Lainasanasto

Pankki- ja rahoitusalalla on käytössä välillä vaikeita termejä, jotka on kuitenkin hyvä ymmärtää. Selostamme lainasanastossamme mitä kukin sana ja termi tarkoittaa käytännössä.

Annuiteettilaina

Annuiteettilaina eli tasaerälaina on yleisin lainamuoto Suomessa. Lainamuotoa käytetään muun muassa asuntolainoissa ja kulutusluotoissa. Annuiteettilaina on lainanlyhennystapa, missä viitekoron muuttuminen vaikuttaa maksuerien suuruuteen. Maksuerät siis muuttuvat sen mukaan, miten viitekorko nousee tai laskee. Annuiteettilaina voi olla esimerkiksi sidoksissa 3kk Euribor korkoon, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että viitekorko tarkistetaan 3kk välein, jolloin lainan maksut joko pienenevät tai kasvavat. Tarkasteluajankohta alkaa aina siitä päivästä, jolloin laina on otettu.

Lue lisää..

Ansiotulo

Ansiotuloilla tarkoitetaan palkkaa ja siihen rinnastettavia tuloja, kuten eläke, sosiaaliavustukset, tuet ja muut apurahat. Suomessa ansiotuloihin käytetään progressiivista verotusta, mikä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän tienaa, sitä enemmän maksetaan veroja.

Lue lisää..

Autovakuutus

Autovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa auton tai muun ajoneuvon vahinkoja. Autovakuutuksia kutsutaan myös kaskovakuutuksiksi.

Lue lisää..

Budjetti

Budjetilla tarkoitetaan usein henkilökohtaisen talouden tai kuntien ja valtion talousarvioita. Budjetin avulla henkilön tulot ja menot saadaan tasapainoon. Oman talouden budjetoinnilla voi säästää suuria summia rahaa, koska kaikki turha kulutus jää tällöin pois.

Lue lisää..

Debit-kortti

Debit-kortti on pankkikortti, millä voi maksaa ostoksia ja nostaa rahaa pankkiautomaatista. Debit-kortilla maksaessa raha lähtee siihen liitetyltä pankkitililtä yleensä muutaman päivän kuluessa. Visa ja Mastercard ovat yleisimpiä maailmassa käytettäviä debit-kortteja. Kortilla maksaminen onnistuu pin-koodilla ja nykyään useissa korteissa on myös lähimaksu ominaisuus. Verkossa kortilla voi maksaa siitä löytyvän numerosarjan ja turvakoodin avulla, debit-kortti on siis monipuolinen maksukortti.

Lue lisää..

Deflaatio

Deflaatiolla tarkoitetaan inflaation vastakohtaa, eli rahan arvon nousua. Deflaatio on melko harvinainen ilmiö nykypäivänä ja sitä esiintyykin yleensä silloin, kun talous on pysähtynyt. Toisin sanoen deflaatiota esiintyy yleensä laman aikana.

Lue lisää..

E-lasku

E-laskulla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa laskua. Lasku tulee henkilön verkkopankkiin.

Lue lisää..

Eräpäivä

Eräpäivä on laskun viimeinen maksupäivä. Maksu on tehtävä viimeistään eräpäivänä, mutta rahan ei tarvitse olla velkojan tilillä saman päivän aikana. Tämä johtuu siitä, että pankkien välisissä siirroissa saattaa mennä muutama päivä.

Lue lisää..

Euribor-korko

Euribor sana tulee sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euriborilla tarkoitetaan euroalueella olevaa rahamarkkinoiden viitekorkoa. Euribor on kaikkein yleisin viitekorko euroalueella ja Euriborilla tarkoitetaan käytännössä sitä, millä hinnalla pankit suostuvat lainaamaan rahaa toisilleen.

Lue lisää..

Inflaatio

Inflaatio tarkoittaa rahan ostovoiman heikkenemistä eli toisin sanoen yleistä hintojen nousua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samalla rahalla ei saa enää ostettua yhtä paljon tuotteita ja palveluita kuin aikaisemmin eli rahan arvo laskee.

Lue lisää..

Jäännösvero

Jäännösvero eli mätkyt tulee maksettavaksi silloin, kun vuoden aikana on maksettu liian vähän veroja. Puuttuva verojen osuus pitää tällöin maksaa jäännösveroina eli mätkyinä.

