Maksuhäiriö ja maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintää ei saa heti, jos unohtaa maksaa esimerkiksi laskun eräpäivään mennessä, vaan velkojan on pitänyt lähettää ensin useita huomautuksia ja maksuvaatimuksia. Maksuhäiriömerkintä ei siis tule kenellekään yllätyksenä. Perintäkirjeillä pyritään saada velallinen ottamaan yhteyttä, jotta velallisen asiat voitaisiin vielä sopia eikä maksuhäiriömerkintää pääsisi syntymään.

Maksuhäiriömerkintä ilmestyy rekisteriin vasta silloin, kun velalle tai laskulle on haettu maksutuomiota käräjäoikeudesta. Maksutuomion jälkeen velkaa voidaan periä ulosotolla. Kaikissa maksuhäiriömerkinnöissä ei kuitenkaan vaadita käräjäoikeuden maksutuomiota vaan merkintään riittää esimerkiksi se, että lasku on ollut maksamatta vähintään 60 päivää.

Maksuhäiriömerkinnän voi välttää esimerkiksi yhdistelemällä useita pieniä lainoja yhdeksi isommaksi lainaksi. Näin voi säästää rahaa lainan korkokuluissa ja selviytyä lainan takaisinmaksusta.

Maksuhäiriö
Maskuhäiriömerkintä vaikeuttaa monia asioita

Kirje perintätoimistolta

Jos saat kirjeen perintätoimistolta se ei vielä tarkoita, että olet saanut maksuhäiriömerkinnän. Tällaisessa tilanteessa kannattaa hoitaa maksu pois, ja asia on sillä hoidettu kuntoon. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta maksaa laskua heti pois, kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä perintäyhtiöön ja sopia esimerkiksi uudesta maksupäivästä tai siitä, että maksat maksun useammassa erässä.

Kulutusluotot ja maksuhäiriömerkintä

Kulutusluotoissa kannattaa olla todella tarkkana eräpäivien kanssa ja maksut kannattaa suorittaa aina ajoissa. Lainaa hakiessa on syytä varmistaa, että sovitut maksuerät saa hoidettua ilman ongelmia.

Jos maksu kuitenkin myöhästyy, velkojan on lähetettävä velalliselle kirjallinen maksukehotus. Maksukehotuksessa kerrotaan, että velallisen on mahdollisuus saada maksuhäiriömerkintä, jos maksua ei hoideta. Laissa on määritelty, että maksukehotus tulee lähettää 21 päivää ennen maksuhäiriömerkinnän rekisteröintiä ja maksun on oltava myöhässä yli 60 päivää alkuperäisestä maksupäivästä.

Kulutusluottoja myöntävillä yrityksillä on oikeus ilmoittaa maksamatta jätetystä luotosta suoraan luottotietoyhtiöön, mikäli maksu on yli 60 päivää myöhässä alkuperäisestä eräpäivästä. Pankeilla, rahoituslaitoksilla ja pikavippiyhtiöillä on mahdollisuus ilmoittaa Bisnode Finlandille tai Suomen Asiakastieto Oy:lle maksuhäiriöstä ilman erillistä tuomioistuimen käsittelyä. Tämän poikkeuksen takia kulutusluottojen kanssa kannattaa olla erityisen tarkkana. Kulutusluottoja koskeva maksuhäiriö on voimassa 3 vuotta.

Maksuhäiriömerkinnät ja merkintöjen kesto

Maksuhäiriömerkinnät pysyvät maksuhäiriörekisterissä normaalisti 3 vuotta. Velan maksaminen poistaa maksuhäiriömerkinnän kuulukauden kuluttua, kun maksun suorittamisesta ilmoitetaan luottotietoihin. Uusi laki maksuhäiriömerkinnänpoistumisesta astui voimaan joulukuussa 2022.

Maksuhäiriömerkinnän seurauksia

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa monia asioita. Merkintä voi muun muassa vaikeuttaa vuokra-asunnon saamista tai vakuutusten hankkimista. Lainan saanti vaikeutuu maksuhäiriömerkinnän seurauksena todella paljon, vaikka merkintä ei kokonaan poista mahdollisuutta saada lainaa. Merkintä antaa kuitenkin signaalin luotonmyöntäjälle, että lainaaminen voi olla riski kyseiselle henkilölle. Maksuhäiriöisen henkilön on lähes mahdotonta saada omaa luottokorttia.

Maksuhäiriö vaikeuttaa elämää siis monella tavalla ja tämän takia on erityisen tärkeää ottaa heti yhteyttä, mikäli huomaa, ettei selviä sovituista maksuista ajallaan. Lainan maksusta voidaan tehdä uusi sopimus, jolloin säästyy maksuhäiriömerkinnän negatiivisilta vaikutuksilta. Elämä ilman maksuhäiriötä on paljon helpompaa, joten suositeltavaa hoitaa omat raha-asiat tunnollisesti.

Harvinaisissa tapauksissa joillekin maksuhäiriömerkinnästä voi olla jopa hyötyä. Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa, ettei lainaa enää saa, joten merkinnän avulla voi päästä pois velkakierteestä.

