Pankki

Mikä on pankki

Pankilla tarkoitetaan instituutiota, joka tarjoaa erilaisia finanssipalveluita. Finanssipalveluita ovat esimerkiksi laina, pankkipalvelut, luottokortit ja sijoituspalvelut. Pankkien pääideana on ottaa vastaan rahaa, ja maksaa talletuksen tekijälle palkkioksi korkoa.  Vastaanotettu raha yleensä sijoitetaan eteenpäin hieman suuremmalla korolla, jolloin pankki tekee voittoa. Pankki rahoittaa toimintaansa myös erilaisilla palvelumaksuilla. Pankin tehtäviin kuuluu myös ”rahan luonti”. Rahan määrä lisääntyy siten, että pankki antaa sen asiakkailleen lainaa. Tätä toimintaa kutsutaan myös luotonlaajennukseksi.

Pankit Suomessa

Suomessa pankit tarjoavat yleensä erilaisia päivittäispankkipalveluita ja lainaa esimerkiksi asuntoon tai remonttiin. Lähes kaikilla suomalaisilla on jonkin pankin pankkikortti, millä voi maksaa ostoksensa helposti ilman käteistä. Suomen kolme suurinta pankkia ovat OP ryhmä, Nordea Pankki Oyj ja Danske Bank Oyj. Suomalaisiksi pankeiksi lasketaan pankit, jotka kuuluvat Suomen Talletussuojarahaston piiriin, eli pankin pääliike sijaitsee Suomessa.

Pankkien toiminta on ollut jo kauan murroksessa. Useat eri pankit ovat sulkeneet fyysisiä toimipisteitä todella paljon. Tämä johtuu siitä, että yhä useampi käyttää pankkipalveluita verkossa ja mobiilissa, eikä konttoriin ole enää asiaa. Internet ja erilaiset mobiiliapplikaatiot on mahdollistanut sen, että päivittäisiä raha-asioita voi hoitaa missä ja milloin vain.

Suomessa toimivia pankkeja ovat muun muassa:

  • Nordea
  • Osuuspankki
  • Säästöpankki
  • POP Pankki
  • S-Pankki
  • Aktia
  • Danske Bank
  • Ålandsbanken
  • Handelsbanken

Ylläolevista pankeista löytyy kattavasti tietoa pankkien omilta verkkosivuilta.

Erilaisia pankkityyppejä

Pankit voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäinen on vähittäispankki toinen keskuspankki ja kolmas on investointipankki.

Vähittäispankit ottavat vastaan talletuksia ja lainaavat rahaa. Vähittäispankkeja ovat muun muassa Nordea, OP, Aktia ja monet muut Suomessa toimivat pankit. Vähittäispankit ovat niitä, jotka ovat eniten yhteydessä yrityksiin ja tavallisiin pankkipalveluiden käyttäjiin.

Investointipankeilla tarkoitetaan pankkeja, jotka auttavat yrityksiä ja valtioita keräämään pääomaa. Pääomaa kerätään laskemalla liikkeelle arvopapereita ja johdannaisia. Liikkeellelaskun jälkeen arvopapereilla ja johdannaisilla käydään kauppaa pörssissä. Investointipankkien tehtäviin kuuluu myös yritysten auttaminen yritysostoissa. Investointipankeilla on usein myös eläke- ja sijoitusrahastoja.

Pankki voi olla vähittäis- ja investointipankki. Se kummaksi pankki kutsutaan, riippuu pankin päätoimialasta.

Keskuspankki on pankki, mikä hoitaa rahapolitiikkaa. Keskuspankin tärkeimpiä tehtäviä ovat rahavarantojen, valuutan ja inflaation vakauden ylläpitäminen. Keskuspankki voi laskea liikkeelle lisää rahaa. Tämä tapahtuu esimerkiksi niin, että EKP eli Euroopan keskuspankki lainaa valtioille ja pankeille rahaa. Keskuspankki voi elvytysmielessä myös ostaa pankin lainoja.

Euroopan keskuspankki on Euroalueen keskuspankki. Suomen Pankki toimii taas nimensä mukaisesti Suomen keskuspankkina.

Pankit jaetaan kolmeen kategoriaan niiden tyypin mukaan.
Vähittäispankki, keskuspankki ja investointipankki

Pankkipalveluita

Pankeilla on erilaisia palveluita, joilla ne erottuvat muista pankeista. Suurimmat kivijalkapankit tarjoavat, kuitenkin lähes samat päivittäiset pankkipalvelut.