Lue lisää..

Järjestelypalkkio eli lainan avausmaksu

Nostopalkkio eli toisin sanoen järjestelypalkkio tarkoittaa maksua, joka maksetaan lainan käyttöönottamisen yhteydessä. Nostopalkkioiden suuruus vaihtelee eri lainantarjoajien välillä.

Lue lisää..

Kertaluotto

Kertaluottoa kutsutaan myös kertalainaksi. Kuten nimestä voi jo päätellä, niin kertalaina sopii erinomaisesti kertaluontoisten maksujen hoitamiseen. Hyviä esimerkkejä kertalainan käyttötavoista ovat esimerkiksi uuden jääkaapin tai television hankinta rikkinäisen tilalle.

Lue lisää..

Kertamaksulaina eli Bullet-laina

Kertamaksulaina eli bullet-laina maksetaan pois yhdessä erässä laina-ajan lopuksi. Laina-aikana maksetaan vain korkoa.

Lue lisää..

Kiinteä tasaerälaina

Kiinteässä tasaerälainassa jokainen lainan takaisinmaksuerä on samansuuruinen. Kiinteässä tasaerälainassa viitekoron muutokset vaikuttavat laina-aikaan maksuerien sijaan.

Lue lisää..

Kiinteäkorkoinen laina

Kiinteäkorkoisella lainalla tarkoitetaan lainaa, missä viitekorko pysyy samana, vaikka viitekorko nousisikin markkinoilla. Kiinteäkorkoinen laina helpottaa lainan takaisinmaksua, koska korkokulut ovat ennakoitavissa. Lainantarjoaja ja asiakas sopivat kiinteän koron ja sen voimassaoloajan. Kiinteä korko voidaan määrittää esimerkiksi 3, 5 tai 10 vuodeksi kerrallaan asiakkaan toiveiden mukaan.

Lue lisää..

Korko

Korko tarkoittaa rahan hintaa. Eli lainaaja saa lainatuille rahoilleen korvauksen ajalta, jolloin raha ei ole lainanmyöntäjän käytössä. Korkotasoon vaikuttaa inflaatio ja vaihtoehtoiskustannus eli se, että rahalla voi tehdä jotain muutakin, kuin lainata sitä eteenpäin.

Lue lisää..

Korkoa korolle

Korkoa korolle -ilmiöllä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että aiemmin kertyneelle korolle maksetaan lisää korkoa. Korkoa korolle -ilmiötä on kutsuttu maailman kahdeksanneksi ihmeeksi, koska periaatteessa sijoittaja saa korkoa rahoille, joita hänellä ei ole koskaan ollutkaan.

Lue lisää..

Korkojakso

Korkojaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta korko lasketaan. Laina- tai talletusajasta riippumatta korkojakso on usein yleensä yhden vuoden mittainen.

Lue lisää..

Korkokatto

Korkokatto luotoissa tarkoittaa sitä, että kuinka korkeaksi lainan vuosikorko voi nousta. Korkokatto voi koskea esimerkiksi kulutusluottoja, luottokortteja tai osamaksusopimuksia. Näillä kaikilla luottotuotteilla on omat korkokattonsa.

Lue lisää..

Korkovertailu

Korkovertailulla tarkoitetaan esimerkiksi samansuuruisten kulutusluottojen korkojen vertailua ja toisaalta eri säästötilien korkojen vertailua.

Lue lisää..

Kuukausierä

Kuukausierä tarkoittaa yksittäisen maksuerän kokoa kuukaudessa. Kuukausierä on monen asian summa. Lainan kuukausierän suuruuteen vaikuttaa muun muassa, lainasumma, laina-aika, korko, tilinhoitomaksu ja muut maksut.

Lue lisää..

Lähimaksu

Lähimaksu on helppo, nopea ja turvallinen tapa maksaa alle 50 euron ostoksia. Lähimaksaminen onnistuu, mikäli maksukortti ja maksupääte tukevat lähimaksamista.

Lue lisää..

Laina-aika

Laina-ajalla tarkoitetaan lainan takaisinmaksuaikaa. Kulutusluotoissa laina-aika on yleensä 1-15 vuoden välillä.

