen yhteystietoihin.

Lue lisää..

Pankkipalvelut +

Pankit pyrkivät erottumaan toisistaan niiden tarjoamien palveluiden avulla. Suuret suomessa toimivat pankit tarjoavat usein kattavasti erilaisia palveluita. Palveluita voivat olla esimerkiksi lainat, vakuutukset, pankkitili ja sijoitusneuvonta.

Lue lisää..

Pankkivertailu +

Pankkivertailu kannattaa, koska sen avulla voi löytää paremmin omiin tarpeisiin sopivan pankin. Vertailua on nykyään helppo tehdä verkossa.

Lue lisää..

Pantti +

Pantilla tarkoitetaan velallisen ja velkojan sopimusta, missä tavara tai varallisuusarvoinen etuus annetaan pantiksi lainasta. Pantin tarkoituksena on, että lainaaja saa tietyn vakuuden lainalleen.

Lue lisää..

Prepaid-luottokortti +

Prepaid-luottokortti mahdollistaa ostosten maksamisen luottokortin tapaan. Ero on kuitenkin siinä, että prepaid-luottokortissa ei sitouduta luottotiliin. Henkilön tehdessä ostoksia prepaid-luottokortilla, kortille on siirrettävä rahaa etukäteen.

Lue lisää..

Prime-korko +

Prime-korko on pankin oma viitekorko ja se voidaan muuttaa pankin omalla hallinnollisella päätöksellä.

Lue lisää..

Raha +

Raha on yleinen vaihdon väline, valuutta, arvon mittari sekä omaisuuden muoto. Raha on yleisesti hyväksytty maksuväline, jonka voi vaihtaa esimerkiksi palveluihin, hyödykkeisiin ja tavaroihin.

Lue lisää..

Reaalikorko +

Reaalikorko tarkoittaa korkoa, josta on poistettu inflaation tai deflaation vaikutus. Reaalikoron laskenta tapahtuu siten, että nimelliskorosta vähennetään todellinen tai odotettu inflaatio.

Lue lisää..

Rinnakkaishakija +

Rinnakkaishakija eli yhteishakija on henkilö, joka on vastuussa lainasta yhdessä päähakijan kanssa. Rinnakkaishakija voi olla esimerkiksi päähakijan puoliso tai joku muu hakijalle läheinen henkilö. Mikäli lainan päähakija ei pysty selviytymään lainan takaisinmaksusta, niin rinnakkaishakijan täytyy ottaa vastuu velan maksusta.

Lue lisää..

Säästäminen +

Säästäminen on rahat pistämistä sivuun esimerkiksi säästötilille tai sijoituksiin. Säästäminen mahdollistaa isojen ja yllättävin hankintojen tekemisen ilman lainaa tai muita rahoitusratkaisuja.

Lue lisää..

Säästötili +

Säästötilillä tarkoitetaan pankkitiliä, joka on tarkoitettu säästämiseen. Sinun ei tarvitse, kuin avata säästötili ja lisätä sinne rahaa. Säästötilin tuotto perustuu korkoon, eli mitä enemmän sinulla on rahaa säästötilillä, sitä enemmän saat korkotuottoa.

Lue lisää..

Sähköinen lainahakemus +

Lainahakemus täytyy tehdä aina, mikäli haluaa lainaa. Useat lainantarjoajat mahdollistavat lainahakemuksen täyttämisen verkossa.

Lue lisää..

Sijoittaminen +

Sijoittamisella tarkoitetaan rahan sijoittamista esimerkiksi osakkeisiin, rahastoihin tai muihin vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin. Sijoittamista voi tehdä usealla eri tavalla.

Lue lisää..

Stressitesti +

Lainanhoitokykyä arvioidaan stessitestillä. Stressitestillä mitataan kestääkö oma henkilökohtainen talous, jos korko nousee tiettyyn pisteeseen

Lue lisää..

Suomen pankki +

Suomen pankki on Suomen keskuspankki, joka on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Suomen pankin päätavoite on pitää yllä Suomen ja euroalueen hintavakautta. Suomen pankki tukee myös muista talouspolitiikan tavoitteita, kunhan se ei vaaranna hintavakautta.

Lue lisää..

Suoraveloitus +

Suoraveloitus on yksi tapa maksaa toistuvat maksut ajallaan ja oikeaan paikkaan. Useat pankit tarjoavat asiakkailleen SEPA-suoraveloitusta. SEPA tulee sanoista (Single Euro Payments Area)

Lue lisää..

