Velkaneuvonta - Koska velkaneuvontaan kannattaa hakeutua

Talous- ja velkaneuvonta

Neuvonnassa henkilö tapaa talous- ja velkaneuvojan, joka selvittää yhteydenottajan velkatilanteen ja maksukyvyn. Kartoituksen jälkeen etsitään paras ratkaisu velkatilanteen hoitamiseen. Laina, vuokra tai jokin muu velka voi olla syy, miksi velkaneuvontaan kannattaa hakeutua.

Palvelua saa mistä tahansa oikeusaputoimistosta hakijan kotikunnasta riippumatta. Velkaneuvontaa on mahdollista saada myös videoyhteyden, chatin tai sähköpostin välityksellä. Neuvojan tapaaminen ei johda toimenpiteisiin, ellei velkaneuvontaa hakeva henkilö itse niin halua.

Eri kuntien velkaneuvojien yhteystiedot löytyvät tästä linkistä

Miten velkaneuvonta auttaa?

Velkaneuvonta auttaa muun muassa:

  • Neuvotteluissa velkojien ja perintätoimistojen kanssa
  • Velkojen ja niiden maksuaikataulujen sopimisessa ja järjestelyssä
  • Velkatilanteen kokonaiskartoituksessa
  • Takuusäätiön takaushakemuksen laatimisessa
  • Lakisääteisten yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen hakemisessa

Milloin velkaneuvontaan kannattaa hakeutua?

Velkaneuvojalle kannattaa hakeutua matalalla kynnyksellä. On parempi hoitaa omat maksuasiat ajoissa kuntoon ennen suurempien ongelmien syntymistä. Jos henkilö ylivelkaantuu esimerkiksi työttömyyden, sairastumisen tai konkurssin takia kannattaa rohkeasti olla yhteydessä ilmaiseen velkaneuvontaan.

Avun hakeminen ajoissa on todella tärkeää, koska silloin tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa. Mikäli et selviä maksuista, kannattaa neuvontaa hakea jo ennen laskujen menemistä perintään.

Velkaneuvojat ovat usein koulutukseltaan lakimiehiä. Tämä tarkoittaa sitä, että he osaavat auttaa lakiasioissa ja he ovat yleensä hyvin perillä velkaan ja velkaantumiseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Maksaako velkaneuvonta?

Velkaneuvonta on täysin ilmaista, koska sen tarkoituksena on helpottaa henkilöiden ja pienyrittäjien velkaantumisongelmia ei pahentaa niitä. Kyseessä on lakisääteinen palvelu. Jokainen Suomen kansalainen on oikeutettu saamaan ilmaista velkaneuvontaa.

Miten velkaneuvonta toimii?
Velkaneuvontaan kannattaa hakeutua ajoissa

Miten velkaneuvonta toimii?

Velkaneuvonta aloitetaan aina selvittämällä neuvontaa hakeneen henkilön velkaan liittyvät perusasiat. Henkilön velkatilanteen kartoituksen lisäksi kartoitetaan tulot, menot ja kokonaistaloudellinen tilanne. Joissain tapauksissa myös perhetilannetta käydään läpi mikäli se liittyy velkatilanteeseen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin kun perheenjäsenten kanssa on yhteisiä lainoja.

Velkaneuvoja selvittää tämän jälkeen onko asiakkaalla oikeus sosiaaliapuun. Sosiaaliapuja voivat olla esimerkiksi asumis- ja toimeentulotuki.

Velkaneuvonta on vain neuvontaa mikä tarkoittaa, että neuvoja ei tee mitään päätöksiä asiakkaan puolesta. Velkaneuvoja kartoittaa asiakkaan tilanteen ja antaa tämän pohjalta erilaisia vaihtoehtoja velkatilanteen selvittämiseksi. Lopullisen päätöksen tekee aina asiakas.

Velkaneuvonnassa saatetaan suositella oman luottokiellon asettamista. Oma luottokielto on aiheellinen silloin, kun oma rahankäyttö on holtitonta ja siitä seuraa ongelmia.

Velkaneuvonta ja velkajärjestely

Henkilön ylivelkaantuessa niin paljon ettei velasta enää selviä tarkoittaa usein joutumista velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyyn hakeudutaan käräjäoikeudessa. Velkajärjestelyyn pääsemiseksi hakijan on täytettävä tietyt ehdot.

Velkajärjestelyyn joutuvan henkilön kannattaa olla yhteydessä velkaneuvontaan. Neuvonnassa autetaan muun muassa käräjäoikeudelle laadittavan hakemuksen täytössä.

Velkasaneeraus     

Velkasaneerausta kutsutaan myös yrityssaneeraukseksi. Sen tarkoituksena on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä selviytymään ylivelkaantumisesta. Yrityssaneerauksessa luodaan maksusuunnitelma velkojen maksua varten. Tavoitteena on kohtuullistaa yrityksen velkoja.

Yrityssaneeraukseen voi hakeutua lähettämällä käräjäoikeudelle hakemuksen. Hakemuksessa pyydetään velkasaneeraukseen pääsyä. Velkasaneeraukseen liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä velkaneuvontaan. Neuvonnassa autetaan hakemuksen täytössä ja lähettämisessä. Lisäksi velkaneuvonnasta saa yleistietoa velkasaneerauksesta ja siihen hakeutumisesta.

Talousneuvonta

Talousneuvontaan voi hakeutua vaikka mitään suurempia taloudellisia ongelmia ei olisikaan. Talousneuvonnassa autetaan asiakkaiden henkilökohtaisen talouden hallinnassa.

Talousneuvontaa voi tarvita esimerkiksi silloin kun vuokran maksun kanssa on ongelmia. Myös rahojen loppuminen paljon ennen palkkapäivää ja jatkuva lainailu ovat syitä, jolloin kannattaa hakeutua talousneuvontaan. Kaikki edellä mainitut esimerkit ennakoivat sitä, että raha-asioiden kanssa saattaa tulla tulevaisuudessa ongelmia jos esimerkiksi elämässä sattuu jotain odottamatonta.

Talousneuvonta sopii henkilöille, joilla on taloudenpidon kanssa suuria ongelmia, mutta joiden velkaantuminen ei ole vielä riistäytynyt käsistä. Talousneuvonnan avulla ongelmia voidaan hoitaa muun muassa lyhennysvapailla ja eräpäivien siirroilla. Tärkeintä talousneuvonnassa on kuitenkin se, että henkilön oma taloudenhoito saadaan kuntoon.

Lähteet

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/talous-ja-velkaneuvojat-oikeusaputoimistoissa/

https://www.takuusaatio.fi/hae-apua/apua-talous-ja-velkaongelmiin

Kuinka paljon tarvitset lainaa?
Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.
Minna

Kirjoittanut Minna