Lue lisää..

Lainaaja eli lainanottaja

ainanottajalla tarkoitetaan henkilöä, joka tekee pankin tai muun lainantarjoajan kanssa lainasopimuksen. Lainaaja voi olla henkilö tai yritys. Lainaa voi hakea esimerkiksi autoon, asuntoon tai remonttiin

Lue lisää..

Lainahakemuksen liitteet

Mikäli haluaa lainaa, niin lainahakemukseen voi tarvita myös erillisiä liitteitä. Lainantarjoajilla on erilaisia vaatimuksia, mitä kaikkia liitteitä tarvitaan lainaa varten. Liitteet voi halutessaan lähettää paperimuodossa tai sähköisesti. Sähköisesti lähetettävien liitteiden etuna on se, että se nopeuttaa lainansaantia merkittävästi.

Lue lisää..

Lainahakemus

Lainahakemuksella tarkoitetaan dokumenttia tai lomaketta, millä haetaan lainaa pankista, rahoituslaitokselta tai lainanvälittäjiltä. Lainahakemuksen avulla lainantarjoaja arvioi lainanhakijan tiedot, kuten paljonko lainaa voidaan hakijalle myöntää ja millä korolla. Lainahakemuksen pohjalta lainantarjoaja tekee päätöksen myöntääkö se lainaa vai ei.

Lue lisää..

Lainan järjestelypalkkio

Järjestelypalkkio on kerran tai osissa maksettava palkkio lainaajalle. Järjestelypalkkio voidaan periä esimerkiksi lainan avauksen tai myöntämisen yhteydessä. Järjestelypalkkiota kutsutaan myös nimillä avauspalkkio, avausmaksu, toimitusmaksu jne.

Lue lisää..

Lainan korko

Lainan korolla tarkoitetaan lainatun rahan hintaa. Korko on siis eräänlainen korvaus lainantarjoajalle siitä, että hän lainaa rahaa. Yleensä korosta puhuttaessa tarkoitetaan lainan nimelliskorkoa.

Lue lisää..

Lainan muut kulut

Lainan muilla kuluilla tarkoitetaan kuluja lainasumman lisäksi. Lainan muita kuluja kutsutaan myös lainanhoitokuluiksi. Eri lainanmyöntäjillä on erilaisia ja erisuuruisia kuluja. Lainanhoidollisen kulun tyypistä riippuen maksu voi olla, joko kertaluontoinen tai kuukausittainen lainan lyhennyksen yhteydessä maksettava kulu.

Lue lisää..

Lainan takaus

Takaaja on vastuussa lainan takaisinmaksusta, mikäli päävelallinen ei kykene maksamaan lainaa. Lainoihin voi olla myös muunlaisia takuita henkilötakauksen lisäksi. Isoissa lainoissa voi olla erilaisia omatakauksia.

Lue lisää..

Lainan vakuus

Vakuudella tarkoitetaan esimerkiksi asuntoa, rahastoa tai vaikkapa metsää, jota käytetään lainan vakuudeksi. Lainantarjoajille vakuudet ovat todella tärkeitä, sillä vakuudet suojaavat lainanhakijoiden maksuvaikeuksilta. Vakuuksien ideana on siis turvata lainan takaisinmaksu lainantarjoajalle.

Lue lisää..

Lainanantaja

Lainaaja eli lainanantaja on tavallisesti pankki tai muu rahoituslaitos, joka harjoittaa rahalainausta. Lainaaja siis lainaa rahaa toiselle osapuolelle, kuten yritykselle tai yksityishenkilölle.

Lue lisää..

Lainanlyhennys

Lainanlyhentämisen kolme yleisintä tapaa on annuiteettilaina, tasalyhenteinen laina ja tasaerälaina. Lainanlyhennystavalla on suuri merkitys siihen, miten ja kuinka suurissa erissä laina lyhenee.

Lue lisää..

Lainapääoma

Lainapääoma tarkoittaa lainasummaa. Alkuperäinen lainapääoma on pankilta tai rahoituslaitokselta lainattu lainasumma.  Jäljellä oleva lainasumma tarkoittaa sitä summaa, jota käytetään korkolaskennassa sinä mille korko lasketaan ja mitä lyhennetään.

Lue lisää..