SWIFT-koodi +

Jokaisella SWIFT-verkostoon kuuluvalla pankilla on oma pankki- ja maakohtainen tunnus, jota käytetään maksuliikenteessä ja pankkien väliseen kommunikointiin. SWIFT-verkosto toimii yli 200 maassa ja sen kautta kulkee päivittäin useita miljoonia rahasiirtoja.

Lue lisää..

Taloussovellukset +

Mobiililaitteille on tehty erilaisia taloussovelluksia, joiden avulla oman talouden seuraaminen ja säästämisen aloittaminen on helpompaa, kuin koskaan. Sovelluksen avulla voit nähdä, mihin rahasi menevät ja tehdä muutoksia saadun tiedon pohjalta.

Lue lisää..

Tasalyhennyslaina +

Tasalyhennyslainan maksuerät koostuvat kiinteästä lyhennysosasta ja kertyneestä korosta. Laina-ajan alussa maksuerät ovat suuria ja lainan takaisinmaksu kevenee loppua kohti.

Lue lisää..

Tililuotto +

Tililuotolla tarkoitetaan lainaa, joka vapautuu uudelleenkäytettäväksi sitä mukaa, kun sitä lyhentää. Tililuotossa lainanhakijalle myönnetään luottotili, josta voi nostaa luottoa omalle tilille. Luotolle on asetettu luottoraja, jota ei voi ylittää.

Lue lisää..

Tilinhoitomaksu +

Tilinhoitomaksulla tarkoitettaan maksua, joka peritään kuukausittain lainatilin ylläpidosta tai laskutuksesta syntyvistä kuluista. Tilinhoitomaksu on yleensä kiinteä summa, eli lainasumma ei vaikuta sen suuruuteen.

Lue lisää..

Tilisiirto +

Tilisiirrolla tarkoitetaan sitä, että henkilö tai yritys siirtää rahaa omalta pankkitililtä toiselle pankkitilille. Tilisiirrossa rahat siirretään saajan tilinumeron perusteella.

Lue lisää..

Todellinen vuosikorko +

Todellinen vuosikorko on korko, mihin sisältyy kaikki lainan kulut. Todelliseen vuosikorkoon on laskettu nimelliskorko ja esimerkiksi avaus- ja tilinhoitomaksu. Lainavertailua kannattaa aina tehdä todellisella vuosikorolla, niin hakija saa selkeämmän käsityksen lainan todellisista kustannuksista.

Lue lisää..

Toimitusmaksu +

Toimitusmaksulla tarkoitetaan tuotteen toimituksesta perittävää maksua. Toimitusmaksun suuruudella voi olla todella paljon vaikutusta siihen, mistä jonkun tuotteen lopulta hankkii.

Lue lisää..

Tulot +

Tuloja ovat muun muassa ansiotulot, joita saa työnteosta tai eläkkeestä. Tuloja voi saada myös pääomatulojen avulla. Pääomatuloilla tarkoitetaan tuloa, joka on ansaittu varallisuutta, kuten osakkeita tai asuntoja omistamalla. Artikkelissa käymme läpi, mitä tulot ovat ja mistä niitä voi saada.

Lue lisää..

Tulovero +

Tuloverolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti tuloista perittävää veroa. Suomessa yksityishenkilöiden tuloverotus jakautuu ansio- ja pääomatuloista perittäviin tuloveroihin.

Lue lisää..

Vähimmäislyhennys +

Vähimmäislyhennys tarkoittaa pienintä rahallista summaa, joka on maksettava takaisin kuukausittain lainamäärästä riippumatta. Vähimmäislyhennys voi olla kiinteä summa tai prosenttiosuus lainapääomasta.

Lue lisää..

Vaihtuvakorkoinen laina +

Vaihtuvakorkoinen laina tarkoittaa lainaa, joka on sidottu tiettyyn viitekorkoon. Yleensä laina on sidottu johonkin euriboriin. Markkinakorkojen noustessa tai laskiessa vaihtuvakorkoisen lainan korko muuttuu markkinakorkojen mukaan.

Lue lisää..

Valtakirja +

Valtakirja on asiakirja, jolla yritys tai yksityishenkilö voi valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan. Valtakirja on erinomainen tapa antaa toisen henkilön hoitaa omia henkilökohtaisia asioita.

Lue lisää..

Valtiontakaus +

Valtiontakaus tarkoittaa valtion myöntämää takausta lainalle. Mikäli ajaudut maksuvaikeuksiin, niin valtio korvaa lainanmyöntäjälle ennalta sovitun määrän lainan arvosta.

