Suomen pankki

Suomen pankki on Suomen keskuspankki, joka on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Suomen pankin päätavoite on pitää yllä Suomen ja euroalueen hintavakautta. Suomen pankki tukee myös muista talouspolitiikan tavoitteita, kunhan se ei vaaranna hintavakautta.

Suomen pankin tehtävänä on huolehtia rahahuollosta ja setelien liikkeelle laskemisesta ja Huolehtia valuuttavarannosta. Suomen Pankki pyrkii myös huolehtimaan maksu- ja rahoitusjärjestelmien luotettavuudesta sekä niiden kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu myös toimintaan oleellisesti kuuluvien tilastojen laadinta ja julkaisu. Suomen pankin toimintaa valvoo eduskunnan valitsemat pankkivaltuutetut.

Suomen pankin mukaan vakuudettomien kulutusluottojen nosto on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2019 kulutusluottoja nostettiin Somessa 274 miljoonan euron edestä, mikä on 2018 vuoteen verrattuna 40 miljoonaa enemmän.

Kotitalouksilla oli kulutusluottoja 22,6 miljardin euron edestä. Suomen pankin mukaan 71% kulutusluotoista oli luottolaitosten myöntämiä. Ulkomailla toimivat luottolaitokset myöntävät yhä suuremman osan kulutusluotoista Suomessa.

Suomen pankin yhteydessä toimii Finanssivalvonta, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa pankkien, vakuutus ja eläkeyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten, pörssin ja rahastoyhtiöiden valvonta.

Suomen pankki on perustettu vuonna 1811 Aleksanteri 1 toimesta. Suomen pankki sijaitsee Snelmanninaukiolla Helsingissä ja nykyinen pääjohtaja on Olli Rehn.

Lähteet

https://www.suomenpankki.fi/