Lainasopimus

Lainasopimuksella tarkoitetaan lainantarjoajan ja lainanhakijan välille solmittavaa luottosopimusta. Lainasopimukseen kirjataan kaikki luottoa koskevat ehdot.

Lue lisää..

Lainasumma

Lainasumma eli lainapääoma on alkuperäinen lainattu pääoma.

Lue lisää..

Lainaturva

Lainaturva eli lainavakuutus on pankkien ja lainantarjoajien tarjoama vakuutustuote. Lainavakuutuksen avulla lainaaja voi suojautua yllättäviltä maksukykyyn vaikuttavilta tekijöiltä.

Lue lisää..

Limiitti

Limiitillä tarkoitetaan ennalta sovittua luoton rajaa. Limiitillä melkein poikkeuksetta tarkoitetaan luoton ylärajaa eli paljonko lainaa voidaan enintään nostaa. Limiittilainaa otetaan yleensä kulutukseen, eli kyseessä on kulutusluotto.

Lue lisää..

Luottokelpoisuus

Lainaa tai esimerkiksi luottokorttia haettaessa voi herätä kysymys, miten luottokelpoisuus tarkistetaan. Esimerkiksi lainaa hakevan henkilön luottokelpoisuutta tarkastellaan useasta eri kulmasta. Usein tärkeimpiä kriteereitä luoton myöntämiselle on kuitenkin puhtaat luottotiedot sekä tulojen ja menojen suhde.

Lue lisää..

Luottopäätös

Luottopäätös on lainantarjoajan tekemä lopullinen päätös siitä, myönnetäänkö hakijalle lainaa vaiko ei. Luottopäätös tehdään luottotietojen ja asiakkaan antamien tietojen pohjalta.

Lue lisää..

Luottotiedot

Luottotiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, jota käytetään henkilön tai yrityksen taloudellisen aseman arviointiin. Luottotiedot antavat selkeän kuvan siitä, voiko henkilö tai yritys suoriutua lainasta tai vuokrasta syntyvistä maksuista ja kuinka suuri riski lainaaminen tai vuokraaminen on kyseiselle henkilölle tai yritykselle.

Lue lisää..

Luottotietojen tarkistus

Luottotiedot kertovat ihmisen maksukäyttäytymisestä. Luottotiedot kannattaa pitää moitteettomassa kunnossa, sillä maksuhäiriömerkinnällä on suuri negatiivinen vaikutus omaan talouteen.

Lue lisää..

Luottoyhtiöt

Maailmassa on kaksi suurta luottoyhtiötä Visa ja Mastercard. Luottoyhtiöt tarjoavat luottokortteja ja muita maksutapoja. Luottoyhtiö lainaa rahaa eli antaa luottoa, jonka jälkeen se peritään takaisin.

Lue lisää..

Lyhennysvapaa eli maksuvapaa

Lyhennysvapaa tarkoittaa lainan lyhentämisestä vapautumista tietyn pituiseksi ajaksi. Lyhennysvapaata voidaan kutsua myös maksuvapaaksi. Lyhennysvapaan aikana lainasta maksetaan vain korot ja käsittelykulut.

Lue lisää..

Maksuaika

Maksuajalla tarkoitetaan joko lainan tai muun maksun maksamiseen annettua aikaa. Esimerkiksi laskussa maksuaika päättyy eräpäivään. Lainoissa maksuaika on yleensä 6 kuukaudesta 15 vuoteen.

Lue lisää..

Maksuhäiriö

Maksuhäiriömerkinnän voi saada, jos kuluttaja jättää tarvittavat maksut, kuten laskut ja velat maksamatta. Maksuhäiriömerkintöjä on monia erilaisia, ja merkinnät pysyvät rekisterissä yleensä 2–4 vuotta.

Lue lisää..

Maksukyky

Maksukyvyllä tarkoitetaan henkilön kykyä suoriutua lainanmaksusta. Lainantarjoajat kartoittavat hakijan maksukyvyn, jonka pohjalta lainatarjous annetaan. Lainantarjoajilla on useita erilaisia tapoja maksukyvyn selvittämiseen.

Lue lisää..

Maksumuistutus

Maksumuistutus on tapa muistuttaa kuluttajaa tai yritystä siitä, että lasku on vielä maksamatta. Maksamattomista laskuista muistutetaan usein kahdesti ennen jatkotoimenpiteitä.

