Korkoa korolle

korkoa korolle ilmiö

Korkoa korolle -ilmiö

Korkoa korolle -ilmiöllä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että aiemmin kertyneelle korolle maksetaan lisää korkoa. Korkoa korolle -ilmiötä on kutsuttu maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Periaatteessa sijoittaja saa korkoa rahoille, joita hänellä ei ole koskaan ollutkaan.

Korkoa korolle -ilmiö voimistuu, mitä suurempi korko on ja mitä kauemmin ilmiön annetaan vaikuttaa. Korkoa korolle -ilmiötä kannattaa käyttää erityisesti säästämisessä ja sijoittamisessa. Netistä löytyy lukuisia laskureita, millä voi tarkistaa ilmiön vaikutukset omaan säästämiseen.  

Lainoissa ja luotoissa ei Suomessa käytetä korkoa korolle menetelmää, koska se olisi lainaajalle kohtuutonta. Suomessa lainoille ja luotoille on käytössä yksinkertaisen koron menetelmä. Mikäli haluaa selvittää lainan korkokustannukset, kannattaa käyttää lainalaskuria. Lainalaskurin avulla saa selkeän kokonaiskuvan lainan hinnasta ja todellisesta vuosikorosta.

Korkoa korolle laskuri

Korkoa korolle laskuri 1000 eurolle 5% korolla 10 vuoden aikana.

Korkoa korolle laskuri
Korkoa korolle laskuri
Korkoa korolle esimerkki
Korkoa korolle

Korkoa korolle kaava

((P*(1+L)^J)-P). kaavassa P on pääoma, K on vuosittainen korko, ja J on jaksojen määrä. Korkoa korolle ilmiö on helposti laskettavissa verkosta löytyvillä korkoa korolle laskureilla.

Lähteet

https://fi.wikipedia.org/wiki/Korkolaskenta