Lottokelpoisuus ja luottokelpoisuuden arviointi

Luottokelpoisuus tehdään muun muassa arvioimalla lainaa tarvitsevan henkilön taloudellinen tilanne. Jokaista lainaa tai luottokorttia hakevaa henkilöä tarkastellaan erikseen. Tekniikan kehityttyä lainantarjoajilla on tarjota automatisoituja ratkaisuja lainahakemusten käsittelyyn. Digitalisaation myötä lainanhakuprosessi on nopeutunut huomattavasti.

Luottokelpoisuuden tarkistus

Lainantarjoajat eivät voi itse päättää henkilön luottokelpoisuutta. Euroopan pankkiviranomainen EBA on antanut ohjeistuksen siitä, miten luottokelpoisuutta tulee arvioida. Suomessa valvonnan hoitaa Finanssivalvonta. Lisäksi kuluttajansuojalaki ja Finanssivalvonnan luottoriskiä koskeva standardi säätelee luottokelpoisuuden arviointia.

Lainantarjoajilla on erilaisia perusteita henkilön luottokelpoisuuden arviointiin. Luottokelpoisuuden arvioinnissa voidaan tarkastella muun muassa seuraavia asioita:

Luottotiedot

Maksuhäiriömerkintä on lainantarjoajille selkeä signaali siitä, ettei henkilölle kannata lainata. Yleensä maksuhäiriömerkintä johtaakin suoraan lainahakemuksen hylkäämiseen. Lainantarjoajilla on oikeus tarkistaa hakijan luottotiedot. Hakija voi tarkistaa omat luottotietonsa Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämistä luottorekistereistä.

Tulot

Hakijan tulot vaikuttavat lainaamisen mahdollisuuksiin. Lainantarjoajilla voi olla tiettyjä minimivaatimuksia tuloille. Yleensä tulotaso kuitenkin suhteutetaan haettuun lainasummaan. Eli mitä suurempaa lainaa haetaan, sitä suuremmat tulot lainanhakijalla on oltava. Esimerkiksi 20 000 € kulutusluotolle on eri tulovaatimukset, kuin 100 € pikavipille.

Muut lainat

Muilla lainoilla voi olla vaikutusta lainaa haluavan henkilön luottoluokitukseen. Useamman maksussa oleva lainan katsotaan usein huonontavan hakijan takaisinmaksukykyä. Samanaikaiset lainat voivat aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa ja stressiä, sillä usean lainan maksaminen samanaikaisesti voi tulla todella kalliiksi. Tällaisessa tilanteessa kannattaa harkita lainojen yhdistämistä, sillä sen avulla voi säästää suuriakin summia lainakuluissa.

Hae 5 sinulle räätälöityä lainatarjousta

Työsuhde

Työsuhteen laatu voi vaikuttaa luottoluokitukseen. Vakituinen työsuhde on parempi kuin määräaikainen työsuhde, sillä henkilön maksukyky on turvattu myös tulevaisuudessa.

Oma talous

Jos henkilö hakee lainaa esimerkiksi omasta pankista, voi henkilön talouden hallinnalla olla vaikutusta luottoluokitukseen. Myöhässä maksetut laskut ja tilinylitykset luonnollisesti heikentävät hakijan luottoluokitusta.

Muut tekijät

Henkilön asiakkuushistoria, ammatti ja koulutus voivat vaikuttaa annettuun luottoluokitukseen.

Lainahakemuksesta ja liitteistä
Luottokelpoisuutta tarkastellaan usealla eri tavalla

Mistä luotonmyöntäjät saavat tiedot luottokelpoisuus tarkistusta varten?

Lainantarjoajat tarkistavat useita hakijaan liittyviä tietoja luottoluokitusta tehdessä. Se mistä lainantarjoaja tiedot lopulta hankkii, riippuu lainantarjoajasta. Hakijan tietoja voidaan tarkastella muun muassa:

Luottorekisteristä

Maksuhäiriömerkinnät tarkistetaan esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n ylläpitämistä luottorekistereistä.

Lainahakemuksesta ja liitteistä

Lainahakemusta täyttäessä henkilöltä voidaan kysyä esimerkiksi tuloja, muita lainoja, asumismuotoa, siviilisäätyä ja palkkatodistuksia.

Hakijan omasta pankista

Kun lainaa haetaan omasta pankista, on pankilla henkilön asiakashistoria valmiina tiedossa. Pankki voi käydä läpi esimerkiksi hakijan tulojen ja menojen suhdetta. Tietojen perusteella pankki tekee arvion, kuinka hyvin henkilö suoriutuu lainan takaisinmaksusta.

Instantorista

Instantor on lainantarjoajilla käytössä oleva sovellus, joka tarkistaa hakijan pankkitilin tapahtumia. Näiden tietojen pohjalta Instantor tekee hakijasta luottoluokituksen, joka lähetetään lainantarjoajalle. Instantoria ei koskaan käytetä ilman lainanhakijan suostumusta.

Kulutusluottojen kyselyjärjestelmästä

Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää järjestelmää, jonka avulla siihen kuuluvat lainantarjoajat jakavat tietoa heiltä haetuista lainoista ja lainojen ehdoista. Kyselyjärjestelmän avulla lainantarjoajat saavat paremman kuvan lainanhakijoiden taloudellisesta tilanteesta.

Miksi luottokelpoisuus arvioidaan?

Luottokelpoisuus tarkistetaan, koska sen avulla pyritään vähentämään ylivelkaantumista. Suomessa ylivelkaantumisesta on tullut koko ajan kasvava ongelma. Lainaa myöntävillä yrityksillä on velvollisuus tarkistaa hakijoiden luottokelpoisuus. Luottoluokitukseen perustuvan lainanmyöntämisen katsotaan olevan vastuullista lainatoimintaa. Luottokelpoisuuden tarkistaminen on lainantarjoajille suuri etu, sillä sen avulla lainantarjoajat voivat välttää luottotappioiden syntymistä.

Mihin luottokelpoisuus ei saa perustua?
Luottokelpoisuuden tarkistuksen avulla pyritään estämään ylivelkaantumista

Mihin luottokelpoisuus ei saa perustua?

Lainan myöntämisen tulee perustua yksilölliseen asiakaskohtaiseen arviointiin. Lainaa ei voida myöntää pelkkien tilastojen perusteella. Eräässä tapauksessa vuonna 2018, henkilön luottoluokitus oli tehty vain tilastoihin perustuen. Tämän katsottiin olevan yhdenvertaisuuslain vastaista.

Tilastollisia menetelmiä voi käyttää luottoluokituksen määrittelyyn, mutta lainantarjoajan tulee tarkastella myös hakijan henkilökohtaisia tietoja kuten tuloja.

Lähteet

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/luotot/luottosopimus/

Kuinka paljon tarvitset lainaa?
Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.
Johannes S

Kirjoittanut Johannes S