Lue lisää..

Marginaali

Marginaali ei marginaalikorko on se, joka määritetään jokaiselle lainanhakijalle erikseen.

Lue lisää..

Mobiilipankki

Mobiilipankki on pankkien tekemä sovellus, joka muistuttaa todella paljon verkkopankkia. Mobiilipankki toimii käytännössä samalla tavalla, kuin selaimessa käytettävä verkkopankki.

Lue lisää..

Mobiilivarmenne

Mobiilivarmenne on puhelimen sim-kortilla sijaitseva tunniste. Mobiilivarmenteen avulla voi kirjautua eri verkkopalveluihin ja hoitaa asioita sähköisesti.

Lue lisää..

Nimelliskorko

Nimelliskorko on lainan tai luoton korko, mihin ei ole sisällytetty muita kuluja. Lainan todelliset kustannukset ovat aina nimelliskorkoa korkeammat, koska lainaan sisältyy myös muita kuluja.

Lue lisää..

Omarahoitus

Omarahoitus eli omarahoitusosuus tarkoittaa sitä osuutta kauppahinnasta, joka maksetaan omilla säästöillä.

Lue lisää..

Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka maksetaan takaisin, kun opinnot on saatu päätökseen. Opintolainaa haetaan pankista. Opintolainalle ei tarvitse vakuuksia, koska laina on valtion takaama.

Lue lisää..

Osamaksu

Osamaksu tarkoittaa sitettä tavara tai palvelu maksetaan myyjälle ennalta sovituissa erissä. Asiakas saa tuotteen käyttöön heti, osamaksulla maksettaessa.

Lue lisää..

Osinko

Suomen osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille tämä voitonjako tehdään maksamalla osinkoa. Yleensä pörssiyhtiöt jakavat osinkoa tasaisesti vuodesta toiseen, jonka takia pörssiyhtiöihin ovat osakesijoittajien suosiossa.

Lue lisää..

Pääomatulo ja pääomatuloverotus

Pääomatuloilla tarkoitetaan tuloa, joka on ansaittu varallisuutta omistamalla. Pääomatulojen hankkimiseen ei siis tarvitse tehdä työtä. Pääomatuloa kertyy muun muassa myyntivoitoista, rojalteista, koroista, osingoista ja vuokratuloista.

Lue lisää..

Palvelumaksu

Palvelumaksulla tarkoitetaan erillistä maksua, minkä pankit ottavat tarjoamistaan palveluista. Palvelumaksua voidaan periä esimerkiksi lainatilin perustamisesta, verkkopankista, PIN-koodin uusimisesta, uuden maksukortin tilaamisesta ja luottokortista.

Lue lisää..

Pankki

Pankilla tarkoitetaan instituutiota, joka tarjoaa erilaisia finanssipalveluita. Finanssipalveluita ovat esimerkiksi laina, pankkipalvelut, luottokortit ja sijoituspalvelut.

Lue lisää..

Pankkikortin kuoletus

uoletuksella tarkoitetaan kadonneen tai varastetun maksukortin kuoletusta eli sulkemista. Kuoletuksen voi tehdä 24/7 verkossa tai soittamalla sulkupalveluun. Sulkupalvelun numero kannattaa tallentaa oman puhelimen yhteystietoihin.

Lue lisää..

Pankkivertailu

Pankkivertailu kannattaa, koska sen avulla voi löytää paremmin omiin tarpeisiin sopivan pankin. Vertailua on nykyään helppo tehdä verkossa.

Lue lisää..

Pantti

Pantilla tarkoitetaan velallisen ja velkojan sopimusta, missä tavara tai varallisuusarvoinen etuus annetaan pantiksi lainasta. Pantin tarkoituksena on, että lainaaja saa tietyn vakuuden lainalleen.

Lue lisää..

Prepaid-luottokortti

Prepaid-luottokortti mahdollistaa ostosten maksamisen luottokortin tapaan. Ero on kuitenkin siinä, että prepaid-luottokortissa ei sitouduta luottotiliin. Henkilön tehdessä ostoksia prepaid-luottokortilla, kortille on siirrettävä rahaa etukäteen.

