Lainasanasto

Pankki- ja rahoitusalalla on käytössä välillä vaikeita termejä, jotka on kuitenkin hyvä ymmärtää. Selostamme lainasanastossamme mitä kukin sana ja termi tarkoittaa käytännössä.

Annuiteettilaina

Annuiteettilaina eli tasaerälaina on yleisin lainamuoto Suomessa. Lainamuotoa käytetään muun muassa asuntolainoissa ja kulutusluotoissa. Annuiteettilaina on lainanlyhennystapa, missä viitekoron muuttuminen vaikuttaa maksuerien suuruuteen. Maksuerät siis muuttuvat sen mukaan, miten viitekorko nousee tai laskee. Annuiteettilaina voi olla esimerkiksi sidoksissa 3kk Euribor korkoon, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että viitekorko tarkistetaan 3kk välein, jolloin lainan maksut joko pienenevät tai kasvavat. Tarkasteluajankohta alkaa aina siitä päivästä, jolloin laina on otettu.

Lue lisää..

Autovakuutus

Autovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa auton tai muun ajoneuvon vahinkoja. Autovakuutuksia kutsutaan myös kaskovakuutuksiksi.

Lue lisää..

Debit-kortti

Debit-kortti on pankkikortti, millä voi maksaa ostoksia ja nostaa rahaa pankkiautomaatista. Debit-kortilla maksaessa raha lähtee siihen liitetyltä pankkitililtä yleensä muutaman päivän kuluessa. Visa ja Mastercard ovat yleisimpiä maailmassa käytettäviä debit-kortteja. Kortilla maksaminen onnistuu pin-koodilla ja nykyään useissa korteissa on myös lähimaksu ominaisuus. Verkossa kortilla voi maksaa siitä löytyvän numerosarjan ja turvakoodin avulla, debit-kortti on siis monipuolinen maksukortti.

Lue lisää..

Deflaatio

Deflaatiolla tarkoitetaan inflaation vastakohtaa, eli rahan arvon nousua. Deflaatio on melko harvinainen ilmiö nykypäivänä ja sitä esiintyykin yleensä silloin, kun talous on pysähtynyt. Toisin sanoen deflaatiota esiintyy yleensä laman aikana.

Lue lisää..

E-lasku

E-laskulla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa laskua. Lasku tulee henkilön verkkopankkiin.

Lue lisää..

Euribor-korko

Euribor sana tulee sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euriborilla tarkoitetaan euroalueella olevaa rahamarkkinoiden viitekorkoa. Euribor on kaikkein yleisin viitekorko euroalueella ja Euriborilla tarkoitetaan käytännössä sitä, millä hinnalla pankit suostuvat lainaamaan rahaa toisilleen.

Lue lisää..

Inflaatio

Inflaatio tarkoittaa rahan ostovoiman heikkenemistä eli toisin sanoen yleistä hintojen nousua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samalla rahalla ei saa enää ostettua yhtä paljon tuotteita ja palveluita kuin aikaisemmin eli rahan arvo laskee.

Lue lisää..

Jäännösvero

Jäännösvero eli mätkyt tulee maksettavaksi silloin, kun vuoden aikana on maksettu liian vähän veroja. Puuttuva verojen osuus pitää tällöin maksaa jäännösveroina eli mätkyinä.

Lue lisää..

Kertaluotto

Kertaluottoa kutsutaan myös kertalainaksi. Kuten nimestä voi jo päätellä, niin kertalaina sopii erinomaisesti kertaluontoisten maksujen hoitamiseen. Hyviä esimerkkejä kertalainan käyttötavoista ovat esimerkiksi uuden jääkaapin tai television hankinta rikkinäisen tilalle.

Lue lisää..