Lue lisää..

Valuutta +

Valuutta on valtioiden tai alueen rahaa, jolla käydään kauppaa palveluista ja tuotteista. Eri valuuttojen välillä on vaihtokurssit, jotka kuvaavat valuutan arvoa suhteessa toiseen valuuttaan. Kolikot ja setelit ovat valuutan eri muotoja.

Lue lisää..

Velka +

Velka on lainaa. Velkaa voi ottaa yksityishenkilö, yritys tai vaikka valtio. Velka nojaa luottamukseen velkojan ja velallisen välillä. Toisen velka on siis aina toisen varallisuutta. Velka voi olla julkista eli esimerkiksi valtion tai kunnan velkaa tai yksityistä eli kotitalouksien velkaa.

Lue lisää..

Velkaneuvonta +

Talous- ja velkaneuvonnan tarkoitus on auttaa henkilöitä ja pienyrittäjiä, joilla on ongelmia velkojen kanssa. Velkaneuvonta on maksuton palvelu.

Lue lisää..

Verkkomaksu +

Verkkomaksu tarkoittaa ostosten maksamista tilisiirtona omalta tililtä. Verkkomaksussa valitaan pankki tai maksukortti, jonka avulla ostos maksetaan.

Lue lisää..

Verkkopankki +

Verkkopankki tarkoittaa pankkien tarjoamaa palvelua, missä asiakas voi hoitaa helposti ja turvallisesti päivittäisiä raha-asioitaan omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Verkkopankissa voi muun muassa maksaa laskuja, tutkia tilitapahtumia, siirtää rahaa ja hakea lainaa.

Lue lisää..

Veroilmoitus +

Veroilmoitus on vuosittain annettava ilmoitus verottajalle omaisuudestasi ja tuloistasi. Veroilmoituksen perusteella määritellään muun muassa valtiolle, kunnalle ja kirkolle maksettavat verot.

Lue lisää..

Verokortti +

Verokorttiin on merkitty veroprosenttisi, jota tarvitaan silloin, jos saat palkkaa tai muita tuloja. Sinun työnantajasi tarvitsee verokorttisi, jotta hän tietää paljonko palkasta täytyy maksaa veroja. Verokortin veroprosentti määräytyy aina edellisvuoden tulojen perusteella.

Lue lisää..

Veronpalautus ennakkoon +

Veronpalautuksella tarkoitetaan maksua minkä saa, jos on maksanut vuoden aikana liikaa veroja.

Lue lisää..

Vertaislaina +

Vertaislaina tarkoittaa lainaa, joka on otettu toiselta yksityishenkilöltä. Vertaislaina voi olla siis kahden eri yksityishenkilön tekemä sopimus lainasta, mutta yleensä vertaislainalla tarkoitetaan lainayhtiöiden välittämiä luottoja, joiden rahoittajina toimii yksityishenkilöt.

Lue lisää..

Viitekorko +

Viitekorolla tarkoitetaan korkoa, jolla lainasopimuksen hinta määräytyy. Pankit ja rahoituslaitokset käyttävät viitekorkoa omien lainatuotteiden, kuten kulutusluottojen ja asuntolainojen hinnoitteluun. Yleisimpiä viitekorkoja ovat euribor-korko ja pankin oma prime-korko.

Lue lisää..

Viivästyskorko +

Viivästyskorolla tarkoitetaan korkoa, joka tulee silloin, kun velallinen ei maksa sovittuja maksuja sopimuksen edellyttämänä ajankohtana. Viivästyskoron tarkoituksena on saada velallinen suorittamaan lainasta syntyvät maksut ajallaan. Viivästyskoron toinen tarkoitus on hyvittää velkojalle mahdolliset myöhästymisestä syntyvät kulut.

Lue lisää..

Vuosimaksu +

Vuosimaksulla voidaan tarkoittaa esimerkiksi luottokortin, yhdistyksen tai urheiluseuran vuosimaksua. Nimensä mukaisesti vuosimaksu tarkoittaa sitä, että paljonko joku tuote tai palvelu maksaa vuodessa.

Lue lisää..

Yhdistelmäkortti +

Yhdistelmäkortti on maksukortti, jossa on sekä debit- että credit-kortin ominaisuudet. Kortti toimii siis kätevästi sekä pankki että luottokorttina. Yhdistelmäkorttia haettaessa pankeilla voi olla erilaisia vaatimuksia, kuten säännölliset tulot ja puhtaat luottotiedot.

Lue lisää..