Lue lisää..

Prime-korko

Prime-korko on pankin oma viitekorko ja se voidaan muuttaa pankin omalla hallinnollisella päätöksellä.

Lue lisää..

Reaalikorko

Reaalikorko tarkoittaa korkoa, josta on poistettu inflaation tai deflaation vaikutus. Reaalikoron laskenta tapahtuu siten, että nimelliskorosta vähennetään todellinen tai odotettu inflaatio.

Lue lisää..

Rinnakkaishakija

Rinnakkaishakija eli yhteishakija on henkilö, joka on vastuussa lainasta yhdessä päähakijan kanssa. Rinnakkaishakija voi olla esimerkiksi päähakijan puoliso tai joku muu hakijalle läheinen henkilö. Mikäli lainan päähakija ei pysty selviytymään lainan takaisinmaksusta, niin rinnakkaishakijan täytyy ottaa vastuu velan maksusta.

Lue lisää..

Säästäminen

Säästäminen on rahat pistämistä sivuun esimerkiksi säästötilille tai sijoituksiin. Säästäminen mahdollistaa isojen ja yllättävin hankintojen tekemisen ilman lainaa tai muita rahoitusratkaisuja.

Lue lisää..

Sähköinen lainahakemus

Lainahakemus täytyy tehdä aina, mikäli haluaa lainaa. Useat lainantarjoajat mahdollistavat lainahakemuksen täyttämisen verkossa.

Lue lisää..

Sijoittaminen

Sijoittamisella tarkoitetaan rahan sijoittamista esimerkiksi osakkeisiin, rahastoihin tai muihin vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin. Sijoittamista voi tehdä usealla eri tavalla.

Lue lisää..

Stressitesti

Lainanhoitokykyä arvioidaan stessitestillä. Stressitestillä mitataan kestääkö oma henkilökohtainen talous, jos korko nousee tiettyyn pisteeseen

Lue lisää..

Suomen pankki

Suomen pankki on Suomen keskuspankki, joka on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Suomen pankin päätavoite on pitää yllä Suomen ja euroalueen hintavakautta. Suomen pankki tukee myös muista talouspolitiikan tavoitteita, kunhan se ei vaaranna hintavakautta.

Lue lisää..

Tasalyhennyslaina

Tasalyhennyslainan maksuerät koostuvat kiinteästä lyhennysosasta ja kertyneestä korosta. Laina-ajan alussa maksuerät ovat suuria ja lainan takaisinmaksu kevenee loppua kohti.

Lue lisää..

Tililuotto

Tililuotolla tarkoitetaan lainaa, joka vapautuu uudelleenkäytettäväksi sitä mukaa, kun sitä lyhentää. Tililuotossa lainanhakijalle myönnetään luottotili, josta voi nostaa luottoa omalle tilille. Luotolle on asetettu luottoraja, jota ei voi ylittää.

Lue lisää..

Tilinhoitomaksu

Tilinhoitomaksulla tarkoitettaan maksua, joka peritään kuukausittain lainatilin ylläpidosta tai laskutuksesta syntyvistä kuluista. Tilinhoitomaksu on yleensä kiinteä summa, eli lainasumma ei vaikuta sen suuruuteen.

Lue lisää..

Tilisiirto

Tilisiirrolla tarkoitetaan sitä, että henkilö tai yritys siirtää rahaa omalta pankkitililtä toiselle pankkitilille. Tilisiirrossa rahat siirretään saajan tilinumeron perusteella.

Lue lisää..

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on korko, mihin sisältyy kaikki lainan kulut. Todelliseen vuosikorkoon on laskettu nimelliskorko ja esimerkiksi avaus- ja tilinhoitomaksu. Lainavertailua kannattaa aina tehdä todellisella vuosikorolla, niin hakija saa selkeämmän käsityksen lainan todellisista kustannuksista.

Lue lisää..

Toimitusmaksu

Toimitusmaksulla tarkoitetaan tuotteen toimituksesta perittävää maksua. Toimitusmaksun suuruudella voi olla todella paljon vaikutusta siihen, mistä jonkun tuotteen lopulta hankkii.

Lue lisää..