Kiinteäkorkoinen laina

Kiinteäkorkoisella lainalla tarkoitetaan lainaa, missä viitekorko pysyy samana, vaikka viitekorko nousisikin markkinoilla. Kiinteäkorkoinen laina helpottaa lainan takaisinmaksua, koska korkokulut ovat ennakoitavissa. Lainantarjoaja ja asiakas sopivat kiinteän koron ja sen voimassaoloajan. Kiinteä korko voidaan määrittää esimerkiksi 3, 5 tai 10 vuodeksi kerrallaan asiakkaan toiveiden mukaan.

Lue lisää..

Korko

Korko tarkoittaa rahan hintaa. Eli lainaaja saa lainatuille rahoilleen korvauksen ajalta, jolloin raha ei ole lainanmyöntäjän käytössä. Korkotasoon vaikuttaa inflaatio ja vaihtoehtoiskustannus eli se, että rahalla voi tehdä jotain muutakin, kuin lainata sitä eteenpäin.

Lue lisää..

Korkoa korolle

Korkoa korolle -ilmiöllä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että aiemmin kertyneelle korolle maksetaan lisää korkoa. Korkoa korolle -ilmiötä on kutsuttu maailman kahdeksanneksi ihmeeksi, koska periaatteessa sijoittaja saa korkoa rahoille, joita hänellä ei ole koskaan ollutkaan.

Lue lisää..

Korkojakso

Korkojaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta korko lasketaan. Laina- tai talletusajasta riippumatta korkojakso on usein yleensä yhden vuoden mittainen.

Lue lisää..

Korkokatto

Korkokatto luotoissa tarkoittaa sitä, että kuinka korkeaksi lainan vuosikorko voi nousta. Korkokatto voi koskea esimerkiksi kulutusluottoja, luottokortteja tai osamaksusopimuksia. Näillä kaikilla luottotuotteilla on omat korkokattonsa.

Lue lisää..

Korkovertailu

Korkovertailulla tarkoitetaan esimerkiksi samansuuruisten kulutusluottojen korkojen vertailua ja toisaalta eri säästötilien korkojen vertailua.

Lue lisää..

Kuukausierä

Kuukausierä tarkoittaa yksittäisen maksuerän kokoa kuukaudessa. Kuukausierä on monen asian summa. Lainan kuukausierän suuruuteen vaikuttaa muun muassa, lainasumma, laina-aika, korko, tilinhoitomaksu ja muut maksut.

Lue lisää..

Laina-aika

Laina-ajalla tarkoitetaan lainan takaisinmaksuaikaa. Kulutusluotoissa laina-aika on yleensä 1-15 vuoden välillä.

Lue lisää..

Lainahakemuksen liitteet

Mikäli haluaa lainaa, niin lainahakemukseen voi tarvita myös erillisiä liitteitä. Lainantarjoajilla on erilaisia vaatimuksia, mitä kaikkia liitteitä tarvitaan lainaa varten. Liitteet voi halutessaan lähettää paperimuodossa tai sähköisesti. Sähköisesti lähetettävien liitteiden etuna on se, että se nopeuttaa lainansaantia merkittävästi.

Lue lisää..

Lainahakemus

Lainahakemuksella tarkoitetaan dokumenttia tai lomaketta, millä haetaan lainaa pankista, rahoituslaitokselta tai lainanvälittäjiltä. Lainahakemuksen avulla lainantarjoaja arvioi lainanhakijan tiedot, kuten paljonko lainaa voidaan hakijalle myöntää ja millä korolla. Lainahakemuksen pohjalta lainantarjoaja tekee päätöksen myöntääkö se lainaa vai ei.

Lue lisää..

Lainan muut kulut

Lainan muilla kuluilla tarkoitetaan kuluja lainasumman lisäksi. Lainan muita kuluja kutsutaan myös lainanhoitokuluiksi. Eri lainanmyöntäjillä on erilaisia ja erisuuruisia kuluja. Lainanhoidollisen kulun tyypistä riippuen maksu voi olla, joko kertaluontoinen tai kuukausittainen lainan lyhennyksen yhteydessä maksettava kulu.

Lue lisää..

