Pankki

Mikä on pankki?

Pankkien pääideana on ottaa vastaan rahaa, ja maksaa talletuksen tekijälle palkkioksi korkoa. Vastaanotettu raha yleensä sijoitetaan eteenpäin hieman suuremmalla korolla, jolloin pankki tekee voittoa. Pankki rahoittaa toimintaansa myös erilaisilla palvelumaksuilla. Pankin tehtäviin kuuluu niin sanottu ”rahan luonti”, jossa rahan määrä lisääntyy pankin antaessa asiakkailleen lainaa. Tätä toimintaa kutsutaan luotonlaajennukseksi.

Pankit Suomessa

Suomessa pankit tarjoavat erilaisia päivittäispankkipalveluita ja lainaa esimerkiksi asuntoon tai remonttiin. Lähes kaikilla suomalaisilla on jonkin pankin pankkikortti, millä voi maksaa ostoksensa helposti ilman käteistä. Suomen kolme suurinta pankkia ovat OP ryhmä, Nordea Pankki Oyj ja Danske Bank Oyj. Suomalaisiksi pankeiksi lasketaan pankit, jotka kuuluvat Suomen Talletussuojarahaston piiriin, eli pankin pääliike sijaitsee Suomessa.

Pankkien toiminta on ollut jo kauan murroksessa. Useat eri pankit ovat sulkeneet fyysisiä toimipisteitään, sillä yhä useampi asiakas käyttää pankkipalveluita verkossa ja mobiilissa, eikä varsinaiseen konttoriin ole enää asiaa. Internet ja erilaiset mobiiliapplikaatiot ovat mahdollistaneet sen, että päivittäisiä raha-asioita voi hoitaa missä ja milloin vain.

Suomessa toimivia pankkeja ovat muun muassa:

  • Nordea
  • Osuuspankki
  • Säästöpankki
  • POP Pankki
  • S-Pankki
  • Aktia
  • Danske Bank
  • Ålandsbanken
  • Handelsbanken

Ylläolevista pankeista löytyy kattavasti tietoa pankkien omilta verkkosivuilta.

Erilaisia pankkityyppejä

Pankit voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: Vähittäispankkeihin, keskuspankkeihin ja investointipankkeihin.

Vähittäispankit ottavat vastaan talletuksia ja lainaavat rahaa. Vähittäispankkeja ovat muun muassa Nordea, OP, Aktia ja monet muut Suomessa toimivat pankit. Vähittäispankit ovat niitä, jotka ovat eniten yhteydessä yrityksiin ja tavallisiin pankkipalveluiden käyttäjiin.

Investointipankeilla tarkoitetaan pankkeja, jotka auttavat yrityksiä ja valtioita keräämään pääomaa. Pääomaa kerätään laskemalla liikkeelle arvopapereita ja johdannaisia. Liikkeellelaskun jälkeen arvopapereilla ja johdannaisilla käydään kauppaa pörssissä. Investointipankkien tehtäviin kuuluu yritysten auttaminen yritysostoissa ja niillä on usein myös omia eläke- ja sijoitusrahastoja.

Pankki voi olla vähittäis- ja investointipankki. Se kummaksi pankki kutsutaan, riippuu pankin päätoimialasta.

Keskuspankki on rahapolitiikkaa hoitava pankki. Keskuspankin tärkeimpiä tehtäviä ovat rahavarantojen, valuutan ja inflaation vakauden ylläpitäminen. Keskuspankki voi laskea liikkeelle lisää rahaa. Tämä tapahtuu esimerkiksi niin, että EKP eli Euroopan keskuspankki lainaa valtioille ja pankeille rahaa. Keskuspankki voi elvytysmielessä myös ostaa pankin lainoja.

Euroopan keskuspankki on Euroalueen keskuspankki. Suomen Pankki toimii taas nimensä mukaisesti Suomen keskuspankkina.

Pankkipalveluita
Pankit jaetaan kolmeen kategoriaan niiden tyypin mukaan.
Vähittäispankki, keskuspankki ja investointipankki

Pankkipalveluita

Pankeilla on erilaisia palveluita, joilla ne erottuvat muista pankeista. Suurimmat kivijalkapankit tarjoavat kuitenkin lähes samat päivittäiset pankkipalvelut.

Päivittäisissä raha-asioiden hoitamiseen pankit tarjoavat esimerkiksi verkkopankkipalvelun, maksukortin ja oman pankkitilin. Suurin osa pankeista tarjoaakin kyseisiä palveluita sen takia, että niitä käytetään normaalissa arjessa eniten.