Päivittäisissä raha-asioiden hoitamiseen pankit tarjoavat esimerkiksi verkkopankkipalvelun, maksukortin ja oman pankkitilin. Suurin osa pankeista tarjoaakin kyseisiä palveluita sen takia, että niitä käytetään todella paljon normaalissa arjessa.

Verkkopankki on nykyään lähes pakollinen laskujen maksamiseen ja muiden tilisiirtojen tekemiseen,siksi pankeilla on pakko olla oma verkkopankkipalvelu. Verkkopankkiin kirjaudutaan aina omilla verkkopankkitunnuksilla, mitkä saa omalta pankilta. Verkkopankkitunnukset toimivat myös useissa eri paikoissa tunnistautumiseen. Esimerkiksi Vero.fi ja Kelan sivuille voi kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillaan. Verkosta haettavaan lainaan tarvitsee olla omat pankkitunnukset, millä varmistetaan lainaajan henkilöllisyys.

Toinen pankkipalvelu on lainat. Useat eri pankit myöntävät esimerkiksi kulutusluottoja ja asuntolainoja. Asuntolainan hakeminen hoidetaan lähes poikkeuksetta pankissa, koska muut rahoituspalvelut eivät edes myönnä asuntolainaa. Kulutusluottoa voi hakea niin pankista, kuin muiltakin lainantarjoajilta. Ainakin pieniä esimerkiksi 500 euron kulutusluottoja haetaan usein verkosta. Isompia kulutusluottoja haettaessa hakija voi päättää haluaako hakea kulutusluoton perinteisestä pankista, vai kenties joltain muulta lainantarjoajalta. Päätyy lainaa ottamaan mistä tahansa kannattaa muistaa vertailla lainoja.

Pankit voivat myös myydä vakuutuksia. Yleensä pankit toimivat vain vakuutuksen myyjinä ja vakuutuksen myöntää jokin vakuutusyhtiö. Pankit tekevät siis yhteistyötä eri vakuutusten tarjoajien kanssa. Vakuutuksen tarjoajia voivat olla esimerkiksi Lähitapiola, IF ja Pohjola.

Myös sijoitustoiminta ja -neuvonta kuuluu joidenkin pankkien palveluihin. Pankit voivat auttaa asiakasta esimerkiksi tarjoamalla sijoitusneuvontaa. Pankeilla voi myös olla omia salkunhoitajia, jotka hoitavat asiakkaiden sijoituksia.

Pankit tarjoavat useita erilaisia palveluita asiakkailleen

Oman pankin valitseminen

Omaa pankkia valittaessa kannattaa miettiä, mitä kaikkia palveluita pankilta haluaa. Jokaisella asiakkaalla on omat tarpeensa. Joillekin asiakkaille kelpaa ainoastaan pankkitili ja kortti, millä päivittäiset ostokset voidaan hoitaa helposti ja nopeasti. Jotkin asiakkaat ovat taas vaativampia ja haluavat, että mahdollisimman moni palvelu on keskitetty samaan paikkaan. Esimerkiksi jos on innokas sijoittaja ja säästäjä, niin kannattaa miettiä haluaako, että oman pankin palveluihin sisältyy sijoituspalvelut.  

Pankit tarjoavat erilaisia etuja, jos asiakas keskittää useita eri palveluita samaan pankkiin. Etuja voivat olla esimerkiksi erilaiset bonukset ja halvemmat vakuutusmaksut. Tietyin väliajoin omaa ja muita pankkeja kannattaa vertailla, sillä jotkin pankit voivat tarjota palveluiden keskittämisestä parempia etuja, kuin toiset. Asuntolainaa miettiessä pankkien vertailu on todella tärkeää, koska eri pankkien lainatarjoukset voivat vaihdella melko suurestikin.

Muita lainapaikkoja

Rahaa voi lainata muualtakin, kuin perinteisistä pankeista. Suomessa toimii tälläkin hetkellä useita rahoituslaitoksia. Rahoituslaitokset voivat tarjota nimensä mukaan rahoitusta niin yksityishenkilöille, kuin yrityksillekin. Usein rahoituslaitoksiin törmää eri lainavertailu sivuilla, kun on hakemassa esimerkiksi kulutusluottoa. Rahoituslaitokset eivät tarjoa perinteisiä pankkipalveluita vaan keskittyvät enemmän rahoituksen tarjoamiseen. Uusia rahalaitoksia ja lainantarjoajia syntyy lähes vuosittain. Tämä johtuu pääosin siitä, että useat rahoituslaitokset toimivat vain verkossa.

Lähteet

https://www.suomenpankki.fi/

https://www.finanssivalvonta.fi/pankki/