Lainan takaus

Takaaja on vastuussa lainan takaisinmaksusta, mikäli päävelallinen ei kykene maksamaan lainaa. Lainoihin voi olla myös muunlaisia takuita henkilötakauksen lisäksi. Isoissa lainoissa voi olla erilaisia omatakauksia.

Lue lisää..

Lainasumma

Lainasumma eli lainapääoma on alkuperäinen lainattu pääoma.

Lue lisää..

Limiitti

Limiitillä tarkoitetaan ennalta sovittua luoton rajaa. Limiitillä melkein poikkeuksetta tarkoitetaan luoton ylärajaa eli paljonko lainaa voidaan enintään nostaa. Limiittilainaa otetaan yleensä kulutukseen, eli kyseessä on kulutusluotto.

Lue lisää..

Luottotiedot

Luottotiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, jota käytetään henkilön tai yrityksen taloudellisen aseman arviointiin. Luottotiedot antavat selkeän kuvan siitä, voiko henkilö tai yritys suoriutua lainasta tai vuokrasta syntyvistä maksuista ja kuinka suuri riski lainaaminen tai vuokraaminen on kyseiselle henkilölle tai yritykselle.

Lue lisää..

Maksuhäiriö

Maksuhäiriömerkinnän voi saada, jos kuluttaja jättää tarvittavat maksut, kuten laskut ja velat maksamatta. Maksuhäiriömerkintöjä on monia erilaisia, ja merkinnät pysyvät rekisterissä yleensä 2–4 vuotta.

Lue lisää..

Marginaali

Marginaali ei marginaalikorko on se, joka määritetään jokaiselle lainanhakijalle erikseen.

Lue lisää..

Mobiilipankki

Mobiilipankki on pankkien tekemä sovellus, joka muistuttaa todella paljon verkkopankkia. Mobiilipankki toimii käytännössä samalla tavalla, kuin selaimessa käytettävä verkkopankki.

Lue lisää..

Mobiilivarmenne

Mobiilivarmenne on puhelimen sim-kortilla sijaitseva tunniste. Mobiilivarmenteen avulla voi kirjautua eri verkkopalveluihin ja hoitaa asioita sähköisesti.

Lue lisää..

Nimelliskorko

Nimelliskorko on lainan tai luoton korko, mihin ei ole sisällytetty muita kuluja. Lainan todelliset kustannukset ovat aina nimelliskorkoa korkeammat, koska lainaan sisältyy myös muita kuluja.

Lue lisää..

Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka maksetaan takaisin, kun opinnot on saatu päätökseen. Opintolainaa haetaan pankista. Opintolainalle ei tarvitse vakuuksia, koska laina on valtion takaama.

Lue lisää..

Osamaksu

Osamaksu tarkoittaa sitettä tavara tai palvelu maksetaan myyjälle ennalta sovituissa erissä. Asiakas saa tuotteen käyttöön heti, osamaksulla maksettaessa.

Lue lisää..

Palvelumaksu

Palvelumaksulla tarkoitetaan erillistä maksua, minkä pankit ottavat tarjoamistaan palveluista. Palvelumaksua voidaan periä esimerkiksi lainatilin perustamisesta, verkkopankista, PIN-koodin uusimisesta, uuden maksukortin tilaamisesta ja luottokortista.

Lue lisää..

Pankki

Pankilla tarkoitetaan instituutiota, joka tarjoaa erilaisia finanssipalveluita. Finanssipalveluita ovat esimerkiksi laina, pankkipalvelut, luottokortit ja sijoituspalvelut.

Lue lisää..

Pantti

Pantilla tarkoitetaan velallisen ja velkojan sopimusta, missä tavara tai varallisuusarvoinen etuus annetaan pantiksi lainasta. Pantin tarkoituksena on, että lainaaja saa tietyn vakuuden lainalleen.

Lue lisää..

Prime-korko

Prime-korko on pankin oma viitekorko ja se voidaan muuttaa pankin omalla hallinnollisella päätöksellä.

Lue lisää..