Verkkopankki on nykyään lähes pakollinen laskujen maksamiseen ja muiden tilisiirtojen tekemiseen, ja siksi pankeilla on pakko olla oma verkkopankkipalvelu. Verkkopankkiin kirjaudutaan aina omilla pankilta saaduilla verkkopankkitunnuksilla. Verkkopankkitunnukset toimivat tunnistautumisessa myös muissa paikoissa. Esimerkiksi Vero.fi ja Kelan sivuille voi kirjautua verkkopankkitunnuksilla. Verkosta haettavaan lainaan tarvitaan omat pankkitunnukset, joiden avulla varmistetaan lainaajan henkilöllisyys.

Toinen yleinen pankkipalvelu on lainaaminen. Useat pankit myöntävät esimerkiksi kulutusluottoja ja asuntolainoja. Asuntolainan hakeminen hoidetaan lähes poikkeuksetta pankissa, koska muut rahoituspalvelut eivät edes myönnä asuntolainaa. Kulutusluottoa voi hakea niin pankista, kuin muiltakin lainantarjoajilta. Pieniä, esimerkiksi 500 euron kulutusluottoja haetaan usein verkosta pankin sijaan. Sen sijaan suurempia kulutusluottoja haettaessa hakija voi päättää, haluaako hakea kulutusluoton perinteisestä pankista vai kenties joltain muulta lainantarjoajalta. Riippumatta siitä mistä lainaa päätyykin ottamaan, kannattaa aina muistaa vertailla lainoja.

Pankit voivat myös myydä vakuutuksia. Yleensä pankit toimivat vain vakuutuksen myyjinä ja vakuutuksen myöntää jokin vakuutusyhtiö. Pankit tekevät siis yhteistyötä eri vakuutusten tarjoajien kanssa. Vakuutuksen tarjoajia voivat olla esimerkiksi Lähitapiola, IF ja Pohjola.

Myös sijoitustoiminta ja -neuvonta kuuluu joidenkin pankkien palveluihin. Pankit voivat auttaa asiakasta esimerkiksi tarjoamalla sijoitusneuvontaa. Pankeilla voi myös olla omia salkunhoitajia, jotka hoitavat asiakkaiden sijoituksia.

Oman pankin valitseminen
Pankit tarjoavat useita erilaisia palveluita asiakkailleen

Oman pankin valitseminen

Omaa pankkia valittaessa kannattaa miettiä, mitä kaikkia palveluita pankilta haluaa. Jokaisella asiakkaalla on omat tarpeensa. Joillekin asiakkaille kelpaa ainoastaan pankkitili ja kortti, millä päivittäiset ostokset voidaan hoitaa helposti ja nopeasti. Toiset ovat taas vaativampia ja haluavat, että mahdollisimman moni palvelu on keskitetty samaan paikkaan. Esimerkiksi innokkaat sijoittajat ja säästäjät varmasti haluavat, että oman pankin palveluihin sisältyvät myös sijoituspalvelut.  

Pankit tarjoavat usein etuja, mikäli asiakas keskittää useita eri palveluita samaan pankkiin. Etuja ovat esimerkiksi erilaiset bonukset ja halvemmat vakuutusmaksut. Tietyin väliajoin omaa ja muita pankkeja kannattaa vertailla, sillä jotkin pankit voivat tarjota palveluiden keskittämisestä nykyistä pankkia parempia etuja. Asuntolainaa miettiessä pankkien vertailu on todella tärkeää, koska eri pankkien lainatarjoukset voivat vaihdella melko suurestikin.

Muita lainapaikkoja

Rahaa voi lainata muualtakin kuin perinteisistä pankeista. Suomessa toimii tälläkin hetkellä useita rahoituslaitoksia, jotka voivat tarjota nimensä mukaan rahoitusta niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Usein rahoituslaitoksiin törmää lainavertailusivuilla, kun on hakemassa esimerkiksi kulutusluottoa. Rahoituslaitokset eivät tarjoa perinteisiä pankkipalveluita vaan keskittyvät enemmän rahoituksen tarjoamiseen. Uusia rahalaitoksia ja lainantarjoajia syntyy lähes vuosittain, mikä johtuu pääosin siitä, että useat rahoituslaitokset toimivat vain verkossa.

Lähteet

https://www.suomenpankki.fi/

https://www.finanssivalvonta.fi/pankki/

Kuinka paljon tarvitset lainaa?
Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.
Minna

Kirjoittanut Minna