Tulot

Tuloja ovat muun muassa ansiotulot, joita saa työnteosta tai eläkkeestä. Tuloja voi saada myös pääomatulojen avulla. Pääomatuloilla tarkoitetaan tuloa, joka on ansaittu varallisuutta, kuten osakkeita tai asuntoja omistamalla. Artikkelissa käymme läpi, mitä tulot ovat ja mistä niitä voi saada.

Lue lisää..

Tulovero

Tuloverolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti tuloista perittävää veroa. Suomessa yksityishenkilöiden tuloverotus jakautuu ansio- ja pääomatuloista perittäviin tuloveroihin.

Lue lisää..

Vaihtuvakorkoinen laina

Vaihtuvakorkoinen laina tarkoittaa lainaa, joka on sidottu tiettyyn viitekorkoon. Yleensä laina on sidottu johonkin euriboriin. Markkinakorkojen noustessa tai laskiessa vaihtuvakorkoisen lainan korko muuttuu markkinakorkojen mukaan.

Lue lisää..

Valtakirja

Mikä on valtakirja? Valtakirja on asiakirja, jolla yritys tai yksityishenkilö voi valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan. Käytännössä oma päätäntävalta annetaan valtakirjan avulla jollekin toiselle henkilölle. Valtakirja on erinomainen tapa antaa toisen henkilön hoitaa henkilökohtaisia asioita. Valtakirjan avulla toinen henkilö voi esimerkiksi noutaa postipaketin, koska postipaketin oikea vastaanottaja on antanut siihen valtuutuksen. Valtakirja on henkilökohtainen, eikä valtuutuksen …

Lue lisää..

Velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan tarkoitus on auttaa henkilöitä ja pienyrittäjiä, joilla on ongelmia velkojen kanssa. Velkaneuvonta on maksuton palvelu.

Lue lisää..

Verkkopankki

Verkkopankki tarkoittaa pankkien tarjoamaa palvelua, missä asiakas voi hoitaa helposti ja turvallisesti päivittäisiä raha-asioitaan omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Verkkopankissa voi muun muassa maksaa laskuja, tutkia tilitapahtumia, siirtää rahaa ja hakea lainaa.

Lue lisää..

Veronpalautus

Veronpalautuksella tarkoitetaan maksua minkä saa, jos on maksanut vuoden aikana liikaa veroja.

Lue lisää..

Vertaislaina

Vertaislaina tarkoittaa lainaa, joka on otettu toiselta yksityishenkilöltä. Vertaislaina voi olla siis kahden eri yksityishenkilön tekemä sopimus lainasta, mutta yleensä vertaislainalla tarkoitetaan lainayhtiöiden välittämiä luottoja, joiden rahoittajina toimii yksityishenkilöt.

Lue lisää..

Viitekorko

Viitekorolla tarkoitetaan korkoa, jolla lainasopimuksen hinta määräytyy. Pankit ja rahoituslaitokset käyttävät viitekorkoa omien lainatuotteiden, kuten kulutusluottojen ja asuntolainojen hinnoitteluun. Yleisimpiä viitekorkoja ovat euribor-korko ja pankin oma prime-korko.

Lue lisää..

Viivästyskorko

Viivästyskorolla tarkoitetaan korkoa, joka tulee silloin, kun velallinen ei maksa sovittuja maksuja sopimuksen edellyttämänä ajankohtana. Viivästyskoron tarkoituksena on saada velallinen suorittamaan lainasta syntyvät maksut ajallaan. Viivästyskoron toinen tarkoitus on hyvittää velkojalle mahdolliset myöhästymisestä syntyvät kulut.

Lue lisää..

Vuosimaksu

Vuosimaksulla voidaan tarkoittaa esimerkiksi luottokortin, yhdistyksen tai urheiluseuran vuosimaksua. Nimensä mukaisesti vuosimaksu tarkoittaa sitä, että paljonko joku tuote tai palvelu maksaa vuodessa.

Lue lisää..

Yhdistelmäkortti

Yhdistelmäkortti on maksukortti, jossa on sekä debit- että credit-kortin ominaisuudet. Kortti toimii siis kätevästi sekä pankki että luottokorttina. Yhdistelmäkorttia haettaessa pankeilla voi olla erilaisia vaatimuksia, kuten säännölliset tulot ja puhtaat luottotiedot.

Lue lisää..