Rinnakkaishakija

Rinnakkaishakija eli yhteishakija on henkilö, joka on vastuussa lainasta yhdessä päähakijan kanssa. Rinnakkaishakija voi olla esimerkiksi päähakijan puoliso tai joku muu hakijalle läheinen henkilö. Mikäli lainan päähakija ei pysty selviytymään lainan takaisinmaksusta, niin rinnakkaishakijan täytyy ottaa vastuu velan maksusta.

Lue lisää..

Sähköinen lainahakemus

Lainahakemus täytyy tehdä aina, mikäli haluaa lainaa. Useat lainantarjoajat mahdollistavat lainahakemuksen täyttämisen verkossa.

Lue lisää..

Stressitesti

Lainanhoitokykyä arvioidaan stessitestillä. Stressitestillä mitataan kestääkö oma henkilökohtainen talous, jos korko nousee tiettyyn pisteeseen

Lue lisää..

Suomen pankki

Suomen pankki on Suomen keskuspankki, joka on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Suomen pankin päätavoite on pitää yllä Suomen ja euroalueen hintavakautta. Suomen pankki tukee myös muista talouspolitiikan tavoitteita, kunhan se ei vaaranna hintavakautta.

Lue lisää..

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on korko, mihin sisältyy kaikki lainan kulut. Todelliseen vuosikorkoon on laskettu nimelliskorko ja esimerkiksi avaus- ja tilinhoitomaksu. Lainavertailua kannattaa aina tehdä todellisella vuosikorolla, niin hakija saa selkeämmän käsityksen lainan todellisista kustannuksista.

Lue lisää..

Valtakirja

Mikä on valtakirja Valtakirja on asiakirja, jolla yritys tai yksityishenkilö voi valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan. Käytännössä oma päätäntävalta annetaan valtakirjan avulla jollekin toiselle henkilölle. Valtakirja on erinomainen tapa antaa toisen henkilön hoitaa henkilökohtaisia asioita. Valtakirjan avulla toinen henkilö voi esimerkiksi noutaa postipaketin, koska postipaketin oikea vastaanottaja on antanut siihen valtuutuksen. Valtakirja on henkilökohtainen, eikä valtuutuksen …

Lue lisää..

Verkkopankki

Verkkopankki tarkoittaa pankkien tarjoamaa palvelua, missä asiakas voi hoitaa helposti ja turvallisesti päivittäisiä raha-asioitaan omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Verkkopankissa voi muun muassa maksaa laskuja, tutkia tilitapahtumia, siirtää rahaa ja hakea lainaa.

Lue lisää..

Veronpalautus

Veronpalautuksella tarkoitetaan maksua minkä saa, jos on maksanut vuoden aikana liikaa veroja.

Lue lisää..

Viitekorko

Viitekorolla tarkoitetaan korkoa, jolla lainasopimuksen hinta määräytyy. Pankit ja rahoituslaitokset käyttävät viitekorkoa omien lainatuotteiden, kuten kulutusluottojen ja asuntolainojen hinnoitteluun. Yleisimpiä viitekorkoja ovat euribor-korko ja pankin oma prime-korko.

Lue lisää..

Viivästyskorko

Viivästyskorolla tarkoitetaan korkoa, joka tulee silloin, kun velallinen ei maksa sovittuja maksuja sopimuksen edellyttämänä ajankohtana. Viivästyskoron tarkoituksena on saada velallinen suorittamaan lainasta syntyvät maksut ajallaan. Viivästyskoron toinen tarkoitus on hyvittää velkojalle mahdolliset myöhästymisestä syntyvät kulut.

Lue lisää..

Yhdistelmäkortti

Yhdistelmäkortti on maksukortti, jossa on sekä debit- että credit-kortin ominaisuudet. Kortti toimii siis kätevästi sekä pankki että luottokorttina. Yhdistelmäkorttia haettaessa pankeilla voi olla erilaisia vaatimuksia, kuten säännölliset tulot ja puhtaat luottotiedot.

Lue lisää..