Pantti

Mitä pantti tarkoittaa

Pantilla tarkoitetaan velallisen ja velkojan sopimusta, missä tavara tai varallisuusarvoinen etuus annetaan pantiksi lainasta. Pantti voi olla esimerkiksi kultaa tai jokin muu arvoesine. Pantin tarkoituksena on, että lainaaja saa tietyn vakuuden lainalleen. Lainaaja voi muuttaa pantiksi saadun esineen rahaksi, eli realisoida sen, mikäli lainaaja ei pysty suoriutumaan velastaan. Pantatun tuotteen voi realisoida esimerkiksi julkisella huutokaupalla.

Panttauksella tarkoitetaan velallisen tai muun henkilön antamaa omaisuutta lainan vakuudeksi. Mikäli lainaaja ei selviä veloistaan tai ei jostain muusta syystä suorita tarvittavia lainamaksuja, niin lainaaja saa myydä vakuudeksi annetun omaisuuden ja käyttää siitä saadut tuotot lainasta johtuvien tappioiden kattamiseen.

Mikäli lainaaja on joutunut realisoimaan pantatun esineen, saa lainaaja vain puuttuvan lainamäärän, eli koko pantatun esineen arvo ei kuulu lainaajalle.

Mikäli ottaa lainaa ja antaa jotain lainan pantiksi, kannattaa selvittää ainakin seuraavat asiat:

  • Oman talouden tila, eli kannattaako lainaa ylipäätään ottaa.
  • Panttisopimus. Selvitä tarkasti, kuinka laaja panttisopimus on ja mitä se tarkalleen ottaen pitää sisällään.

Ole varma kaikista panttaukseen liittyvistä ehdoista ennen sopimuksen allekirjoitusta. Sopimusta ei ikinä kannata allekirjoittaa, mikäli siinä on jotain epäselvää. Tämä kannattaa pitää mielessä mitä tahansa sopimusta allekirjoitettaessa.

Jos asetat jotain pantiksi, niin pyydä siitä kirjallinen sopimus. Kirjallinen sopimus helpottaa ongelmatilanteiden selvitystä.

Lähteet

https://www.finanssivalvonta.fi/kuluttajansuoja/kysymyksia-ja-vastauksia/pankkipalvelut/takaus-ja-panttaus/