Luottotiedot
Maksuhäiriöisen henkilön on todella vaikea saada lainaa

Luottotiedot

Luottotiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, jota käytetään henkilön tai yrityksen taloudellisen aseman arviointiin. Luottotiedot antavat selkeän kuvan siitä, voiko henkilö tai yritys suoriutua lainasta syntyvistä maksuista ja kuinka suuri riski lainaaminen on kyseiselle henkilölle tai yritykselle.

Omat luottotiedot voi tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa. Luottotietoja voi tarkastella myös useammin, mutta tarkastaminen on ilmaista vain kerran vuodessa. Luottotietorekisteri kertoo muun muassa mihin saakka maksuhäiriömerkinnät ovat voimassa ja mistä velasta tai laskusta merkintä on syntynyt. Omaa luottorekisteriä tarkastelemalla näkee myös, kuka on ilmoittanut maksuhäiriöstä.

Tiedot voi tilata Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja Bisnode Finlandilta. Tiedot omista luottotiedoista lähetetään riippumatta siitä, onko sinulla merkintöjä vai ei. Luottotiedot eivät ole julkista tietoa, eli kuka tahansa ei voi mennä katsomaan toisen henkilön luottotietoja pelkästä uteliaisuudesta.

Luottotiedot voidaan tarkistaa esimerkiksi haettaessa lainaa tai vuokra-asuntoa. Myös puhelinliittymää hankkiessa ja osamaksusopimusta tehdessä luottotiedot voivat olla tarkastelussa.

Mitä teen, jos minulla on maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkinnän jälkeen on tärkeää muistaa, ettei missään tapauksessa pahenna omaa tilannettaan. Uusien merkintöjen välttämistä on syytä pitää etusijalla ja tehdä töitä omien luottotietojen parantamisen eteen. Kannattaa muistaa, ettei maksuhäiriömerkintä ole voimassa elämän loppuun asti, vaan merkintä poistuu jo kuukauden kuluttua velkojen maksamisesta.

Velkaongelmissa voi kääntyä myös takuusäätiön puoleen. He auttavat henkilöitä, joilla on ongelmia raha-asioiden kanssa.

Maksuhäiriöisen kannattaa hakea velkajärjestelyä, koska maksuohjelman tuo apua omaan talouteen. Velkajärjestely voi pienentää riskiä menettää luottotiedot pitkäksi aikaa. Velkajärjestelymerkintä näkyy 2 vuotta tai siihen asti, kun maksuohjelma on saatu päätökseen.

On syytä pitää mielessä, että kaikki laskut ja velat on parempi hoitaa ajallaan ja mikäli ongelmia ilmenee, ei kannata jäädä murehtimaan mitä tekisi asialle, vaan ottaa rohkeasti yhteyttä velkojaan ja hoitaa asiat kuntoon.

Ulosotto

Ulosotolla tarkoitetaan velkojen oikeudellista perintää. Ulosotossa velkaa voidaan periä suoraan palkasta tai eläkkeestä. Ulosotossa velkaa voidaan myös realisoida, mikä tarkoittaa sitä, että omaisuutta, kuten vene, tontti tai auto voidaan käyttää velkojen maksuun. Ulosotossa olevan henkilön ei tarvitse kuitenkaan huolehtia siitä, että viedäänkö ulosoton seurauksena esimerkiksi kotieläimet ja siivoustarvikkeet, sillä ne jäävät ulosoton ulkopuolelle. Velat voi saada pois ulosotosta esimerkiksi velkajärjestelyn avulla.

Ulosottoa varten on kehitetty erilaisia ulosottolaskureita, joiden avulla henkilö voi tarkistaa paljonko palkasta tai eläkkeestä menee ulosottoon.

Varattomuusmerkintä

Varattomuusmerkintä on yksi muoto maksuhäiriömerkinnästä. Merkintä tulee silloin, kun ulosotossa ei löydy mitään tuloa eikä omaisuutta mikä kelpaisi velkojen maksuun. Tässä tilanteessa ulosottomies toteaa, että velallinen on varaton. Vaikka henkilö saisikin varattomuusmerkinnän, se ei suoraa tarkoita, että velkojat lopettaisivat velan perimisen. Velkojat voivat periä velkaa niin kauan kuin se on lain mukaan mahdollista tai velka maksetaan pois. Maksuhäiriömerkintä pysyy rekisterissä 2-4 vuotta.

Velan vanhentuminen

Velka voi myös vanhentua. Velkojen vanhentuminen on monimutkainen kokonaisuus ja siksi asiasta kannattaa aina olla yhteydessä ammattilaiseen, kuten velkaneuvojaan tai ulosottomieheen.

Velan vanhentumisaika riippuu siitä, minkälaisesta velasta on kyse. Lopullinen velan vanhentumisaika on kuitenkin 15, 20 tai 25 vuotta ja se koskee kaikkia velkoja. Velkaa ei voi siis periä ikuisesti, vaan velka vanhenee viimeistään 25 vuoden jälkeen. Tästä poikkeuksena on velka tai velan osa, jossa on reaalivakuus.

Maksuhäiriömerkinnöistä ja siihen liittyvistä asioista saa paljon tietoa ositteista https://maksumyohassa.fi/  ja www.takuusaatio.fi.

Lähteet

https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/maksuhairiomerkinta/milloin-maksuhairiomerkinta-tulee

Kuinka paljon tarvitset lainaa?
Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.
Johannes S

Kirjoittanut Johannes S